Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Инвескор проперти

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
КОНСЕРЬЖ /ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ/ МЕНЕЖЕР

Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний Олон Улсын стандартыг нэвтрүүлэх; Дотоод үйлчилгээний сургалт стандарт, холбогдох бичиг баримт бүрдэл бий болгох, зөвлөх; Журам, стандарт бий болгох, харилцаа хамтын ажиллагаа үүсгэх

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Компанийн брэнд хэрэгжилтийг хангах Маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулахад хамтран ажиллах, төлөвлөгөөний дагуух бүтээлийг гүйцэтгэх Төслийн багт чиг үүргийн дагуу оролцох, зөвлөх Дизайны орчин үеийн чиг хандлагыг судалж, мэдэрч, компанийг илэрхийлэх бүтээлийг сайжруулах

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

- Барилгын ажлын гүйцэтгэл болон чанарт хяналт тавих - Барилгын гүйцэтгэлийн болох чанарын бичиг баримт бүрдүүлэх  - Туслан гүйцэтгэгчийн ажилд хяналт тавих  - Барилгын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах  - Барилгын ажлын зураг уншиж өөрчлөлт оруулах, тоо хэмжээ гаргар засварлах - Техникийн болон инженерийн аливаа асуудлыг шийдвэрлэх  - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг    

ХАБЭА-Н МЕНЕЖЕР

ХАБЭА-н журам боловсруулах, дагаж мөрдүүлэх заавар, зааварчилгааг танилцуулах Төслийн талбайн инженер, техникийн ажилтнууд болон гүйцэтгэгч байгууллагад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, ослоос урьдчилан сэргийлэх Эрсдлийн үнэлгээ хийх, нэгтгэл гаргах

САНТЕХНИКЧ

Усан хангамж ариутгах татуурга, гал эсэргүүцэх систем, халаалтын систем, сантехник, агааржуулалтын системийн тасралтгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн, барилга байгууламжийн гадна дотор талбайн цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээний ажлыг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх Байгууллага, оршин суугчдаас ирсэн санал, хүсэлтийг шуурхай барагдуулах Харилцагч байгууллага, холбогдох ажилтнууд болон оршин суугчдын хоорондын харилцаа холбоог зохицуулах, мэдээллээр хангах

АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Хөрөнгийн менежментин үйл ажиллагаа явуулж буй барилгуудын ХАБЭА-н журмын хэрэгжилт, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, автомажуулалтын тасралтгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн, ажлыг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах Хариуцсан багийн ажилчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг тооцож үр дүнг дээшлүүлэх Хариуцаж буй барилгын байгууллага, оршин суугчдаас ирсэн санал, хүсэлтийг шуурхай барагдуулах, ажлыг зохион байгуулах Хариуцаж буй барилгын харилцагч байгууллага, холбогдох ажилтнууд болон оршин суугчдын хоорондын харилцаа холбоог зохицуулах, мэдээллээр хангах

СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР

Шинэ брэнд хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах; Төслийн багт ажиллаж, суурь судалгааг хийж, гүйцэтгэх; Зах зээлийн судалгаа хийж, удирдлага, харилцагч, хөрөнгө оруулагчдыг мэдээллээр хангах; Үйл ажиллагаагаа сайжруулах санал санаачилга гаргах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;

МАРКЕТИНГИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Маркетингийн багийг удирдах, дэмжих, чиглүүлэх, сургах хөгжүүлэх; Компанийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэхэд бусад багуудтай хамтран ажиллаж, үр дүнд хүрэх; Гадаад, дотоод маркетингийн төлөвлөлтийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх; Маркетингийн бүх төрлийн судалгааг төлөвлөх, гүйцэтгэх; Төсөл хөгжүүлэлтийн багт чиг үүргийн дагуу ажиллах; Харилцагч, хөрөнгө оруулагч, удирдлагыг тасралтгүй мэдээллээр хангах;

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Үл хөдлөх хөрөнгийг шууд болон хөрөнгө оруулалтаар борлуулах, төлөвлөгөөг гүйцэтгэх, тайлагнах; Төслийн сошиал суваг хөтлөх, харилцагчдад мэдээлэл хүргэх; Маркетингийн багтай хамтран ажиллах;

БОРЛУУЛАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Үл хөдлөхийн төслийн борлуулалтын багийг удирдах, хөгжүүлэх; Төслийн борлуулалтын сувгийг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, маркетингийн багтай хамтран ажиллах;   Компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийн шууд борлуулалт, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнийг борлуулах, борлуулалтын төлөвлөгөөг гүйцэтгэн хангуулах; Төсөл хөгжүүлэлтийн багт чиг үүргийн дагуу ажиллах; Компанийн болон багийнхаа үйл ажиллагаагаа сайжруулах санал санаачилга гаргах, бодлого тодорхойлох, шинэ зүйлийг турших, үр дүнтэй аргыг нутагшуулах.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

Оффисын өрөө үйлчилгээнд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх;

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн эд хөрөнгийг хариуцах, анхан шатны баримтуудад үндэслэн НББ-ийн зарчим дүрэм журмын хүрээнд бүртгэлийг хөтлөн явуулж, эд хөрөнгийн хадгалалт,ашиглалт,хамгаалалтанд хяналт тавих Ажлын тайлан бэлтгэх, санхүүгийн анхан шатны баримтуудыг бүрдүүлэн зохих журмын дагуу үдэж архивлах,холбогдох байгууллагуудад /татвар,аудит/ шаардлагатай тооцоог тогтсон хугацаанд гаргаж мэдээллээр хангахад дэмжиж ажиллана. Ажлын байрны ёс зүй, сахилга батыг сахиж ажиллах ба Удирдлагаас өгөгдсөн бусад үүрэг даалгавруудыг хэрэгжүүлэн ажиллах БОХАБЭА-н чиглэлээр ажиллах

РЕСЕПШИН

Ирсэн зочдыг холбогдох байгууллага, ажилтнуудтай холбож уулзуулах, шаардлагатай тохиолдолд барилгын танилцуулгыг бие даан хийх;  Утасны дуудлага, лавлагаа мэдээг цаг тухай бүрт нь ойлгомжтой товч тодорхой өгөх, үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, гомдол хүлээн авах, цаг алдалгүй шууд удирдлагатаа танилцуулж шийвэрлүүлэх;  Компанийн зүгээс борлуулж буй нэмэлт үйлчилгээг барилгын өмчлөгч, түрээслэгчидэд танилцуулах, борлуулах, санал сэтгэгдлийг хүлээн авах;

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу  Цахим санхүүгийн зохицуулалт судлаж, холбогдох бүртгэлийг үнэн зөв хийх

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

- Барилгын ажлын гүйцэтгэл болон чанарт хяналт тавих - Барилгын гүйцэтгэлийн болох чанарын бичиг баримт бүрдүүлэх  - Туслан гүйцэтгэгчийн ажилд хяналт тавих  - Барилгын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах  - Барилгын ажлын зураг уншиж өөрчлөлт оруулах, тоо хэмжээ гаргар засварлах - Техникийн болон инженерийн аливаа асуудлыг шийдвэрлэх  - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг    

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийн дагуу хүний нөөцөөр хангах, сургалт хөгжүүлэлт болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой ажлуудыг удирдан зохион байгуулж ажиллана.

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Барилгын материал бусад хангамжийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Компанийн гадаад дотоод худалдан авалтыг захиалгын хуудсын дагуу цаг хугацаанд нь бэлэн байлгах Гадаад дотоодын зах зээлээс худалдан авалтын харьцуулсан судалгаа хийх Нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах, гүйцэтгэлийг хянах, тайлан мэдээлэл өгөх   Тээвэр ложистикийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР

Байгууллагын санхүүгийн стратеги бодлогыг тодорхойлох, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах Санхүү, НББ-тэй холбоотой тайлан мэдээ, судалгаа шинжилгээ, гүйцэтгэлийн тайланд санхүүгийн дүн шинжилгээ хийж, тайлан мэдээ бэлтгэн танилцуулах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, УБ хот, СБД, 1-р хороо, Парисын гудамж-42, “Ай Си Тауэр” оффисын 12 давхарт байрлаж байна.

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.