Монгол English
Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 1, 8-р хороо, Сити Тауэр, 17 давхар

МЕРА - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-12-01
ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго
Зах зээлийн эрсдэл болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар санал зөвлөмж гаргах, удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах, шат дараалсан хяналтаар хангаж, мэргэжлийн талаас нь заавар зөвлөгөө өгөхөд уг ажлын байрны зорилго оршино.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-28
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго
 
Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гарц, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг хэмжин төлөвлөж, бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтийг нарийвчлан тодорхойлж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тайланг бэлтгэн, тайлагнаж тэдгээрийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд уг ажлын байрны зорилго оршино.
Гүйцэтгэх гол үүрэг
 
Тус ажлын байранд дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

Нэг буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн ажлын урсгалыг зохицуулах
Аливаа учирч болзошгүй эрсдэлээс үүдэн үйл ажиллагаанд саатал учран хойшлох зэргийг тооцож, гүйцэтгэлийг хамгийн өндөр түвшинд байлгах
Бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд түүхий эд, хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээг тооцох
Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны хэрэгцээнээс хамаараад ажилтнуудыг ээлжийн зохицуулалтыг төлөвлөх
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт болон төсвийн дагуу гүйцэтгэхэд хяналт тавих.
Зөрчлийг арилгахад чиглэсэн асуудлыг дэвшүүлэх
Үйлдвэрлэлийн гарцын талаарх мэдээллийг авах (бэлэн бүтээгдэхүүний тоо, чанарын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүний хувь гэх мэт)
Гүйцэтгэлийн тайлан бэлтгэж ирүүлэх
Бичиг баримтыг эмх цэгцийг хангах
Чанарын хяналтын нэгж, агуулах болон бусад хэсэг нэгжтэй хамтран ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-25
ТРАЙЛЛЕРИЙН ЖОЛООЧ

Уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлан трайллер автомашиныг жолоодон өрмийн машиныг ажлын талбайд гаргах, ажлын талбайгаас буулгах. Трайллер жолоодохоос бусад үед автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийж ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Өмнөговь аймаг
2022-11-15
САЛБАР ХАРИУЦСАН МЕХАНИК

Ажлын байрны зорилго
Салбаруудын автомашин, өөрөө явагч, суурин дизель, станц, өргөгч хэрэгслүүдийн бэлэн байдлыг хангах, ашиглалтад хяналт тавих, засварын ажилд хяналт тавих, засвараас гарч буй тээврийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг шалгаж техникийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг
 
Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

Техникийн үзлэг шалгалтыг хуваарийн дагуу тогтмол зохион байгуулах
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулж техник ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах
Тээврийн хэрэгслийн шаардлагатай бичиг баримтуудын боловсруулалтыг хангаж ажилах
Техникийн үзлэг, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө тайланг боловсруулж, цаг хугацаанд нь тайлагнах
Техникийн үйлчилгээний талаар засварын болон ээлжийн мехникуудад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах,
Багаж, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл хөтлөлтөд хяналт тавьж зүй зохистой ашиглуулах, цэвэрлэгээ, хадгалалтад хяналт тавьж зохион байгуулах

2,500,000 - 3,000,000Өмнөговь аймаг
2022-11-25
ҮЙЛДВЭРИЙН ТУСЛАХ /ЦАХИЛГААНЧИН, ГАГНУУРЧИН/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх.

1,500,000 - 1,800,000Өмнөговь аймаг
2022-11-25
ҮЙЛДВЭРИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН /НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ/

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-11-25
ТЭ МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ, /НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН БАЙХ/

Түүхий эд, материал, бэлэн бүтээгдэхүүн хүлээн авч орлогод авах, зохих зөвшөөрлийн дагуу олгох, агуулах дахь бүтээгдэхүүнийг хадгалах, хамгаалах, ашиглалтад хяналт тавих

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-11-03
Автын цахилгаанчин

Салбарын автомашин, техникийн аюулгүй ажиллагааг ханган, автомашин  техникийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллахад шаардлагатай цахилгааны засварын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэх
 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Компанийн газар, салбар, хэлтсийн бизнес төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлийн мэдэээллийг цуглуулах, боловсруулах
Компанийн мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөг боловсруулах, шууд удирдлагад танилцуулах
Группын компаниудтай холбоотой үүсч болох санхүүгийн эрсдэлийн тооцооллыг хийх
Компанийн удирдах ажилтнуудад санхүүтэй холбоотой үүсч болох аливаа боломж, эрсдэлийн талаарх мэдээллээр хангах
Цалин хөлсний системийг боловсронгуй болгох талаарх өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, судалгаанд үндэслэсэн цалин хөлсний системийг санал болгох, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих
Компанийн өрөмдлөг, тэсэлгээ, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын норм, үнэлгээг тогтооход шаардлагатай тооцооллоор хангаж ажиллах
Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулах үнэ, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өөрийн өртөг,  компанийн зардлын шинжилгээг хийх
Ижил төстэй бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний үнэ тарифын зах зээлийн судалгааг хийх, өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох
Компанийн хэмжээнд оролцох шаардлагатай төсөл, тендерийн багт орж ажиллах, эдийн засгийн тооцооллыг хийж гүйцэтгэх
 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
АВТЫН ЗАСВАРЧИН /Ховд аймгийн иргэн байх/

Бүх төрлийн техник тоног төхөөрөмжийн аюулгүй, жигд ажиллагааг хангаж ажиллах
Засвар үйлчилгээ хийх
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргүүд

1,800,000 - 2,100,000Ховд аймаг
2022-11-18
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

* Бүртгэлийн стандарт болон Компанийн НББ-ийн бодлого, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах
* Санхүүгийн программд  мэдээллийг цаг хугацаанд нь алдаагүй үнэн зөв бүртгэх
* Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслаж, харилцахын гүйлгээг шивэх, банкны  шилжүүлэг хийх
* Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл хөтлөх
* Борлуулалт болон худалдан авалтын тайлан бэлтгэх
* Эд хариуцагчийн тайлан хянах, тооцоо бодох
* Хөрөнгө, бараа материал, сэлбэг хэрэгсэлийн тооллого хийх
* Санхүүгийн тайлан баланс болон татварын тайлан мэдээ бэлтгэх 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-11-17
БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго
 Салбартаа  манлайлагч, мэргэжлийн баг хамт олон борлуулалтын үйл ажиллагааг оновчтой гүйцэтгэх, зөв хандлагатай, эрч хүчтэй, чадварлаг багийн тоглогчийг багтаа ажиллуулахаар зорьж байна. Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлж борлуулах, сайжруулахтай холбоотойгоор компанийн удирдлага, ажилтнуудтай өдөр тутамд хамтран ажиллаж, зах зээлийн боломжийг байнга судалж, мэдэрч, дүн шинжилгээ хийх ур чадвартай ажилтныг манай хамт олонд нэгдэж, ажиллахыг урьж байна. Бид танд өсөн дэвжих, хөгжих, борлуулалтын үйл ажиллагааны туршлагатай ажилтан болох боломж олгоно
 
Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг
 
Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:

Харилцагчаас ирүүлсэн захиалгын дагуу борлуулалтын үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх;
Захиалга, үйлдвэрлэл, агуулах, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн хэрэгжилтийг хангаж, төлбөр тооцооны гүйцэтгэлийг хариуцан хэрэгжүүлэх;
Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, зах зээлийн боломж бололцоог тодорхойлж, компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцож, хэрэгжүүлэх;
Харилцагч, хэрэглэгч нартай харилцаж, тэдгээрийн эрэлт, хэрэгцээг мэдэрч бизнесийн борлуулалт, борлуулалтын зорилтот үр дүнд хүрэхийг зорьж, борлуулалт, үр ашгийн гүйцэтгэлийг эргэж нягталж, бүртгэл тайланг цаг хугацаанд нь боловсруулж гаргах;
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнэ, хүргэлт, харилцагч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид байнга анхаарч, халамжлан санаа тавьж, санал гомдолд өндөр ач холбогдол өгч шуурхай шийдвэрлүүлэх зохицуулалтыг хийж, өдөр тутамд идэвхтэй, хариуцлагатайгаар үр дүнтэй харилцаж, хамтран ажиллах
Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ, техникийн санал, албан бичиг, гэрээ хэлэлцээ боловсруулах, илтгэл, танилцуулга хийх;
Компанийг зөв, хариуцлагатай арга барилаар төлөөлж, компанийн удирдлага, ажилтнуудтай байнга зөвлөж, уялдаа холбоог хангаж, хэрэглэгч, харилцагч нарын өмнө нэгдсэн байр суурь илэрхийлж, харилцан хамтран ажиллах;
Өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотойгоор компанид ашиглаж буй харилцаа холбооны болон дата менежментийн ERP зэрэг системүүдийг сайн ашиглаж дата, мэдээлэл, баримт бичгийг тухай бүр системд оруулах, нэгжийн болон компанийн үйл ажиллагаа, процессыг сайжруулах ажилд байнга санал, санаачилгатай идэвхитэй оролцох зэрэг болно.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-11-11
Процесс инженерингийн мэргэжилтэн

Процессын зураглал хийх (Ажлын байрны зураг авалт)
Процессын дүн шинжилгээ хийж, танилцуулах (Ре-инженеринг)
Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-11-11
МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Тохиромжтой сувгуудаар (нийгмийн сүлжээ, имэйл гэх мэт) зорилтот хэрэглэгчдэд брэндийг сурталчлах, маркетингийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх.
Ирээдүйн маркетингийн стратеги боловсруулах чиглэлээр маркетингийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, танилцуулах
Сошиал хуудас, facebook /чатбот хөгжүүлэх/, Instagramm, веб хуудас хөгжүүлэлт тогтмол хийх
Маркетингийн оновчтой шийдэл санаачилж, хэрэгжүүлэх.
Олон нийтийн арга хэмжээнд зохион байгуулалтад медиа талын дэмжлэг үзүүлэх
Контент бэлтгэх агуулга болон шаардлагын хүрээнд контентийн утга санааг оновчтойгоор илэрхийлэх загвар, дизайн эх бэлтгэх, удирдлагаас санал авсны дагуу эцсийн дизайн гаргах
Программ хангамжийн дэвшилтэт аргачлалд суурилан лого болон бусад загварыг боловсруулах, санал бэлтгэх
График болон дизайн тус ​​бүрт тохирох өнгө, төрхийг зохион бүтээх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН12 сарын 1. 10:54
  2. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН11 сарын 28. 15:47
  3. ТРАЙЛЛЕРИЙН ЖОЛООЧ11 сарын 25. 18:27
  4. САЛБАР ХАРИУЦСАН МЕХАНИК11 сарын 15. 21:36
  5. ҮЙЛДВЭРИЙН ТУСЛАХ /ЦАХИЛГААНЧИН, ГАГНУУРЧИН/11 сарын 25. 13:10

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

© МЕРА. 2001-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.