Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Макс Өргөө ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт механикжуулалтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, оношлол, үйлдвэрлэлийг удирдах  Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгадсаны дагуу

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах,  Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг хариуцаж үр дүнтэй зохион байгуулах  Бүрдүүлэлтийн сувгуудыг оновчтой тодорхойлж, ажлын байрны заруудыг бэлтгэх Тушаал, дүрэм журам, бичиг баримт боловслуулах Хүний нөөцийн программыг өдөр тутамдаа хэрэглэж ажилтнуудын мэдээллийг шинэчлэх, хөтлөх  Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх  Ажилтныг сэтгэл ханамжтай, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах Төслийн талбайд 14 / УБ оффист 14 хоног ажиллах

ЭМЧ /КЕМП/

Кемпийн ажилчдын эрүүл мэндийг хянах  Ажилчдад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх  Яаралтай тусламжийн арга хэмжээ авах  Оношлогоо, эмчилгээ, зөвлөгөөг цаг тухайд нь өгч байх  Урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах  Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан ажиллах чадвартай.   

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Барилгын бараа материалын гадаад, дотоод худалдан авалтын судалгаа, харьцуулалт, дүгнэлт хийх,  Худалдан авалтын шийдвэрийг баталгаажуулах, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг гүйцэтгэх Ажлын үр дүнг тайлагнах, акт, баримт бичиг бүрдүүлэх

ТӨСЛИЙН КООРДИНАТОР

Хэрэгжиж буй төслүүдэд чиг үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалын дагуу хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн шаардлагатай нөөцүүдийг төлөвлөх Төслийн удидлагын баримт бичгийг боловсруулах, хөтлөх үйл явцад хяналт тавих, чиглүүлэх Төслийн оролцогч талуудтай харилцах уялдаа холбоог хангах 

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Төслийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг хариуцан төслийг төлөвлөсөн графикт хугацаанд нь бүрэн дуусгах нөхцөлийг хангаж ажиллах Барилгын хийцийн болон ажлын зураг, угсралтын зургийн бүрдэл, зургийн өөрчлөлтийг хянаж, гүйцэтгэх Төслийн барилга угсралтын ажилд хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм, стандарт, зураг төсөл, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн, чанарын, гүйцэтгэлийн хяналт тавих ХАБЭА–н хууль, норм ба дүрэм, стандарт, зааврыг хангаж ажиллах Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалыг зурах, ажлын тоо хэмжээг бодох, материал захиалах Хариуцсан төслийн барилга угсралтын  ажилтай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангаж ажиллах

МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Хуурай аргаар шохой боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт механикжуулалтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, оношлол, үйлдвэрлэлийг удирдах  Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгадсаны дагуу

Автопомп оператор

Төслийн талбайд байрлах барилгын үйлдвэрийн бетон зуурмагийг шахах Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээг хийх Аюулгүй ажиллагааг баримталж ажиллах Хувийн зохион байгуулалт сайтай, элдэв муу зуршилгүй байх

Гэрээ, төсвийн менежер

Төслийн менежментийн багийн баримт бичгийг хариуцан хянаж ажиллах Өртөг зардлын төлөвлөгөөг ханган удирдан ажиллах Барилга угсралтын ажлын тоо хэмжээ болон төсвийн гүйцэтгэл гаргаж, дүгнэх Төслийн төлөвлөгөөний дагуу болон нэмэлт ажлын хүрээнд бараа материал, ажил үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ажлын тоо хэмжээг тодорхойлох Шаардлагатай баримт бичгийн боловсруулалт хий Хяналтын төсөвт өртгийн тооцоо хийх, Удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс мэдээллээр хангаж ажиллах

ТӨСӨВЧИН

Батлагдсан норм, дүрэм, стандартыг үндэслэн төслийн зургийн дагуу урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулах батлуулах Компанид хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн төсвийн тооцоог үнэн зөв гаргах Ажлын зургаас тоо хэмжээ тооцох Төсвийн гүйцэтгэлийг хянаж, удирдлагууд болон инженерүүдийг мэдээллээр хангах Төслийн явцад Худалдан авалт, хангамжийн албатай нягт хамтран ажиллах

ХЭМАБ-ын МЕНЕЖЕР

Барилгын компанийн ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх Удирдах болон нийт ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх  

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Барилгын цахилгааны холболт сүлжээний угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, Цахилгааны холболтын ашиглалтад хяналт тавих, цахилгааны угсралт, холболтын найдвартай ажиллагааг хариуцах, хангах, Цахилгааны гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах, материалын тооцоо гаргах, судалгаа хийх, гэрээний ажлуудын гүйцэтгэлд хяналт тавих;

