Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбайн зүүн талд MAX TOWER, 13-р давхар 1300 тоот

Макс Өргөө ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-23
ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн процесс, материал татан авалт, материалын чанар, үйлдвэрийн ажиллах хүчний зохион байгуулалт, зуурмагийн орц найрлагийг тогтоох , турших ажлуудыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх, хяналт тавих,
Бетон сорьц авах болон туршилтын үр дүнг хянах, баталгаажуулах, туршилт сорьцын актыг архивлах ажлыг ерөнхийд нь зохион байгуулах,
Өдөр тутмын болон 7 хоног, сарын тайлан мэдээг явуулахад хяналт тавьж ажиллана.
Барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулж бетон нийлүүлэлтийн төлөвлөгөөг гаргах, холбогдох нөөцийн татан авалтад дэмжлэг үзүүлэх,

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-22
ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Нярвын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдан зохион байгуулж ажиллах,
Шатахуун, бараа материал, хангамжийн материалын зарцуулалт нормыг хянаж баталгаажуулах,
Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлж тулган баталгаажуулалт хийх,
Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн стандарт өртгийн гүйцэтгэлийг хянаж баталгаажуулах,
Барилгын ажлын өртгийн гүйцэтгэлийг сар улирлын эцэст тайлагнах,
Тухайн төслийн үр ашгийн тооцоо гүйцэтгэлийг хянаж, удирдлагуудыг мэдээллээр хангах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-22
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Барилгын бараа материалын гадаад, дотоод худалдан авалтын судалгаа хийх, харьцуулалт, дүгнэлт хийх, худалдан авалтын шийдвэрийг баталгаажуулах, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг гүйцэтгэх,
Ажлын үр дүнг тайлагнах, акт, баримт бичиг бүрдүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-19
БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОПЕРАТОР

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг тасалдалгүй явуулахад бүрэн хариуцаж ажиллах, тоног төхөөрөмжийг хэвийн ажиллагааг хариуцах,
Үйлдвэрт гарч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, ХЭМАБ-ын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах,  
Үйлдвэрийн засвар үйлчилгээг цаг тухай бүрт нь гүйцэтгүүлж ажиллах,

1,500,000 - 1,800,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
Гэрээт- Барилгын туслах ажилтан /өдөр/

Барилгын туслах ажилтан ажилд авна. Цагийн болон өдрөөр ажиллах богино хугацааны ажлын байр

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
ХЭМАБ-ЫН АЖИЛТАН

ХЭМАБ-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, ажлын байрны орчинд хяналт, үнэлгээ болон дүн шинжилгээ хийж, ХЭМАБ-ын холбогдох журмуудын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөвлөмж арга хэрэгсэл боловсруулах 
Төслийн нэгжийн нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах
Аюулыг олж илрүүлэх, түүнд хяналт  тогтоож арилгах арга чадварыг нийт ажилтнуудад эзэмшүүлэх арга хэмжээ авах, аюулыг мэдээлэх
Ажлын байрны бусад тодорхойлолтод заасны дагуу 

1,500,000 - 1,800,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
Сантехникч

ЦБУ холболтын шугам угсралт.

 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-19
ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Барилга орон сууцны дотор агаар сэлгэлт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт төлөвлөлт, тооцоолол хийх
Угсралтын багийг удирдах, хяналт тавих
Технологи болон зах зээлийн техник судалгаа хийх

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
ДУЛААН САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Барилга байгууламжийн халаалт, дулаан болон цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, хоолой, узелийн ашиглалтынн  хэвийн ажиллагааг хангах,
Засвар үйлчилгээг графикаар төлөвлөж үл хөдлөх хөрөнгийн элэгдлийг бууруулах, яаралтай үеийн болон нөхөн сэргээлтийн засварын ажлын тоо хэмжээ, төсвийг гаргах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, үнийн саналыг харьцуулан хянаж,  мэргэжлийн үнэлгээ өгөх,
Гүйцэтгэлийг хянах хариуцах, удирдлагад байгаа техникийн ажилтнуудыг мэргэжлийн ур чадвараар зөвлөх, сургах, чадавхижуулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
Төслийн координатор

Хэрэгжиж буй төслүүдэд чиг үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих
Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалын дагуу хүн хүч, тоног төхөөрөмжийн шаардлагатай нөөцүүдийг төлөвлөх
Төслийн удидлагын баримт бичгийг боловсруулах, хөтлөх үйл явцад хяналт тавих, чиглүүлэх
Төслийн оролцогч талуудтай харилцах уялдаа холбоог хангах 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
Барилгын даамал

Инженерийн өгсөн зааварчилгааны дагуу талбайн ажилчдыг зохион байгуулах
Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, техник, хүн хүчний хэрэгцээг тооцоолж хуваарилах
Өдөр тутмын болон долоо хоногийн тайлан бэлтгэж удирдлагадаа тайлагнах

