Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, М Плаза, 17 давхар

Хан Алтай Ресурс ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-01-18
Менежмент системийн ажилтан

                                                      Менежмент системийн ажилтан
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хэлтсийн ерөнхий менежерийн өдөр тутмын ажилд туслах, бичиг баримт боловсруулах, системийн ахлах ажилтанд туслах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлэх

 
 

2022-01-18
ЭМАА-ны сургагч

Компанийн сургалтын болон бүх холбогдох баримт бичгийг дагаж мөрдөх
Хан Алтай төслийн Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий мэдлэг олгох зааварчилгаа өгөх
Ажлын талбар бүрт тохирох зааварчилгаа болон шаардлагатай бол явагдаж буй үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Техникийн аюулгүй ажиллагааны дадлага сургалтыг заах
Хууль дүрмийн хэрэгжилтийн сургалтанд дэмжлэг үзүүлэх
ЭМАА-ны бүх сургалтын сайжруулалт, хөгжүүлэлтэнд оролцох
Сургалтын аудит болон үнэлгээнд оролцох
АА-ны журмыг боловсруулж, сайжруулах зорилгоо тодорхойлсон эсэхийг тодруулах зорилгоор давтан сургалтын хэрэгцээ шаардлагын анализд оролцох
Сургалтын үйл ажиллагааны календарын төлөвлөгөөг зохицуулах
Баримт бичгийн удирдлагын стандартын дагуу сургалтын баримтжуулалт, чанарын мэдээг бүртгэх
Шаардлагатай бол аман болон бичгийн орчуулга хийх
Шаардлагатай тохиолдолд аливаа баг болон хэлтэст тохирох дэмжлэг үзүүлж, зөвлөх

2022-01-18
Аюулгүй байдлын зохицуулагч

Төслийн багт ЭМААБО, Аюулгүй байдлын талаар дэмжлэг үзүүлж ажиллах
Бүх гэрээт талуудын ажиллагсад, мэргэжил нэгт ажилчид болон бусад хамтран ажиллагсадтай мэргэжлийн түвшинд сайн харилцаатай хамтран ажиллах
Эрсдлийг бууруулахад хувь нэмэр оруулах үүднээс ослын суурь шалтгааны шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх
Үүрэгт ажлуудтай холбоотой эрсдлүүдийг бууруулах/арилгахын тулд гүйцэтгэгч талуудтай хамтран ажиллах, эрсдлийн үнэлгээ хийх/дэмжлэг үзүүлэх
Аюулгүй байдлын гүйцэтгэлийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх замаар ажилчид болон удирдлагуудын аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн чиг хандлагуудыг хянах, хамтран ажиллах
Аудит хууль дүрмийн дагуу зөв ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих
Шаардлагатай бусад ажлуудыг гүйцэтгэх

2022-01-18
Орон нутгийн зохицуулагч

Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайд найрсаг эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Орон нутгийн зохицуулагч таныг ажилд урьж байна. Орон нутгийн зохицуулагч нь Говь-Алтай аймагт байрлах уурхайн орон нутгийн болон бусад оролцогч талуудтай хийх харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Нийгмийн хариуцлагын гэрээний биелэлт, гүйцэтгэлийн тайланг боловсруулах
Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж, төсөл хөтөлбөрийг танилцуулах, үйл ажиллагааны явцыг тайлагнах ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай бүхий л арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх
Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах
Орон нутгийн төлөөлөгчийн ажил үүргийг гүйцэтгэх, шаардлагатай тохиолдолд аймгийн төв дэх төлөөлөгчийн газар ажиллах
Орон нутгийн харицааны үйл ажиллагаанд гарах эрсдлийг тодорхойлох, хэлтсийн менежер болон бусад холбогдох удирдлагуудад мэдээллэх, шаардлагатай арга хэмжээг яаралтай авах
Орон нутгийн иргэдтэй уулзах уулзалтыг зохион байгуулах, хэлэлцүүлэг хийх
Төслийн шууд болон дам нөлөөллийн айлуудтай хамааралтай асуудлыг хариуцах

 
 

2022-01-18
Зөвшөөрлийн зохицуулагч

                                                                    Зөвшөөрлийн зохицуулагч
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Байгаль орчин, орон нутаг, зөвшөөрлийн хэлтсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Зөвшөөрлийн зохицуулагч таныг ажилд урьж байна. Зөвшөөрлийн зохицуулагч нь Говь Алтай аймагт байрлах уул уурхайн төслийн үндсэн үйл ажиллагаа болон дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой байгаль орчны зөвшөөрлүүдийг төв болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас төлөвлөсөн хугацаанд авч ажиллах үүрэгтэй.  
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Үндсэн үйл ажиллагаа болон дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой байгаль орчны зөвшөөрлүүдийг төв болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас төлөвлөсөн хугацаанд авах, гарсан үр дүн болон цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар удирдлагад мэдэгдэх, шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авах
Барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой хууль, эрх зүйн хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр хяналт тавин ажиллах
Барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх, хэрэгжүүлэх, ашиглалтад оруулах үе шатны шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг холбогдох төрийн байгууллагуудаас авах үй ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Холбогдох хууль, журамд заасны дагуу барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлын үед төрийн болон төслийн дотоод оролцогч талуудын ажлын уялдаа холбоог зохион байгуулах
Барилгын зөвшөөрлийн бүртгэлийн хуудас хөтлөх

