Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 1, 8-р хороо, Сити Тауэр, 17 давхар

МЕРА - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-06-07
ЭРСДЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго
Зах зээлийн эрсдэл болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар санал зөвлөмж гаргах, удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах, шат дараалсан хяналтаар хангаж, мэргэжлийн талаас нь заавар зөвлөгөө өгөхөд уг ажлын байрны зорилго оршино.

2021-06-07
ЭДИЙН ЗАСАГЧ

 Ажлын байрны зорилго: Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн, үр өгөөж, ашигтай, тогтвортой, бүтээмжийн өсөлттэй явуулахад санхүүгийн бодлого, эдийн засгийн төлөвлөлтийг  хэрэгжүүлэн, мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтаар бүрэн хангаж бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулж, бүтээмжийг өсгөх
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 Компанийн алсын хараа, эрхэм зорилгод нийцсэн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах 
Компанийн бизнес төлөвлөгөөний зорилго, зорилтын биелэлтийг хянах, гүйцэтгэлийг дүгнэх, шаардлагатай тодотголыг хийх
Компанийн газар, салбар, хэлтсийн бизнес төлөвлөгөөний зорилго зорилтын биелэлт, гүйцэтгэлийг дүгнэх зорилгоор удирдах ажилтнуудын гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтийг боловсруулах, санал оруулах
Компанийн газар, салбар, хэлтсийн бизнес төлөвлөгөөний зорилго зорилтын биелэлт, гүйцэтгэлийг дүгнэх журам боловсруулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Группын компаниудтай холбоотой үүсч болох санхүүгийн эрсдэлийг хянах, эрсдэлийг бууруулах санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлт боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Компанийн удирдах ажилтнуудад санхүүтэй холбоотой үүсч болох аливаа боломж, эрсдэлийн талаарх мэдээллээр хангах

2021-06-02
СТРАТЕГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Ажлын байрны зорилго
Компанийн хэрэглэгч, харилцагчийн эрэлт, хэрэгцээ, зах зээлийн боломж, эрсдэлүүд, технологийн шинэчлэл, өөрчлөлтүүд, олон улсын болон дотоодын зах зээлийн сүүлийн үеийн чиг хандлагуудыг байнга судалж, урт, дунд хугацаанд компанийн тогтвортой өсөлт, хөгжлийг хангаж, бүтээмж, ашигт ажиллагааг тасралтгүй нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх бодлого, стратегийн чиглэлүүдийг тодорхойлж, стратеги төлөвлөлтийг компанийн хэмжээнд уялдааг ханган зохион байгуулахад уг ажлын байрны зорилго оршино.

2021-06-02
Нийлүүлэлт, логистикийн хэлтсийн дарга

Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

Компанийн гадаад, дотоод хэрэглэгч, харилцагчдын хэрэгцээ, шаардлагыг хангах зорилгоор нийлүүлэлтийн захиалгын дагуу тэсрэх материал, түүхий эд, ачаа барааг цаг хугацаанд нь найдвартай нийлүүлэх
Борлуулалт, үйлдвэрлэл, худалдан авалтын төлөвлөлтүүдтэй уялдуулан тэсрэх материал, түүхий эдийн захиалгын эрэлт, хэрэгцээ, шаардлагыг судлах, хүргэлт, түгээлт, логистикийн үйл ажиллагааг урьдчилж нэгдсэн байдлаар төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Логистик, тээвэрлэлт, түгээлт, үлдэгдлийн менежменттэй холбоотой бодлого, журам, стандартуудыг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилт, нийцэлд хяналт тавьж, процесс, стандартуудыг тасралтгүй оновчлон сайжруулах
Хууль, төр, хяналт, зохицуулалтын байгууллагуудтай үр дүнтэй, оновчтой, тэнцвэртэй харилцаа, хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар хамтран ажиллах
Нийлүүлэлт, логистик, тээвэр, түгээлт, ачилт, буулгалт, хадгалалтын үйл ажиллагаатай холбоотой сүүлийн үеийн шалгарсан техник, технологи, удирдлагын стандарт, арга барил, чиг хандлага, сайн туршлагыг судалж, үйл ажиллагаандаа оновчтой нэвтрүүлж, логистикийн бүтээмжийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх
Аюултай ачаа, бараа, сэлбэг материал болон хүн тээврийн үйл ажиллагааг тухай бүр зохион байгуулж, шаардлагатай тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулж, тээврийн маршрут, аялалыг төлөвлөж, хүний нөөц, техник, хэрэгсэл, санхүү, мэдээллийн нөөцийг оновчтой хуваарилах
Компанийн зүгээс болон гүйцэтгэгч, нийлүүлэгч байгууллагуудын зүгээс хэрэгжүүлж буй бараа материалын хадгалалт, ачилт, буулгалт, тээвэрлэлт, хүргэлтийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний чанар, стандарт, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, техникийн бэлэн байдал, холбогдох стандарт, норм, нийцлийг хангуулах

2021-05-27
НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ЛОГИСТИКИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго
Нийлүүлэлт, логистикийн хэлтсийн зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаанд дата мэдээлэл боловсруулж, түүнд дүн шинжилгээ хийж холбогдох хэлтэс нэгжүүдтэй уялдаа холбоог хангаж, нийлүүлэлт, логистикийн үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахад уг ажлын байрны зорилго оршино.
Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг
 
Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

Түүхий эд, тэсэлгээний хэрэгсэл, тэсрэх материалын захиалга, борлуулалтын захиалга, агуулахын үлдэгдлийг баталгаажуулах
Тээвэрлэлтийн үед шаардлагатай бүртгэл, бичиг баримтыг хөтлөх, шаардлагатай төр хяналтын байгууллагад хүргэлтийг хийх
Түүхий эд, бараа материалын тоо, хуваарилалт, бараа материалын эрэлтийг төлөвлөх
Нийлүүлэлтийн тасралтгүй байдлыг хангахын тулд агуулахын эргэцийн түвшинг үнэлэх, хянах, холбогдох тайлан мэдээг бэлтгэх
Борлуулалтын захиалга системд оруулах, шаардлагатай бол худалдан авах захиалгын бүртгэл хийх
Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг агуулахад буулгах, ачих, тээвэрлэх үеийн аюулгүй байдалд хяналт тавих
Сар бүрийн эцэст хүлээн авсан ачааны тоо хэмжээ, тээвэрлэлтийн мэдээний тайлан гаргаж тайлагнах
Судалгаа, хөгжүүлэлт хийж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг эрэлхийлж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх.

2021-05-27
БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго
 Салбартаа  манлайлагч, мэргэжлийн баг хамт олон борлуулалтын үйл ажиллагааг оновчтой гүйцэтгэх, зөв хандлагатай, эрч хүчтэй, чадварлаг багийн тоглогчийг багтаа ажиллуулахаар зорьж байна. Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлж борлуулах, сайжруулахтай холбоотойгоор компанийн удирдлага, ажилтнуудтай өдөр тутамд хамтран ажиллаж, зах зээлийн боломжийг байнга судалж, мэдэрч, дүн шинжилгээ хийх ур чадвартай ажилтныг манай хамт олонд нэгдэж, ажиллахыг урьж байна. Бид танд өсөн дэвжих, хөгжих, борлуулалтын үйл ажиллагааны туршлагатай ажилтан болох боломж олгоно
 
Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг
 
Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

Харилцагчаас ирүүлсэн захиалгын дагуу борлуулалтын үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх;
Захиалга, үйлдвэрлэл, агуулах, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн хэрэгжилтийг хангаж, төлбөр тооцооны гүйцэтгэлийг хариуцан хэрэгжүүлэх;
Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломж бололцоог тодорхойлж, компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцож, хэрэгжүүлэх;
Харилцагч, хэрэглэгч нартай харилцаж, тэдгээрийн эрэлт, хэрэгцээг мэдэрч бизнесийн борлуулалт, борлуулалтын зорилтот үр дүнд хүрэхийг зорьж, борлуулалт, үр ашгийн гүйцэтгэлийг эргэж нягталж, бүртгэл тайланг цаг хугацаанд нь боловсруулж гаргах;
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнэ, хүргэлт, харилцагч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид байнга анхаарч, халамжлан санаа тавьж, санал гомдолд өндөр ач холбогдол өгч шуурхай шийдвэрлүүлэх зохицуулалтыг хийж, өдөр тутамд идэвхтэй, хариуцлагатайгаар үр дүнтэй харилцаж, хамтран ажиллах
Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ, техникийн санал, албан бичиг, гэрээ хэлэлцээ боловсруулах, илтгэл, танилцуулга хийх;
Компанийг зөв, хариуцлагатай арга барилаар төлөөлж, компанийн удирдлага, ажилтнуудтай байнга зөвлөж, уялдаа холбоог хангаж, хэрэглэгч, харилцагч нарын өмнө нэгдсэн байр суурь илэрхийлж, харилцан хамтран ажиллах;
Өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотойгоор компанид ашиглаж буй харилцаа холбооны болон дата менежментийн ERP зэрэг системүүдийг сайн ашиглаж дата, мэдээлэл, баримт бичгийг тухай бүр системд оруулах, нэгжийн болон компанийн үйл ажиллагаа, процессыг сайжруулах ажилд байнга санал, санаачилгатай идэвхитэй оролцох зэрэг болно.

2021-05-25
ШАЛГАХ МЕХАНИК

Ажлын байрны зорилго
Салбаруудын автомашин, өөрөө явагч, суурин дизель, станц, өргөгч хэрэгслүүдийн бэлэн байдлыг хангах, ашиглалтад хяналт тавих, засварын ажилд хяналт тавих, засвараас гарч буй тээврийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг шалгаж техникийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг
 
Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

Техникийн үзлэг шалгалтыг хуваарийн дагуу тогтмол зохион байгуулах
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулж техник ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах
Тээврийн хэрэгслийн шаардлагатай бичиг баримтуудын боловсруулалтыг хангаж ажилах
Техникийн үзлэг, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө тайланг боловсруулж, цаг хугацаанд нь тайлагнах
Техникийн үйлчилгээний талаар засварын болон ээлжийн мехникуудад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах,
Багаж, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавьж зүй зохистой ашиглуулах, цэвэрлэгээ, хадгалалтад хяналт тавьж зохион байгуулах

Ажлын байрны зарууд

  1. ЭРСДЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН6 сарын 7. 16:32
  2. ЭДИЙН ЗАСАГЧ6 сарын 7. 16:12
  3. СТРАТЕГИЙН ШИНЖЭЭЧ6 сарын 2. 12:00
  4. Нийлүүлэлт, логистикийн хэлтсийн дарга6 сарын 2. 9:04
  5. НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ЛОГИСТИКИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН5 сарын 27. 19:26

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© МЕРА. 2001-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.