Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
М Төсөл
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 15 давхар

М Төсөл - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-11-23
ПР менежер

Компанийн зорилго, зорилтуудад нийцүүлэн компанийн эерэг имиджийг олон нийтийн дунд бүрдүүлэх
Компаниас гарч буй мэдээ мэдээллийг олон нийтэд оновчтой хүргэх, брэнд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгааны нийтлэл, текст боловсруулалт хийх

2021-11-09
Програм хангамжийн чанарын мэргэжилтэн

Хөгжүүлэгдэж буй бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгчийн үүднээс шалгах
Ирээдүйд гарч болох алдаа, асуудлыг хамгийн бага байлгах түвшинд тест кэйс боловсруулан тестлэх
Процессын дагуу ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, түүнийг хангах, бодит орчинд нэвтрүүлэх

2021-11-09
Хөгжүүлэгч (Back End)

Scrum багт орж өгсөн шаардлагын дагуу back-end microservice-йг хөгжүүлэх 

2021-11-23
Системийн хяналтын ажилтан

Компанийн үндсэн бүртгэлийн систем болон туслах дэд системүүдийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан хяналт тавин ажиллах, системийн өдөр өндөрлөлтийг гүйцэтгэх.

2021-12-01
Хөгжүүлэгч (FE)

Сүүлийн үеийн технологиудыг ашиглан, шаардлагад нийцсэн, хэрэглэхэд хялбар веб сайтуудыг хөгжүүлэх/тордох (scrum багаар ажиллах болно)

2021-11-23
Зээлийн эрсдэлийн шинжилгээ, хяналт хариуцсан мэрг

Зээлийн саналд эрсдэлийн дүгнэлт өгөх, санхүүгийн шинжилгээг хянах,
Зээлийн эрсдэлийг үнэлэх стандартыг хэрэгжүүлэх,
Зээлийн хяналтын тайланг бэлтгэх, танилцуулах, зээлийн хороог үр дүнтэй зохион байгуулах

2021-11-23
Дотоод төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

Банкны дотоод гүйлгээ, төлбөр тооцоонд хяналт тавих

2021-11-23
Клирингийн мэргэжилтэн

Банк хоорондын гүйлгээний хяналт хариуцан ажиллах 

2021-11-23
Нярав

Байгууллагын бараа материал, өмч хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлсийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт
Байгууллагын бараа материал, эд хөрөнгийн тооллогыг
тогтоосон хугацаанд хийж, тайлан мэдээг гаргах

2021-11-23
Бүртгэлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

СТОУС, МУ-нд хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хууль тогтоомжинд нийцүүлэн банкны үйл ажиллагаатай холбоотой НББ-ийн бодлого, заавар, үйл ажиллагааны журам боловсруулахад оролцох, хариуцсан хэсгийг бэлтгэх
НББ бодлого, зааварт нийцүүлсэн дансны төлөвлөгөөг боловсруулах, өөрчлөлт хийх
Анхан шатны баримтын загвар боловсруулж, мөрдүүлэх
СТОУС-н шаардлага, өөрчлөлтийг судалж, НББББ-д тусгах шаардлагатай өөрчлөлт шинэчлэлтийг боловсруулах, дансны төлөвлөгөөнд тусгах
Санхүүгийн тайлангийн аудитын ажилд оролцох, шаардлагатай тайлан мэдээллийг зөвшөөрлийн дагуу хянуулж, зааврын дагуу хянуулж бэлтгэн өгөх

2021-11-23
Зээлийн бүртгэлийн хяналтын мэргэжилтэн

Банкны зээлийн бүтээгдэхүүний НББ хөтлөлт, баримт бүрдүүлэлт, тайлагналд  хяналт тавих

2021-11-23
Картын гүйлгээний мэргэжилтэн

Картын гүйлгээний хяналт, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, тооцоо нийлэх
Банкны цахим төлбөр тооцоо, гүйлгээнд хяналт тавих, тооцоо нийлэх

2021-11-23
Санхүүгийн мэргэжилтэн (Төлөвлөлт)

Төсөв төлөвлөгөө боловсруулах,
Төсөв төлөвлөгөөний гүйцэтгэл,
Өдөр бүрийн санхүүгийн тайлан,
Монголбанкны тайлан, Сангийн яамны тайлан, Бусад санхүүгийн байгууллагад өгөх тайлангууд,
Сарын эцсийн санхүүгийн дэлгэрэнгүй тайлан (MIS)

2021-11-23
Санхүүгийн мэргэжилтэн (Үр ашиг шинжилгээ)

Орлого, зардлын хуваарилалт(Дотоод хүү, үйл ажиллагааны зардал, ....), Бүтээгдэхүүний өгөөж, Нэгжийн өгөөж, Борлуулалтын ажилтны өгөөж

2021-11-23
Санхүүгийн мэргэжилтэн (АПУ)

