Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, М Плаза, 17 давхар

Хан Алтай Ресурс ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-04-16
Баяжуулах үйлдвэрийн ахлах механик инженер

                                         Баяжуулах үйлдвэрийн ахлах механик инженер
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Баяжуулах үйлдвэрийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Ахлах механик инженер ажилд урьж байна.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Баяжуулах процесст оролцох бүхий л тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах
Төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт, урьдчилсан засвар үйлчилгээг, байнгын сайжруулалт хийх
Ээлжийг манлайлж ажиллах
Тууштай ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх

2021-04-16
Мастер төлөвлөгч

                                                               Мастер төлөвлөгч
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Санхүүгийн хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Мастер төлөвлөгч таныг ажилд урьж байна.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Төслийн удирдагч, инженерүүд, зураг төсөл болон угсралтын ажлын гүйцэтгэгч, төслийн менежерүүдтэй хамтран ажиллаж, MS Project -н хүрээнд нийт төслийн нарийвчилсан төлөвлөгөөнд нөөцийн хуваарилалт хийн мастер төлөвлөгөөг боловсруулж, монитор хийх
Төслүүдийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг мастер төслийн хуваарьтай харьцуулалт хийж, суурь баримтлах төлөвлөгөө, явцын мэдээллийг тухай бүр нэгтгэж, гүйцэтгэлийг хянах
Удирдлагуудад хураангуй хуваарийн тайланг боловсруулж өгөх, тухай бүр (real-time) хөтлөх: Төслийн ерөнхий төлөвлөгөөний диаграмм, зорилтууд (milestone)-н дүн шинжилгээ, ойрын хугацааны ажлууд, тэргүүлэх чиглэлд суурилсан нөөцийн хуваарилалт, гүйцэтгэлийн зөрүү, зардал болон хуваарийн уялдаа холбоог хангах бусад төслийн явцыг харуулах график, тайлангуудыг бэлтгэн гаргаж компанийн удирдлагуудад танилцуулах.
Төслийн явцын талаарх тайланг төслийн удирдагчид, туслан гүйцэтгэгчид бусад холбогдох этгээдүүдээс цуглуулан нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийх. Шаардлагатай үед, төсөл, барилга дэд бүтцийн явцтай танилцахаар тодорхой давтамжтайгаар төслийн талбай руу томилолтоор явж ажиллах
Төлөвлөлт хийх, түүнийг хянах болон хөтлөх, тайлагнах ажилд төслийн менежментийн багийг дэмжиж ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд чиглэл, арга зүйгээр хангах
Төслийн гүйцэтгэл, тайлагналын үнэн бодит байдал, цаг хугацааны нарийвчлалыг хангах зорилгоор төслийн менежментийн багтай хамтран ажиллаж, төслийн хуваарийн ажлын задаргааг гаргах аргачлалыг тогтвортой хадгалах, уялдаа холбоог сайжруулах
Төлөвлөгөөт хуваарь гарч болзошгүй асуудлуудыг холбогдох эрсдлийн хамт тухай бүр тайлагнаж, засварлах арга хэмжээ, боломжит гарцуудыг төслийн менежментийн багтай хамтран шийдвэрлэх
Бүртгэл / баримт бичгийг үнэн зөв хөтлөх.
Долоо хоног тутам төлөвлөгөөт хуваарийн тойм уулзалтыг зохион байгуулах, оролцох
Компанийн хэмжээнд болон төслийн баг, удирдагч, ахлах мэргэжилтэн, төслийн менежерүүдэд төслийн төлөвлөгөөг хийх, хянахад шаардлагатай ур чадварыг нь дээшлүүлэх зорилгоор байнгын дэмжлэг өгөх, шаардлагатай үед сургалт зохион байгуулах.

2021-04-16
Гагнуурчин

                                                                        Гагнуурчин
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Баяжуулах хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Гагнуурчин таныг ажилд урьж байна.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Шууд удирдлагын өгсөн ХАА-ны зааварчилгаа болон хувиарт даалгаварыг биелүүлэх
Уурхайн төслийн талбайн хүрээнд байгуулах үйлдвэрийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн металл хэсгүүдийг ширээлтийн цахилгаан нуман, хагас автомат нуман төхөөрөмжөөр болон плазм зүсэгч авто-ген, бусад багаж хэрэгсэл ашиглан холбох, таслах гэх мэт бүх төрлийн ажил хийж гүйцэтгэнэ