2,100,000 - 2,500,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
Майти краны оператор

Ачааны тэвштэй майти кран ажиллуулж ачаа барааг зөөвөрлөх, тээвэрлэх

1,500,000 - 1,800,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
ДУЛААН САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Барилга байгууламжийн халаалт,дулаан болон цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, хоолой, узелийн ашиглалтынн  хэвийн ажиллагааг хангах,
Засвар үйлчилгээг графикаар төлөвлөж үл хөдлөх хөрөнгийн элэгдлийг бууруулах, яаралтай үеийн болон нөхөн сэргээлтийн засварын ажлын тоо хэмжээ, төсвийг гаргах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, үнийн саналыг харьцуулан хянаж,  мэргэжлийн үнэлгээ өгөх,
Гүйцэтгэлийг хянах хариуцах, удирдлагад байгаа техникийн ажилтнуудыг мэргэжлийн ур чадвараар зөвлөх, сургах, чадавхижуулах,
ХЭМАБ-ийн шаардлагыг хангуулж, осол аюулгүй ажиллах ажиллагааг хангаж хариуцах,
Орон сууцны ашиглалтад  шинэ техник технологийг судлах нэвтрүүлэх, хариуцсан хамаарал бүхий барилга ААН-д хийгдэх төлөвлөгөөт ажлыг төлөвлөх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
Барилгын инженер

Барилгын хийцийн болон ажлын зураг, угсралтын зургийн бүрдэл, зургийн өөрчлөлтийг хянаж, гүйцэтгэх
Төслийг зураг төслийн дагуу барилгын норм, дүрэм, стандарт, техник шаардлагыг хангаж удирдан хэрэгжүүлэх
Ажлын технологийн карт, ажлын аргачлалыг зурах, ажлын тоо хэмжээг бодох, материал захиалах

2,500,000 - 3,000,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
Цахилгааны техникч

Төслийн цахилгаан хангамжтай холбоотой гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх, төлөвлөгөөт цахилгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

 
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-19
ХЭМАБ-н инженер

Компанийн хэмжээнд ХЭМАБ-н холбогдох хууль тогтоомж, шаардлага стандартын дагуу бодлого журам боловсруулах, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх
Осол эндэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх
Ажлын байрны аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийх, аливаа эрсдлийг бууруулах

 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан /Оффис/

Зочдыг чиглүүлэх, ажлын орчинг аюулгүй цэвэр байлгах,
Утсаар харилцах, мэдээлэл өгөх
Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-19
БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОПЕРАТОР

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг тасалдалгүй явуулахад бүрэн хариуцаж ажиллах, тоног төхөөрөмжийг хэвийн ажиллагааг хариуцах,
Үйлдвэрт гарч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, ХЭМАБ-ын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах,  
Үйлдвэрийн засвар үйлчилгээг цаг тухай бүрт нь гүйцэтгүүлж ажиллах,

1,500,000 - 1,800,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
АГААР СЭЛГЭЛТ, ХӨРГӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Барилга орон сууцны дотор агаар сэлгэлт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт төлөвлөлтийн, тооцоолол хийх
Угсралтын багийг удирдах, хяналт тавих
Технологи болон зах зээлийн техник судалгаа хийх

1,800,000 - 2,100,000Говь-Алтай аймаг
2022-09-19
ГАГНУУРЧИН АЖИЛД АВНА

- Барилга угсралтын чиглэлээр ажиллах бөгөөд ИТА-ын өгсөн заавар, зааварчилгааны дагуу төслүүдэд хуваарилагдан гануурчнаар ажиллана
 
- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
 
- Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай чанартай хийж гүйцэтгэх
 
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-19
Сантехникийн техникч

Сангийн ЦБУ холболтын шугам угсралт

 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-19
Үйлчилгээний ажилтан

220К Велнэс центр болон оффис цэвэрлэгээний ажлуудыг менежерийн хуваарилсан ажлын байрны нийт талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх,
Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөрт тавьж, гомдолгүй эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн цэвэрлэгээ үйлчилгээг үзүүлэх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-19
ХЭМАБ АЛБА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх
Удирдах болон нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах
Удирдах болон нийт ажилтны аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх
Осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан сургалт орох

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-09-13
ХЯТАД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ /БАРИЛГЫН/

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн аман болон бичгийн орчуулгыг Монгол-Хятад, Хятад-Монгол-руу мэргэжлийн түвшинд орчуулах
Төслийн талбай дээр ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-09-06
Оосорлогч дохиочин

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллана.

1,500,000 - 1,800,000Говь-Алтай аймаг
2022-08-31
Цахилгааны инженер

- Төслийн цахилгааны угсралт суурьлуулалтын ажлыг хийж гйүцэтгэх 
- Төслийн талбайн цахилгаан хангамжийг хариуцан ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
© Макс Өргөө ХХК. 2006-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.