Мөнгөний захын удирдлага (ЗБН, носро, лоро дансны удирдлага),
Хөрвөх хөрөнгийн удирдлага,
Зээл болон эх үүсвэрийн хүүний удирдлага (Суурь хүү, Дотоод хүү, эх эх үүсвэрийн хүү),
Балансын бүтэц тодорхойлох болон удирдлага

2021-11-23
Санхүүгийн мэргэжилтэн (Арилжаа)

Позици удирдлага, Валют арилжаатай холбоотой ажлыг хариуцах

2021-11-23
Хянан нийцүүлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Хянан нийцүүлэлтийн удирдлагын тогтолцоог бий болгох, холбогдох бодлого, журмуудыг боловсруулах, хянах, танин мэдүүлэх, хэрэгжилтийг хянах, хангуулах, тайлан мэдээ бэлтгэх, хянах. 

2021-11-23
Маркетингийн мэргэжилтэн (Контент хөгжүүлэлт)

Компанийн зорилго, зорилтуудад нийцүүлэн зах зээл дээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ оновчтой байршуулах, хөгжүүлэх
Үнэ цэнийг хэрэглэгчдэд ойлгуулах контент санаа гаргах, дизайны болон бусад багуудад хамтран ажиллах чиглэл өгөх, хэрэгжилтийг хангах

2021-11-23
Маркетингийн мэргэжилтэн (Дижитал суваг)

Маркетингийн дижитал суваг, платформуудыг хариуцан ажиллах
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой дижитал  кампанит ажлыг төлөвлөх, хэмжигдэхүүнд дүн шинжилгээ хийх, чиг хандлагыг тодорхойлох

2021-11-23
Аудитор

Эрсдэлд суурилсан, бодитой, хараат бус баталгаажуулах болон зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж, компанийн бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах

2021-11-23
Системийн мэргэжилтэн

Банкны үйл ажиллагаанд ашиглагддах системүүдийг суулгах, тохируулах, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах
Хариуцсан системүүд дээр илэрсэн алдаа, догодлыг засварлах, урьдчилан сэргийлэх
Системд шаардлагатай өөрчлөлт, сайжруулалтыг нийлүүлэгчийн заавар болон бусад шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх

2021-11-23
Картын систем, хяналтын мэргэжилтэн

Картын процессингийн системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, систем дээр илэрсэн алдаа доголдлыг шалгаж, засварлуулах арга хэмжээ авах
Компанийн мэдээллийн технологийн бодлогын хүрээнд төлбөрийн картын болон цахим банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг систем дээр тохируулахтай холбоотой судалгаа, хөгжүүлэлтийн ажлууд
Системийн боломжуудийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүд болон модулиудыг нэвтрүүлэх

2021-11-23
Маркетингийн менежер

Компанийн зорилго, зорилтуудад нийцүүлэн зах зээл дээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ оновчтой байршуулах, хөгжүүлэх, үнэ цэнийг хэрэглэгчдэд ойлгуулах,
Маркетингийн дижитал суваг, платформуудыг хариуцан ажиллах

2021-11-19
Үндсэн систем, хяналтын мэргэжилтэн

Компанийн хүрээнд ашиглагдаж байгаа Банкны үндсэн систем болон дагалдах бусад системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, систем дээр илэрсэн асуудлыг засварлуулах арга хэмжээ авах
Системийн боломжуудийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүд болон модулиудыг нэвтрүүлэх
Бизнесийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тохиргоог систем дээр хийж, холбоотой тестүүд хийж шаардлагын дагуу бүрэн зөв ажиллаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах

2021-11-16
Захиргааны ахлах мэргэжилтэн

Компанийн бодлого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан захиргааны оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх, байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх

2021-11-16
Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн

Компанийн хүний нөөцийн бодлого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан дүрэм журмын хүрээнд хүний нөөцийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх болон байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх

2021-11-09
Дата аналист

Өгөгдөлд суурилан бизнест дэмжлэг үзүүлэх судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх, үр дүнг тайлагнах, таамаглах чадвар бүхий загварчлалыг хөгжүүлэх, сайжруулах, хянах, баримтжуулах, үйл ажиллагаанд дэмжлэх үзүүлэх dashboards-г хөгжүүлэх

2021-11-09
Бүтээгдэхүүн хариуцсан мэргэжилтэн (андеррайтер)

Андеррайтерын үйл ажиллагаатай холбоотой бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэд оролцох

2021-11-09
Зээлийн бүртгэл, тайлангийн мэргэжилтэн

1. Банкны зээлийн бүтээгдэхүүний НББ хөтлөлтийг хийж гүйцэтгэх
2. Шаардлагын дагуу Монгол банкинд тайлагнах

2021-11-09
CASA бүртгэл, тайлангийн мэргэжилтэн

Банкны харилцах, хадгаламжийн бүтээгдэхүүний НББ хөтлөлтийг хийж гүйцэтгэх
Шаардлагын дагуу Монгол банкинд тайлагнах

