Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Макс Өргөө ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Чанар хяналтын бодлогын баримт бичиг боловсруулах, стандарт, төслийн чанарын менежментийн процессыг оновчтой нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, Барилга угсралтын гүйцэтгэл, материалын чанарыг хянах, акт бичиг баримтыг бүрдүүлэх Төслийн цар хүрээ төлөвлөлтөнд уялдуулж чанарын төлөвлөлтийг гаргаж, зардлыг тооцох чадвартай байх

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах,  Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

КОНСТРАКШН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах,  Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

УХАТ / ЦБУ Инженер

Барилга байгууламжийн гадна шугам сүлжээ, усан хангамж ариутгах татуургын тооцоо хийх Угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, Шугам сүлжээний ажлуудын төлөвлөлт гаргах Гүйцэтгэлийн баримт бичиг боловсруулах

Харилцагч үйлчилгээний ажилтан - 220K Residence

Зочдыг чиглүүлэх, ажлын орчинг аюулгүй цэвэр байлгах, Утсаар харилцах, мэдээлэл өгөх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу  

Үйлчилгээний ажилтан

М плаза болон оффис цэвэрлэгээний ажлуудыг менежерийн хуваарилсан ажлын байрны нийт талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх, Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөрт тавьж, гомдолгүй эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх

Жолооч

Шаардлагатай бараа материалыг зөөх Аюулгүй байдлыг хангах, өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах  

Худалдан авалтын туслах ажилтан

Худалдан авалт хангамжийн албанд бараа материал ачих, буулгах 

ХЭМАБ,БО-ны инженер

Компанийн хэмжээнд ХЭМАБ-н холбогдох хууль тогтоомж, шаардлага стандартын дагуу бодлого журам боловсруулах, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх Ажлын байрны аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийх, аливаа эрсдлийг бууруулах  

ХЭМАБ, БО-ны менежер

Барилгын компанийн ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх Удирдах болон нийт ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх  

Нярав

Хариуцсан ажил үүргийн дагуу санхүүгийн тайланг ННБОУ-ийн стандарт болон хууль журмын дагуу бүртгэх, тооцоолох, баримтжуулах, холбогдох албан тушаалтныг санхүүгийн үнэн зөв мэдээллээр хангах. Нягтлан бодох бүртгэлийг НББОУС, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэх. Бараа материалын бүртгэл тогтмол хийх Анхан шатны маягт бүрдүүлэх баримт үдэж цэгцлэх.

МУЖААН БЕТОН АРМАТУРЧИН

Барилгын зураг төслийн дагуу барилгын талбайд арматур төмрийг зангидаж бэлдэх, зөөж тээвэрлэх, бетон цутгалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах

БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Компанийн олон төслийн баримт бичгийн бүрдлийг хянах  Баримт бичгийн стандарт, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих  Төслийн холбогдолтой тайлан, мэдээнүүдийг бэлтгэх  Баримт бичгийн хяналтын журмыг дагаж мөрдөх, сайжруулах  Төслийн мэдээллийн урсгалыг зохицуулах, мэдээллийг ангилах, бүртгэх, хадгалах, архивлах /цаасан болон цахим хэлбэрээр/  харилцагчидтай харилцах, төслийн явцын гүйцэтгэлд хяналт тавих. 

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Төслийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг хариуцан төслийг төлөвлөсөн графикт хугацаанд нь бүрэн дуусгах нөхцөлийг хангаж ажиллах Барилгын хийцийн болон ажлын зураг, угсралтын зургийн бүрдэл, зургийн өөрчлөлтийг хянаж, гүйцэтгэх Төслийн барилга угсралтын ажилд хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм, стандарт, зураг төсөл, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн, чанарын, гүйцэтгэлийн хяналт тавих ХАБЭА–н хууль, норм ба дүрэм, стандарт, зааврыг хангаж ажиллах Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалыг зурах, ажлын тоо хэмжээг бодох, материал захиалах Хариуцсан төслийн барилга угсралтын  ажилтай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангаж ажиллах

ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг хариуцан төслийг төлөвлөсөн графикт хугацаанд нь бүрэн дуусгах нөхцөлийг хангаж ажиллах Барилгын хийцийн болон ажлын зураг, угсралтын зургийн бүрдэл, зургийн өөрчлөлтийг хянаж, гүйцэтгэх Төслийн барилга угсралтын ажилд хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм, стандарт, зураг төсөл, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн, чанарын, гүйцэтгэлийн хяналт тавих ХАБЭА–н хууль, норм ба дүрэм, стандарт, зааврыг хангаж ажиллах Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалыг зурах, ажлын тоо хэмжээг бодох, материал захиалах Хариуцсан төслийн барилга угсралтын  ажилтай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангаж ажиллах

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Барилгын төсөв, төлөвлөлтийг уялдуулж хяналт тавих, төлөвлөлтийн програм дээр ажиллах Бусад АБТ-д заасны дагуу

МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Хуурай аргаар шохой боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт механикжуулалтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг удирдах  Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, оношлол, үйлдвэрлэлийг удирдах 

МЕХАНИКЧ

Цемент шохойн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж угсралт, суурьлуулалтыг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх Өргөлтүүдийг гүйцэтгэх Тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах 

ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖЕР

Компанийн өдөр тутмын захиргааны үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулах, хяналт тавих Компанийн стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан албад хоорондын харилцаа холбоог хангаж гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулан баталгаажуулах, архивлах Шаардлагатай тохиолдолд бизнесийн судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл тендерт оролцох багт ажиллах, материал бэлтгэх Англи хэлний аман болон бичгийн орчуулга хийх

Үл Хөдлөх Хөрөнгийн Менежер

Групп компанийн болон Макс Өргөө ХХК-ийн үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн гэрээгээр хариуцаж буй үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалт, түрээсийн менежменттэй холбогдох бүх харилцаа, ажлыг хариуцан ажиллах Зах зээл дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн судалгаа хийх, танилцуулах, тариф үнэ тогтоох Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалт, түрээсийн үйлчилгээний ажлыг менежментээр хангаж ажиллах Борлуулалтын орлогын таамаглал гаргах авлага барагдуулах Хэрэглэгчидтэй тогтмол харилцах, хэрэглэгчдийн гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, менежментийн хурлаар танилцуулах Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, ажлын гүйцэтгэлийн график гаргах Шинэ хэрэглэгч / түрээслэгчдийг татах маркетингийн бодлого боловсруулах, маркетингийн төслүүд хэрэгжүүлэх

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлж тулган баталгаажуулалт хийх Бараа материалын бүртгэл хийх Тухайн төслийн үр ашгийн тооцоо гүйцэтгэлийг хянаж, удирдлагуудыг мэдээллээр хангах Няравын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулж ажиллах

УХАТ / ЦБУ Инженер

Барилга байгууламжийн гадна шугам сүлжээ, усан хангамж ариутгах татуургын тооцоо хийх Угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, Шугам сүлжээний ажлуудын төлөвлөлт гаргах Гүйцэтгэлийн баримт бичиг боловсруулах

АВТОБУСНЫ ЖОЛООЧ

АБТ-д заасны дагуу  Улаанбаатар хот - Говь-Алтай аймгийн Тайшир сум, ГАА Тайшир сум - Улаанбаатар хот чиглэлд ажилтнуудад үйлчлэх 

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ, ХӨРГӨЛТИЙН ТЕХНИКЧ

Барилгын ашиглалтын агаар сэлгэлт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт төлөвлөлтийн, тооцоолол хийх Багийг удирдах, хяналт тавих Технологи болон зах зээлийн техник судалгаа хийх

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Барилгын бараа материалын гадаад, дотоод худалдан авалтын судалгаа, харьцуулалт, дүгнэлт хийх, Ажлын үр дүнг тайлагнах, акт, баримт бичиг бүрдүүлэх

