Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Макс Өргөө ХХК

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Жолооч

Шаардлагатай бараа материалыг зөөх Аюулгүй байдлыг хангах, өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах  

Автопомп оператор

Төслийн талбайд байрлах барилгын үйлдвэрийн бетон зуурмагийг шахах Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээг хийх Аюулгүй ажиллагааг баримталж ажиллах Хувийн зохион байгуулалт сайтай, элдэв муу зуршилгүй байх

БАРИЛГА БҮТЭЭЦИЙН ЗУРГИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн зураг төслийн нэгдсэн бүртгэл хийх, зураг төслийн байгууллагаас ирж буй зурагт хяналт шалгалт хийх, Төслийн талбайд ашиглагдах зураг төслийг бэлдэх, зураг төслийн өөрчлөлтийг бүртгэх  Шаардлагатай тохиолдолд барилга бүтээцийн угсралтын ажлын зураг боловсруулах, гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах /As-Built/

ЭМЧ /КЕМП/

Кемпийн ажилчдын эрүүл мэндийг хянах  Ажилчдад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх  Яаралтай тусламжийн арга хэмжээ авах  Оношлогоо, эмчилгээ, зөвлөгөөг цаг тухайд нь өгч байх  Урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах  Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйг баримтлан ажиллах чадвартай.   

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТАН

Шаардлагатай хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг хийх Ажилтныг сэтгэл ханамжтай, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах Хүний нөөцийн мэдээллийн системийг бүрдүүлэх, байнга хөтөлж явах

Тоног Төхөөрөмжийн Угсралт Хариуцсан Менежер

Технологийн Тоног Төхөөрөмжийн Угсралтын баг бүрдүүлэх, багийг удирдан чиглүүлж ажиллах Технологийн Тоног Төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж найдвартай, тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг удирдан ажиллах Технологийн Тоног Төхөөрөмжийн Угсралтын зураг төсөл гаргах, угсралтын явц зураг төслийн дагуу явагдаж байгаа эсэхт хяналт тавин ажиллах Технологийн Тоног Төхөөрөмжийн үзлэг, угсралт, оношлогоо, засвар үйлчилгээг ахлан ажиллах

Хангамжийн ажилтан

Компанийн дотоод худалдан авалт хийх, Бараа бүтээгдэхүүний судалгаа хийх,  Хангамжийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах,

КОНСТРАКШН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах,  Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Төслийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, төлөвлөлт, инженерийн бэлтгэл ажил, материал хангамжийн асуудлыг хариуцан төслийг төлөвлөсөн графикт хугацаанд нь бүрэн дуусгах нөхцөлийг хангаж ажиллах Барилгын хийцийн болон ажлын зураг, угсралтын зургийн бүрдэл, зургийн өөрчлөлтийг хянаж, гүйцэтгэх Төслийн барилга угсралтын ажилд хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагааны норм дүрэм, стандарт, зураг төсөл, техникийн шаардлагыг мөрдүүлж ажлын явц, ажлын гүйцэтгэл болон ажилд хэрэглэгдэх материал, технологид мэргэжлийн, чанарын, гүйцэтгэлийн хяналт тавих ХАБЭА–н хууль, норм ба дүрэм, стандарт, зааврыг хангаж ажиллах Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалыг зурах, ажлын тоо хэмжээг бодох, материал захиалах Хариуцсан төслийн барилга угсралтын  ажилтай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангаж ажиллах

ТӨСЛИЙН КООРДИНАТОР

Хэрэгжиж буй төслүүдэд чиг үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалын дагуу хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн шаардлагатай нөөцүүдийг төлөвлөх Төслийн удидлагын баримт бичгийг боловсруулах, хөтлөх үйл явцад хяналт тавих, чиглүүлэх Төслийн оролцогч талуудтай харилцах уялдаа холбоог хангах 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Барилгын төсөв, төлөвлөлтийг уялдуулж хяналт тавих, төлөвлөлтийн програм дээр ажиллах Бусад АБТ-д заасны дагуу

