Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Дэлгэрэнгүй
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 15 давхар

М Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2023-05-18
Програм хангамжийн чанарын мэргэжилтэн

Хөгжүүлэгдэж буй бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгчийн үүднээс шалгах
Ирээдүйд гарч болох алдаа, асуудлыг хамгийн бага байлгах түвшинд тест кэйс боловсруулан тестлэх
Процессын дагуу ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, түүнийг хангах, бодит орчинд нэвтрүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-18
Системийн администратор

Банкны үйл ажиллагаанд ашиглагдах системүүдийг суулгах, тохируулах, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах
Хариуцсан системүүд дээр илэрсэн алдаа, доголдлыг засварлах, урьдчилан сэргийлэх
Системд шаардлагатай өөрчлөлт, сайжруулалтыг нийлүүлэгчийн заавар болон бусад шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-18
Үйл ажиллагааны эрсдэл хариуцсан мэргэжилтэн

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, танин мэдүүлэх, дотоод хяналтыг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааны эрсдэлтэй холбогдох тайланг хариуцах.

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-18
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бизнесийн шаардлага болон шалгуур, бизнес процессыг тодорхойлох;
Хөгжүүлэлтэд шаардагдах мэдээллээр хангаж, сайжруулалтыг төлөвлөсөн хугацаанд чанартай хийж, гүйцэтгэн ажиллах;
Хөгжүүлэлт хийж дууссан систем болон програмыг тестлэх явцад шаардлагатай тохиолдолд тестийн ажилтанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, хуваарилах, илэрсэн алдаа асуудлыг цаг тухайд нь мэдэгдэх;
Програм/системийн шаардлага болон шалгуурыг тодорхойлохдоо ойлгомжтой мэдээлэл хүргэн ажиллан, бусад нэгж, газар, компаниудтай ажиллах уялдаа холбоог холбож, ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2023-05-18
Бүтээгдэхүүн хариуцсан мэргэжилтэн

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бизнесийн шаардлага болон шалгуур, бизнес процессыг тодорхойлох
Хөгжүүлэлтэд шаардагдах мэдээллээр хангаж, сайжруулалтыг төлөвлөсөн хугацаанд чанартай хийж, гүйцэтгэн ажиллах
Хөгжүүлэлт хийж дууссан систем болон програмыг тестлэх явцад шаардлагатай тохиолдолд тестийн ажилтанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, хуваарилах, илэрсэн алдаа асуудлыг цаг тухайд нь мэдэгдэх
Програм/системийн шаардлага болон шалгуурыг тодорхойлохдоо ойлгомжтой мэдээлэл хүргэн ажиллан, бусад нэгж, газар, компаниудтай ажиллах уялдаа холбоог холбож, ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-08
Ахлах хөгжүүлэгч (FE)

Scrum багт орж өгсөн шаардлагын дагуу back-end microservice-ийг хөгжүүлэх, шийдэл гаргах, кодын чанар, стандартад хяналт тавих (code review)
Шинэ технологи, шийдлүүдийг судлах, боловсруулах, кодын стандарт гаргах, хөгжүүлэгчдийг сургах, дэмжлэг үзүүлэх 

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-13
Картын системийн администратор

Картын процессингийн системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, систем дээр илэрсэн алдаа доголдлыг шалгаж, засварлуулах арга хэмжээ авах
Компанийн мэдээллийн технологийн бодлогын хүрээнд төлбөрийн картын болон цахим банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг систем дээр тохируулахтай холбоотой судалгаа, хөгжүүлэлтийн ажлууд
Системийн боломжуудийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүд болон модулиудыг нэвтрүүлэх

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-13
DevOps администратор

Microservice болон програм хангамжийн хөгжүүлэлт, өөрлөлтийг орчин хооронд (Dev, Test, Prod) шилжүүлэх, оруулах ажиллагааг автоматжуулах
Тухайн системийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах
CI, CD, DevOps чиглэлийн судалгаа, шинжилгээ, нэвтрүүлэлт

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-13
Өгөгдлийн сангийн администратор

Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй гадны вендор байгуулагын хөгжүүлсэн систем, програм хангамж түүнтэй холбоотой серверийн засвар үйлчилгээ, түүний байршиж байгаа виртуал серверүүдийн, удирдлага, загвар дизайн, суурилуулалт, хүчин чадалд хяналт тавих
Шаардлагатай засвар үйлчилгээг үйлдлийн систем болон түүн дээр суусан програм хангамж, виртуал орчны түвшинд гүйцэтгэж, түүний тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-11
Дата аналист

Өгөгдөлд суурилан бизнест дэмжлэг үзүүлэх судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх, үр дүнг тайлагнах, таамаглах чадвар бүхий загварчлалыг хөгжүүлэх, сайжруулах, хянах, баримтжуулах, үйл ажиллагаанд дэмжлэх үзүүлэх dashboards-г хөгжүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-05
Зээлийн эргэн төлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх ба хугацаа хэтэрсэн зээлийг эргэн төлүүлэх, утсаар холбогдох, шаардлагатай тохиолдолд мэдэгдэл гардуулах, биечлэн уулзалт, явцын хяналт хийх, дараагийн хийгдэх ажиллагааг тодорхойлох, шаардлагатай нөхцөлд Тусгай активын нэгжид хүлээлгэн өгөх.
Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй холбоотой харилцагчийн мэдээлэллийг системд үнэн зөв, шуурхай бүрэн оруулах, зээлийн хувийн хэрэгт бүрдүүлсэн баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах.
Зээл эргэн төлүүлэх ажиллагааг сайжруулах санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хийгдсэн ажлын үр дүнг тайлагнах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-03
Хөгжүүлэгч (Back End)

Scrum багт орж өгсөн шаардлагын дагуу back-end microservice-йг хөгжүүлэх 

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-02
Хувийн банкир

Хувийн банкны сегментийн шинэ харилцагч татах, өмнөх харилцагчид шинэ нэмэлт бүтээгдэхүүн санал болгох замаар банкны татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө болон зээлийн багцыг бүрдүүлэх, нэмэгдүүлэх, зорилтот харилцагчдыг тогтоон барих, халамжлах.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-02
Маркетингийн мэргэжилтэн (Контент)

Маркетингийн харилцаа, контентоор дамжуулан брэндийг ялгамжийнх нь дагуу зах зээлд байршуулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд танилцуулах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-02
Маркетингийн мэргэжилтэн (Хамтрал хариуцсан)

Харилцагч байгууллага болон хувь хүмүүстэй бизнесийн нөхөрсөг харилцааг бий болгох
Маркетингийн хамтын ажиллагааны төсөв болон гэрээг боловсруулах, үүний хэрэгжилт дээр хяналт тавих
Хоёр талын санал болон гомдлыг зохицуулах, ойлголтын зөрүү үүсгэхгүй байх 
Маркетингийн хүрээнд хийгдэх хэвлэл, уламжлалт суваг, түгээлтийн захиалга хийж гүйцэтгэлийг хянах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-01
Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

Гадаад эх үүсвэр татах, гадаадын банк санхүүгийн байгууллагын харилцааг хариуцах.

ТохиролцоноУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2023-05-01
Бизнес банкны менежер

Байгууллагын эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан том, дунд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг харилцагчаар татах, тогтвортой хамтран ажиллах, шаардлагатай судалгааг гаргах, холбогдох хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх,

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
© М Банк. 2017-2023 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.