Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 15 давхар

М Банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-05
Хөгжүүлэгч (Back End)

Scrum багт орж өгсөн шаардлагын дагуу back-end microservice-йг хөгжүүлэх 

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Програм хангамжийн чанарын мэргэжилтэн

Хөгжүүлэгдэж буй бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгчийн үүднээс шалгах
Ирээдүйд гарч болох алдаа, асуудлыг хамгийн бага байлгах түвшинд тест кэйс боловсруулан тестлэх
Процессын дагуу ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, түүнийг хангах, бодит орчинд нэвтрүүлэх

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Зээлийн эрсдэлийн шинжилгээ, хяналтын мэргэжилтэн

Зээлийн саналд эрсдэлийн дүгнэлт өгөх, санхүүгийн шинжилгээг хянах,
Зээлийн эрсдэлийг үнэлэх стандартыг хэрэгжүүлэх,
Зээлийн хяналтын тайланг бэлтгэх, танилцуулах, зээлийн хороог үр дүнтэй зохион байгуулах

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Data scientist

Kредит скорингийн загварыг хөгжүүлэх, хянах, баталгаажуулах, баримтжуулах, гүйцэтгэлийг хянах, кредит скорингтой холбогдох тайланг бэлтгэх, хянах

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Үйл ажиллагааны эрсдэл хариуцсан мэргэжилтэн

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, танин мэдүүлэх, дотоод хяналтыг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааны эрсдэлтэй холбогдох тайланг хариуцах.

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Стресс тест, эрсдэлийн шинжилгээний мэргэжилтэн

Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх, стресс тест хийх арга аргачлалуудыг хөгжүүлэх, хянах, баталгаажуулах, баримтжуулах, эрсдэлийн аналитик шинжилгээ хийх,
Эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн тайлан бэлтгэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Эрсдэлийн удирдлагын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Эрсдэлийн удирдлагын засаглал, бодлого, журмуудыг боловсруулах, хянах, танин мэдүүлэх, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах, хангуулах.

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Санхүүгийн мэргэжилтэн (Арилжаа)

Позици удирдлага, Валют арилжаатай холбоотой ажлыг хариуцах

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Санхүүгийн мэргэжилтэн (АПУ)

Мөнгөний захын удирдлага (ЗБН, носро, лоро дансны удирдлага),
Хөрвөх хөрөнгийн удирдлага,
Зээл болон эх үүсвэрийн хүүний удирдлага (Суурь хүү, Дотоод хүү, эх эх үүсвэрийн хүү),
Балансын бүтэц тодорхойлох болон удирдлага

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Картын систем, хяналтын мэргэжилтэн

Картын процессингийн системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, систем дээр илэрсэн алдаа доголдлыг шалгаж, засварлуулах арга хэмжээ авах
Компанийн мэдээллийн технологийн бодлогын хүрээнд төлбөрийн картын болон цахим банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг систем дээр тохируулахтай холбоотой судалгаа, хөгжүүлэлтийн ажлууд
Системийн боломжуудийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүд болон модулиудыг нэвтрүүлэх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Видео график дизайнер

Компани болон брэнд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ялгамжийг хадгалж маркетинг сурталчилгааны чиглэлээр видео хийх.

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Маркетингийн мэргэжилтэн (Дижитал суваг)

Маркетингийн дижитал суваг, платформуудыг хариуцан ажиллах
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой дижитал  кампанит ажлыг төлөвлөх, хэмжигдэхүүнд дүн шинжилгээ хийх, чиг хандлагыг тодорхойлох

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Картын маргаан, сэжигтэй гүйлгээний мэргэжилтэн

Картын маргаантай гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэх холбогдох дүрэм, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх.
Картын системд тохируулах аливаа дүрмийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн тохиргоонд хяналт тавих, хянах
Олон улсын карт гаргагч байгууллагууд болон Монголбанк, Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн заавар болон бусад холбогдох дүрэм журмын дагуу ажиллах
Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг мөрдөж бусад нэгжтэй хамтран ажиллах, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах
Бүх төрлийн гүйлгээнд гарч буй луйврын гүйлгээг багасгах, тухайн тохиолдол бүрт тохирсон шинэ санал санаачлагыг бусад холбогдох газар нэгжүүдтэй хамтран гүйцэтгэх

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
Бүтээгдэхүүн хариуцсан мэргэжилтэн

Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой судалгаа хийх, сайжруулах санал гаргаж, тухайн бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийн процессийг удирдан ажиллана.

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-16
UX дизайнер

Бүтээгдэхүүний хэрэглээг турших
Wireframes, storyboards, sitemaps and screen flows гаргах
Өрсөлдөгч ба харилцагчийн түвшинд дүн шинжилгээ хийх
UI designer-т зөвлөх
Банкны ерөнхий дизайн болон ашиглах байдлыг тогтмол сайжруулах, удирдан чиглүүлэх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-11
Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Харилцагч  угтан авах;
Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах;
Санал хүсэлт хүлээн авах;
Зээлийн ажилтнуудтай уулзалтын цаг товлох;
Харилцагчийг үдэх

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-11
График дизайнер, визуал артист

Компани болон брэнд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ялгамжийг хадгалж маркетинг сурталчилгааны визуал консепт боловсруулж, арт гүйцэтгэл хийх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-09
Борлуулалтын мэргэжилтэн

Харилцагчид компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, бүтээгдэхүүнээ борлуулах, борлуулалтыг идэвхижүүлэх, харилцагчийг урамшуулах, шинэ харилцагч татах.

1,000,000 - 1,200,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-05-02
Санхүүгийн мэргэжилтэн (Үр ашиг шинжилгээ)

Орлого, зардлын хуваарилалт(Дотоод хүү, үйл ажиллагааны зардал, ....), Бүтээгдэхүүний өгөөж, Нэгжийн өгөөж, Борлуулалтын ажилтны өгөөж

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
© М Банк. 2017-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.