2021-04-12
Сургалтын ахлах мэргэжилтэн

                                                           Сургалтын ахлах мэргэжилтэн
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Сургалтын ахлах мэргэжилтэн таныг ажилд урьж байна.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хүний нөөцийн чадвар, бүтээмжийг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах байгууллагын зорилгыг хангах
Сургалт хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион явуулах, тайлагнах
Ажилчдын сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох, сургалтын үнэлгээ хийх 
Компанийн шаардлагад нийцсэн сургалтын төлөвлөгөөг хууль тогтоомж болон бусад зохицуулалт нийцүүлэн гаргах
Уурхайн стандартад нийцсэн ажилчдын сургалтын үйл ажиллагааг сургалтын зөвлөх эсхүл сургалтын төвтэй хамтарч зохион байгуулах
Боловсролын стандартын дагуу шаардлагатай үед МСҮТ-тэй хамтарч сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга зам, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах
Сургалтын хөтөлбөрийн хуваарилалт, хяналтыг оновчтой болгох, сургалтын менежментийн системийг хөгжүүлэх
Тасралтгүй сайжруулах хөтөлбөрийг хөгжүүлж зохион байгуулах
Мэргэшил олгох боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх, сургалт, үйлдвэрлэлийн орчныг бүрдүүлэх
Төрийн болон ТББ -ууд зэрэг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах

 

2021-04-08
Уулын сургагч

                                                                         Уулын сургагч
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн уулын хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Уулын сургагч таныг ажилд урьж байна. Уг албан тушаал нь Говь Алтай аймагт байрлах уул уурхайн төсөл дээр 28/14 ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах болно.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хүнд машин механизм болон тоног төхөөрөмжийн операторуудыг удирдлагаар хангаж, үр бүтээлтэй ажиллуулах
Операторуудын техник ашиглалтын горимыг байнга мөрдүүлж хэвшүүлэх
Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, төлөвлөгөө гаргах, сургалттай холбоотой материал бичиг баримт бэлтгэх, мөрдөж хэвшүүлэх
Техникийн тэнхимийн болон практик хослуулсан мэргэжлийн сургалт заах, шалгалт авах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих
Сургалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, шинэ ажилчдыг зааж сургах
Сургалттай холбоотой дүрэм журам боловсруулах
Сургалтын тайлан гаргах

 

2021-04-08
Цахилгааны инженер

                                                                      Цахилгааны инженер
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн инженерингийн хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Цахилгааны инженер таныг ажилд урьж байна.
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Уул уурхайн цахилгаан хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах
35кВ-ын 10,8км ЦДАШ-ын ашиглалт, үзлэг үйлчилгээ, сэлгэн золголтыг хийх
35/0.4кВ-ын дэд станц, 10кв-ын гаргалгааны ЦДАШ, 10кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжинд сэлгэн залгалт хийх, ажлын байр бэлдэх
Шугам дэд станцын засвар үйлчилгээг графикийн дагуу хийх
Гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийг тусгаарлаж, ажлын байрыг ААД-ийн дагуу бэлдэх, бригадыг зохион байгуулах

 

2021-04-04
ХАБЭА Зохицуулагч

                                                          ХАБЭА Зохицуулагч
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Гэрээ, Хангамжийн хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх ХАБЭА Зохицуулагч таныг ажилд урьж байна. ХАБЭА Зохицуулагч нь нийт ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа сайжруулж ажиллах болно.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Компанийн нийт ажилчдад болон бүх гэрээт талуудын ажиллагсад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар зөвлөгөө өгөх, сургах, туслах, дадлагажуулах
ХАБЭА-н бодлого, удирдлагын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, мөрдүүлэн хэрэгжүүлэхэд ХАБЭА-н менежерт дэмжлэг үзүүлэн ажиллана
Үндсэн ЭМААБО болон үйл ажиллагааны багуудын ЭМААБО систем болон үйл явцын сайжруулалтын програмын хэрэгжүүлэлтэд туслалцаа үзүүлэх

 
 