ЛОЖИСТИКИЙН МЕНЕЖЕР

Бараа материалын төлөвлөгөө гаргах Гаалийн бүрдүүлэлт хийх Тээврийн захиалгыг системд бүртгэх, замд явааг хянах, удирдах Барилгын бараа материалын гадаад, дотоод худалдан авалтын судалгаа, харьцуулалт, дүгнэлт хийх,  Худалдан авалтын шийдвэрийг баталгаажуулах, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг гүйцэтгэх Ажлын үр дүнг тайлагнах, акт, баримт бичиг бүрдүүлэх

Үйл Ажиллагаа Эрхэлсэн Захирал

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны бодлого чиглэл тодорхойлох, зорилгод хүрэх стратеги, бизнесийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжүүлэх Компанийн үндсэн үйл ажилллагааны чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил төслүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн хангахад албадуудын уяалдаа холбоог хангах замаар чиг үүргийн удирдлагаар харилцаа холбооны алдагуулах байнгын үйл ажиллагааг хангах Үйл  ажиллагааны зардлыг төлөвлөх, зардал үр ашгийг тооцож харьцуулалт хийн дүгнэлт гаргах Эрсдлийг /Цаг хугацаа алдах, чанарын гологдол гарах, ХЭМАБ,БО зөрчил, осол үүсэх, хүн хүчний хомсдол үүсэх, гадаад хүчин зүйлсээс үүсэх эрсдлүүд/ урьдчилан тооцоолж, оновчтой шийдвэр гаргах Байгууллагын бусад алба хэлтэстэй уялдаа холбоотой ажиллаж асуудлыг шийдвэрлэх Компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ашигт ажиллагааг хангах Бизнесийн  орчинд дүн шинжилгээ хийж, борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилт дээр анхаарч ажиллах Компанийн стратегийн төлөвлөгөөний зорилтуудын хүрээнд үйл ажиллагаан сайжруулалт, төслүүдийг хөгжүүлэх, албандууд багуудын уяалдаа холбоог хангах

Гагнуурчин

- Тоног төхөөрөмж угсралтын гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах      

ТӨСӨВЧИН

Батлагдсан норм, дүрэм, стандартыг үндэслэн төслийн зургийн дагуу урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулах батлуулах Компанид хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн төсвийн тооцоог үнэн зөв гаргах Ажлын зургаас тоо хэмжээ тооцох Төсвийн гүйцэтгэлийг хянаж, удирдлагууд болон инженерүүдийг мэдээллээр хангах 

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг НББОУС-д нийцүүлэн НББ-ийн хуулийн хүрээнд хариуцан оновчтой, үр ашигтай хэрэгжүүлэх Компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, дүгнэлт гаргах Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих Компанийн санхүүгийн болон татварын тайлангуудыг хугацаанд нь бэлтгэн гаргаж үр дүнг нь удирдлагад танилцуулах, холбогдох байгууллагуудад  хугацаанд нь тайлагнах Хөндлөнгийн болон дотоод аудитын ажлын багтай хамтран ажиллах, тайланг бэлтгэх, заавар зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төслийн талбайд админаар ажиллах Төслөл дахь хүний нөөцтэй холбоотой өдөр тутмын ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх  Ажилтныг сэтгэл ханамжтай, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах

ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Чанар хяналтын бодлогын баримт бичиг боловсруулах, стандарт, төслийн чанарын менежментийн процессыг оновчтой нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, Барилга угсралтын гүйцэтгэл, материалын чанарыг хянах, акт бичиг баримтыг бүрдүүлэх Төслийн цар хүрээ төлөвлөлтөнд уялдуулж чанарын төлөвлөлтийг гаргаж, зардлыг тооцох чадвартай байх

Макс Групп-н салбар компаниуд

 • Макс Групп
 • Макс Өргөө ХХК
 • Сүү Хувьцаат Компани
 • Макс Рөүд
 • Рамада
 • Холидэй Инн Улаанбаатар Зочид буудал
 • Мастер фүүдс ХХК
 • Макс Центр ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбайн зүүн талд MAX TOWER, 13-р давхар 1301 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.