2021-11-09
Банк хоорондын гүйлгээний ахлах мэргэжилтэн

Банк хоорондын гүйлгээнд хяналт тавих, тооцоо нийлэх

2021-11-09
Картын гүйлгээний ахлах мэргэжилтэн

Картын гүйлгээний хяналт, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, тооцоо нийлэх
Банкны цахим төлбөр тооцоо, гүйлгээнд хяналт тавих, тооцоо нийлэх

2021-11-09
Стресс тест, эрсдэлийн удирдлагын шинжилгээ

Санхүүгийн эрсдэлийг үнэлэх, стресс тест хийх арга аргачлалуудыг хөгжүүлэх, хянах, баталгаажуулах, баримтжуулах, эрсдэлийн аналитик шинжилгээ хийх,
Эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн тайлан бэлтгэх

2021-11-09
Kредит скоринг загвар хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Kредит скорингийн загварыг хөгжүүлэх, хянах, баталгаажуулах, баримтжуулах, гүйцэтгэлийг хянах, кредит скорингтой холбогдох тайланг бэлтгэх, хянах

2021-11-09
Цахим аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг (МАБ) үнэлэх, үүсч болох эрсдэлийг багасгах
Цахим халдлагаас хамгаалах, илрүүлэх, таслан зогсоох
Сүлжээ, систем, мобайл аппликэйшн дээр нэвтрэлийн тестийг тогтмол хийж гүйцэтгэх
Мобайл аппликэйшний аюулгүй байдал, програм хангамжийн тогтвортой байдлыг хянаж, хангах

2021-11-09
Хуульч

Бизнесийн үйл ажиллагааг хууль зүйн эрсдлээс хамгаалж, хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх
Хууль, шүүх, төрийн байгууллагад байгууллагын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах

2021-11-09
Суваг хариуцсан мэргэжилтэн

Аппликейшн болон веб сувгийн хөгжүүлэлтийг хариуцах
Бүтээгдэхүүний мэргэжилтэнтэй хамтран хөгжүүлэлтийн шаардлага гаргах

2021-11-09
Бүтээгдэхүүн хариуцсан мэргэжилтэн

Хариуцсан бүтээгдэхүүнийг бүрэн хариуцаж, удирдан ажиллана

2021-11-09
Картын систем, хяналтын мэргэжилтэн

Картын процессингийн системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, систем дээр илэрсэн алдаа доголдлыг шалгаж, засварлуулах арга хэмжээ авах
Компанийн мэдээллийн технологийн бодлогын хүрээнд төлбөрийн картын болон цахим банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг систем дээр тохируулахтай холбоотой судалгаа, хөгжүүлэлтийн ажлууд
Системийн боломжуудийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүд болон модулиудыг нэвтрүүлэх

2021-11-09
Үндсэн систем, хяналтын мэргэжилтэн

Компанийн хүрээнд ашиглагдаж байгаа Банкны үндсэн систем болон дагалдах бусад системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, систем дээр илэрсэн асуудлыг засварлуулах арга хэмжээ авах
Системийн боломжуудийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүд болон модулиудыг нэвтрүүлэх
Бизнесийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тохиргоог систем дээр хийж, холбоотой тестүүд хийж шаардлагын дагуу бүрэн зөв ажиллаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах

2021-11-09
Видео график дизайнер

Компани болон брэнд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ялгамжийг хадгалж маркетинг сурталчилгааны чиглэлээр видео хийх.

2021-11-09
DevOps администратор

Microservice болон програм хангамжийн хөгжүүлэлт, өөрлөлтийг орчин хооронд (Dev, Test, Prod) шилжүүлэх, оруулах ажиллагааг автоматжуулах
Тухайн системийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах
CI, CD, DevOps чиглэлийн судалгаа, шинжилгээ, нэвтрүүлэлт

2021-11-09
График дизайнер, визуал артист

Компани болон брэнд, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ялгамжийг хадгалж маркетинг сурталчилгааны визуал консепт боловсруулж, арт гүйцэтгэл хийх

2021-11-09
UX дизайнер

Бүтээгдэхүүний хэрэглээг турших
Wireframes, storyboards, sitemaps and screen flows гаргах
Өрсөлдөгч ба харилцагчийн түвшинд дүн шинжилгээ хийх
UI designer-т зөвлөх
Банкны ерөнхий дизайн болон ашиглах байдлыг тогтмол сайжруулах, удирдан чиглүүлэх

Ажлын байрны зарууд

  1. ПР менежер11 сарын 23. 17:00
  2. Програм хангамжийн чанарын мэргэжилтэн11 сарын 9. 10:04
  3. Хөгжүүлэгч (Back End)11 сарын 9. 9:45
  4. Системийн хяналтын ажилтан11 сарын 23. 16:33
  5. Хөгжүүлэгч (FE)12 сарын 1. 9:55

Фэйсбүүк хуудас

© М Төсөл. 2017-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.