2022-01-17
Механикийн зураг төслийн инженер

                       ХАС, УХАТ зургийн инженер таныг ажилд урьж байна.
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хэлтсийн тайлан, танилцуулгыг хамтран бэлтгэх
Шинэ санал санаачлага гарган ажиллах
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
Халаалт агаар сэлгэлт, гадна болон дотор ус хангамж, ариутгах татгуургын зураг төсөл боловсруулах
Тайлан боловсруулах
Гидравлик, салхивч, халаалт болон бусад механик инженерингийн тооцоолол хийх
Оновчтой тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн сонголт хийх
Шаардлагатай механикийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийг тодорхойлох
Зураг төслийн гэрээт гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийг хянах
Механик шугам хоолойн техникийн тодорхойлолт бэлтгэх
Механикийн зураг төслийг хянах, тайлан бэлтгэх
Барилга угсралтын ажлын явцад механик шугам хоолойн угсралтыг явцад захиалагчийн хяналт хийх
Барилга угсралтын багт эцсийн зөв зураг төслийг хүлээлгэж өгөх
Тендэрийн бичиг баримтын механикийн хэсгийг хянах
Механикийн зураг төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад оролцох
Худалдан авалтын багт зураг төсөл, техникийн тодорхойлолтыг өгөх

 
 
 

2022-01-07
Баяжуулахын оператор

                                                              Баяжуулахын оператор
 
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн Баяжуулах хэлтсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Баяжуулахын оператор таныг ажилд урьж байна.
 
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хүдэр бэлтгэх болон Нуруулдан уусгах талбай, Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
Тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллууллах
Тоног төхөөрөмжийн болон Процессын үйл ажилгааг тухай бүрт аман болон бичгээр мэдээлдэг байх
Засварын ажилд шаардлагатай тохиолдолд оролцож хяналт тавих
Тоног төхөөрөмжийн талбайн эмх цэгцийг хангах, үйлчилгээ хийх
Аюулгүй ажилгааны дүрэм журмийг чанд мөрдөж ажиллах
Тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа болон Аюулгүй ажилгаанд сайжруулалт хийж ажиллах

 

2022-01-07
Баяжуулах үйлдвэрийн Засварын төлөвлөгч

Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Баяжуулах үйлдвэрийн Засварын төлөвлөгч таныг ажилд урьж байна.
 

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн механик,цахилгааны засвар үйлчилгээг оновчтой хурдан шуурхай зохион байгуулан төлөвлөх
Засвар төлөвлөлтийн бичиг баримт бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллах
Ээлжийн ахлах нартай хамтран засварын ажлын төлөвлөгөөг гаргах,танилцуулах
Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээний ажлын тайлан мэдээ бүртгэл,гүйцэтгэлийг хянаж ажиллах
Баяжуулах хэлтэс төслийн хүрээнд хийгдэх ажилбарууд дээр мэргэжлийн хүрээнд санал санаачлага гаргах, оновчтой сайжруулалт хийх,санал оруулах ,тусгах
Тоног төхөөрөмжийн угсаралт суурилалт дээр хяналт тавин гүйцэтгэх учирч болхуйц гэмтэл ослоос урьдчилан сэргийлэх
Ахлах ажилтнуудтай төлөвлөсөн ажлын чанарыг хэлэлцэх, ажлын гүйцэтгэлийг ажлын талбар дээр тогтмол шалгах, үзлэг хийх
Сэлбэг,бараа материал захиалга гаргах, нөөц бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллах
Түргэн элэгдэх сэлбэгийн зураг авалт хийн нормчлол,тн/цагыг тодорхойлох
Засвар,ашиглалтын холбогдол бүхий материалын орчуулга хийх

 

2022-01-03
Диспетчер

                                                                        Диспетчер
Шинээр нээгдэж байгаа алтны уурхайн уулын хэлтэсийн найрсаг, эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэх Диспетчер таныг ажилд урьж байна. Диспетчер нь Говь Алтай аймагт байрлах уул уурхайн төсөл дээр 28/14 ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах болно.

2021-12-27
Захиргааны ажилтан

                                                   Захиргааны ажилтан
Маш хурдтайгаар хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа уул уурхайн монголын томоохон төсөлд олон улсын туршлагатай хамт олны нэг хэсэг болон хамтдаа сурч боловсорч, хөгжиж томоохон бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болон өөрийгөө сорих хүсэлтэй байгаа Захиргааны ажилтан таныг ажилд урьж байна.
 

Ажилтнуудын ээлжээр ажиллах буюу ростерын зохицуулалтыг холбогдох удирдлагатай хамтран гаргах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Хэлтэс нэгжийн ажилчдын цагийн бүртгэлийг тогтсон цагт гаргаж, удирдлагаар баталгаажуулан, ХН-ийн хэлтэсд тогтмол илгээх
Бичиг хэрэг болон оффисын бусад бараа материалын хангамж захиалга хийх
хэлтсийн тайлан нэгтгэх
системийн баримт бичиг бүрдүүлэлт, хадгалалт, хөтлөх хийх
Удирдлагаас ирсэн бусад үүрэг даалгавар

 
 

© Хан Алтай Ресурс ХХК. 2019-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.