КОНСТРАКШН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах,  Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

ХЭМАБ,БО-ны ИНЖЕНЕР

Компанийн хэмжээнд ХЭМАБ-н холбогдох хууль тогтоомж, шаардлага стандартын дагуу бодлого журам боловсруулах, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх Ажлын байрны аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийх, аливаа эрсдлийг бууруулах  

Автопомп оператор

Төслийн талбайд байрлах барилгын үйлдвэрийн бетон зуурмагийг шахах Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээг хийх Аюулгүй ажиллагааг баримталж ажиллах Хувийн зохион байгуулалт сайтай, элдэв муу зуршилгүй байх

МУЖААН БЕТОН АРМАТУРЧИН

Барилгын зураг төслийн дагуу барилгын талбайд арматур төмрийг зангидаж бэлдэх, зөөж тээвэрлэх, бетон цутгалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах

QUANTITY SURVEYOR

Preparing tender and contract documents, including bills of quantities, bill of materials with project team. Undertaking costs analysis for design and project work, including undertaking value engineering where required. Preparing tender documents, analyse tender responses, make recommendations to clients regarding contractors and sub-contractors. Providing advice on contractual claims. Analysing outcomes and writing detailed progress reports including updating project cost plans and cash flow forecasts on a monthly basis. Valuing completed work, review contractor payment claims, certify as per actual progress and arrange appropriate payments with Client. Review and negotiate change orders with contractors. Negotiate final settlements with contractors at end of project and prepare final cost report for Client. Prepare front-end cost reports by understanding unit rates, general conditions and pricing estimates Preparation of estimates at various stages of the design process, from conceptual design to pre-tender stage Assessment and analysis of any cost variances between estimate stages Preparation of change order review analysis and lifecycle cost estimates Assessment of cost-to-complete and work-in-place for construction work during periodic site visits Maintain and update cost estimating database for labour and material rates on a regular basis

ХЯТАД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ /БАРИЛГЫН/

Төслийн аман болон бичгийн орчуулгыг Монгол-Хятад, Хятад-Монгол хэл рүү аман болон бичгийн орчуулга мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх  Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх 

Үйлчилгээний ажилтан

М Плаза дахь оффист менежерийн хуваарилсан ажлын байрны нийт талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх, Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөрт тавьж,  эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх

ЦАХИЛГААНЧИН

Төслийн цахилгаан хангамжтай холбоотой гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх, төлөвлөгөөт цахилгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг    

Төслийн баримт бичгийн хяналтын ажилтан

Компанийн олон төслийн баримт бичгийн бүрдлийг хянах  Баримт бичгийн стандарт, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих  Төслийн холбогдолтой тайлан, мэдээнүүдийг бэлтгэх  Баримт бичгийн хяналтын журмыг дагаж мөрдөх, сайжруулах  Төслийн мэдээллийн урсгалыг зохицуулах, мэдээллийг ангилах, бүртгэх, хадгалах, архивлах /цаасан болон цахим хэлбэрээр/  харилцагчидтай харилцах, төслийн явцын гүйцэтгэлд хяналт тавих. 

ТЭЭВЭР ЗОХИЦУУЛАГЧ

- Говь Алтай аймаг - Тайшир сум - Улаанбаатар хооронд ажилчид зөөх аялал хийхтэй холбогдон гарах бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулах - Холбогдох төрийн болон хувийн байгууллагуудтай харилцах харилцааг зохицуулах   - Баримт бичиг боловсруулах - Жолооч нарын сахилга батыг сахиулж, холбогдох дүрэм журмыг чанд мөрдүүлэх - Хот хооронд аялала хийх үйл ажиллагааг доголдолгүйгээр зохион байгуулах, зөрчлийг арилгах

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах,  Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ, ХӨРГӨЛТИЙН ТЕХНИКЧ

Барилгын ашиглалтын агаар сэлгэлт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт төлөвлөлтийн, тооцоолол хийх Багийг удирдах, хяналт тавих Технологи болон зах зээлийн техник судалгаа хийх

Макс Групп-н салбар компаниуд

 • Макс Групп
 • Макс Өргөө ХХК
 • Сүү Хувьцаат Компани
 • Мастер фүүдс ХХК
 • Рамада
 • Холидэй Инн Улаанбаатар Зочид буудал
 • Макс Рөүд
 • Макс Центр ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбайн зүүн талд MAX TOWER, 8-р давхар 800 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.