2021-04-04
Барилгын төслийн зохицуулагч

Барилгын төслийн зохицуулагч
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн барилгын хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Барилгын төслийн зохицуулагч таныг ажилд урьж байна. 
Барилгын төслийн зохицуулагчийн үндсэн үүрэг бол төслийн удирдагчийн шууд удирдлаганд ажиллах бөгөөд төслийн нөөц, цаг хугацаа, төсвийг багтаасан цогц арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэлийн менежмент гэх мэт янз бүрийн зохицуулах даалгавруудыг гүйцэтгэх, төслийн баримт бичгийг хөтлөх, худалдан авалттай холбоотой судалгаа хийх бөгөөд үр дүндтэй ажиллахын тулд дотоод баг болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд, төр захиргааны байгууллагуудтай үр дүнтэй харилцах, харилцааг зохицуулах зэрэг захиргааны үүргүүдийг хамт гүйцэтгэх болно. Төслийн зохицуулагчийн гол үүрэг бол бүх төслүүдийг цаг хугацаанд нь, төсөвт багтаан, төслийн чанарын стандартад нийцүүлэн гүйцэтгэхийн тулд шаардлагтай бүхийл харилцаанд орж үр дүнтэй ажиллах юм.
 

2021-04-01
Уулын мастер

                                                                      Уулын мастер
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн уулын хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Уулын мастер таныг ажилд урьж байна. Уулын мастер нь Говь Алтай аймагт байрлах уул уурхайн төсөл дээр 28/14 ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах болно.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Уурхайн карьерт явагдаж буй ээлжийн ажлын төлөвлөгөө тайлан бусад материалыг боловсруулах
Тоног төхөөрөмжүүдийн уялдаа холбоог удирдан зохион байгуулах
Операторуудад хяналт тавьж ажиллах
Хаягдал бохирдолд хяналт тавих

 
 

2021-03-31
Механик зургийн инженер

                                                                     Механик зургийн инженер
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн инженерингийн хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Механик зургийн инженер таныг ажилд урьж байна.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Механикийн инженер нь үндсэн зураг төслөөс гадна инженерингийн хэлтсийн дотоод зохион байгуулалт, зураг төслийн гэрээт компаниудтай харилцах ажлыг давхар хариуцаж ажиллана
Үйлдвэр болон технологийн барилга байгууламж дээрх зураг төслийг гүйцэтгэнэ

 
 

2021-03-29
Барилгын талбайн ахлах инженер

                                                     Барилгын талбайн ахлах инженер
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн барилгын хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Барилгын талбайн ахлах инженер таныг ажилд урьж байна. Барилгын талбайн ахлах инженер нь Говь Алтай аймагт байрлах уул уурхайн барилгын төслийн инженерийн болон барилгын талбайн ажилд өдөр тутмын хяналт тавих удирдлагаар хангаж ажиллах үүрэгтэй.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Гэрээт туслан гүйцэтгэгч компаниудын ажилд хяналт тавих, ажлыг шалгаж хүлээн авах, зөрчил дутагдлыг арилгуулах
Барилга угсралтын ажил технологийн горимын дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал (ХАБ)-ын зөрчилгүй байж аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн ажиллах

2021-03-28
Уул уурхайн ашиглалтын инженер

                                                     Уул уурхайн ашиглалтын инженер
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн уулын хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Уул уурхайн ашиглалтын инженер таныг ажилд урьж байна.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Уурхайн төлөвлөлт зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны инженерчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх.

 

2021-03-17
Бараа материалын нөөцийн хянагч

                                                        Бараа материалын нөөцийн хянагч
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн гэрээ, хангамжийн хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Бараа материалын нөөцийн хянагч таныг ажилд урьж байна.
Бараа материалын нөөцийн хянагч нь Говь Алтай аймагт байрлах уул уурхайн төсөл дээр 28/14 ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах болно.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Бараа материалын нөөцийн өдөр тутмын хэрэгцээг хянах
Бараа материалын бүртгэлийг системд нягталж төрөлжүүлж оруулах
хэрэглээний тайлан гаргах, анализ хийх
Засвар үйлчилгээний тогтвортой ажиллагааг дэмжихэд шаардлагатай бараа материалыг агуулахад зохих түвшинд хадгалах

 
 

Ажлын байрны зарууд

  1. Баяжуулах үйлдвэрийн ахлах механик инженер6 цаг 53 минутын өмнө
  2. Мастер төлөвлөгч7 цаг 14 минутын өмнө
  3. Гагнуурчин7 цаг 18 минутын өмнө
  4. Сургалтын ахлах мэргэжилтэн4 сарын 12. 11:42
  5. Уулын сургагч4 сарын 8. 17:11
© Хан Алтай Ресурс ХХК. 2019-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.