ТӨСӨВЧИН

Батлагдсан норм, дүрэм, стандартыг үндэслэн төслийн зургийн дагуу урт, дунд, богино хугацааны төсөв боловсруулах батлуулах Компанид хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн төсвийн тооцоог үнэн зөв гаргах Ажлын зургаас тоо хэмжээ тооцох Төсвийн гүйцэтгэлийг хянаж, удирдлагууд болон инженерүүдийг мэдээллээр хангах Төслийн явцад Худалдан авалт, хангамжийн албатай нягт хамтран ажиллах

ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /БАРИЛГА/

Чанар хяналтын бодлогын баримт бичиг боловсруулах, стандарт, төслийн чанарын менежментийн процессыг оновчтой нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, Барилга угсралтын гүйцэтгэл, материалын чанарыг хянах, акт бичиг баримтыг бүрдүүлэх Төслийн цар хүрээ төлөвлөлтөнд уялдуулж чанарын төлөвлөлтийг гаргаж, зардлыг тооцох чадвартай байх

АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР

Кабелийн болон утасгүй холбооны төхөөрөмжийг /интернет, суурин холбоо, теле холбоо, үүрэн холбоо/ байрлуулах, суурилуулах, Харилцаа холбоог станц, дэд-станцтай холбох, Суурин болон үүрэн холбооны талаар шинэ арга барил боловсруулах, заавар сургалт орох, Байгууллагын харилцаа холбоог сайжруулах, өргөжүүлэх, хөгжүүлэх шинэ арга барил боловсруулах, шинэ технологи нэвтрүүлэх,

Үйлчилгээний ажилтан

М плаза болон оффис цэвэрлэгээний ажлуудыг менежерийн хуваарилсан ажлын байрны нийт талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх, Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөрт тавьж, гомдолгүй эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх

ХЭМАБ-ын МЕНЕЖЕР

Барилгын компанийн ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх Удирдах болон нийт ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх  

Төслийн баримт бичгийн хяналтын ажилтан

Компанийн олон төслийн баримт бичгийн бүрдлийг хянах  Баримт бичгийн стандарт, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих  Төслийн холбогдолтой тайлан, мэдээнүүдийг бэлтгэх  Баримт бичгийн хяналтын журмыг дагаж мөрдөх, сайжруулах  Төслийн мэдээллийн урсгалыг зохицуулах, мэдээллийг ангилах, бүртгэх, хадгалах, архивлах /цаасан болон цахим хэлбэрээр/  харилцагчидтай харилцах, төслийн явцын гүйцэтгэлд хяналт тавих. 

Автопомп оператор

Төслийн талбайд байрлах барилгын үйлдвэрийн бетон зуурмагийг шахах Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээг хийх Аюулгүй ажиллагааг баримталж ажиллах Хувийн зохион байгуулалт сайтай, элдэв муу зуршилгүй байх

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэх хугацааны хүрээнд норм, стандартын шаардлагад нийцсэн, барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,  Барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах,  Инженер техникийн ажилтан нарыг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, Инженерийн шийдэл, тооцоолол хийх, хянах Нэгдсэн төлөвлөлт графикийн дагуу ажиллах

ГАГНУУРЧИН

- Барилга угсралтын чиглэлээр ажиллах бөгөөд ИТА-ын өгсөн заавар, зааварчилгааны дагуу төслүүдэд хуваарилагдан гануурчнаар ажиллана   - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах   - Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай чанартай хийж гүйцэтгэх    

Макс Групп-н салбар компаниуд

 • Макс Групп
 • Макс Өргөө ХХК
 • Сүү Хувьцаат Компани
 • Макс Рөүд
 • Рамада
 • Холидэй Инн Улаанбаатар Зочид буудал
 • Мастер фүүдс ХХК
 • Макс Центр ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбайн зүүн талд MAX TOWER, 8-р давхар 800 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.