Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Инвескор ББСБ ХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Мэдээллийн аюулгүй байдлын инженер

МАБ-ын бодлого, журмыг сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих ISO 27001 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, тасралтгүй сайжруулах Эмзэг байдлын шинжилгээ хийх, тайлагнах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах МАБ-ын эрсдэлийг тодорхойлох, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах МАБ-ын сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэг

Зээлийн эдийн засагч (Баянзүрх- Бизнес төв)

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах, зах зээлийн судалгаа хийх, зээлийн судалгаа дүн шинжилгээ хийх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Харилцааны менежер /Дүнжингарав- Бизнес төв/

Шинэ харилцагчид татаж, зээлийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад санал болгох Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч (Дүнжингарав -Бизнес төв)

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах, зах зээлийн судалгаа хийх, зээлийн судалгаа дүн шинжилгээ хийх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Нягтлан бодогч

Орлого зарлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт хийх,  Авлага өглөгийн тооцоо хийх Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Яармаг салбар - Зээлийн эдийн засагч

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах, зах зээлийн судалгаа хийх, зээлийн судалгаа дүн шинжилгээ хийх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Ерөнхий нягтлан бодогч

- Татварын тайлан бэлтгэх - И-баланс гаргах - Ахлах нягтлан бодогч нарын өдөр тутмын ажилд заавар, зөвлөгөө өгч ажиллах - Дараалсан хяналтыг хэрэгжүүлэх - Санхүүгийн тайланд аудит хийх, дотоод болон хөдлөнгийн аудитын      байгууллагатай хамтран ажиллах - Батлагдсан төсвийн хүрээнд зардлын хяналт хийх - Газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах - Татварын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгэл хийгдэж байгаа эсэх дээр хяналт тавих чиглүүлэг өгөх

Дотоод аудитор

Байгууллагын үйл ажиллагаа, үзүүлж байгаа ажил, үйлчилгээ нь холбогдох хууль, журамд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрчил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хяналтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчил дахин давтагдахаас сэргийлэх

Маркетингийн менежер

Сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах чиглэлээр төрөл бүрийн сувгуудад зориулсан сонирхолтой, ойлгомжтой текст бэлдэх, түлхүүр үгүүд дээр ажиллах Төрөл бүрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд (жишээлбэл, зар сурталчилгаа, блог нийтлэл, мэдээллийн товхимол, вэб сайт, видео контент гэх мэт) зориулж тодорхой, анхаарал татахуйц текст бичих Нарийвчилсан судалгаа, ярилцлага хийх Маркетингийн төсөл, кампанит ажлыг бий болгохын тулд бүтээлч мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах

Гүйцэтгэх захирлын жолооч

Захирлын өдөр тутмын ажилд жолоочийн үүрэг гүйцэтгэх  Хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангах Ажлын цаг сайн баримталдаг  Хувийн зохион байгуулалттай, цэвэрч, нямбай

Зээлийн эдийн засагч (Автоэкспо салбар)

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах, зах зээлийн судалгаа хийх, зээлийн судалгаа дүн шинжилгээ хийх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч /Сонсголон салбар/

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах, зах зээлийн судалгаа хийх, зээлийн судалгаа дүн шинжилгээ хийх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зээлийн эдийн засагч (Да хүрээ)

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах, зах зээлийн судалгаа хийх, зээлийн судалгаа дүн шинжилгээ хийх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Хуулийн зөвлөх (Толгой компани)

Групп Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хууль, эрх зүйн үр дагавар бүхий эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ТУЗ-тэй холбоотой бичиг баримт, ТУЗ-өөс баталсан тогтоол, хурлын тэмдэглэл болон ТУЗ-д урьдчилан танилцуулах хурлын материал орчуулах, хороодоос батлан гаргасан тогтоол, хурлын тэмдэглэл зэрэг бусад холбогдох бичиг баримтын бүртгэлийг хөтлөх, хадгалах Англи хэл дээр гэрээ, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, орчуулга хийх, гэрээ хянах. Компанийн газар нэгж, охин компанийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад хууль эрх зүйн асуудлаар хамтран ажиллах, баримт бичгийн төсөл боловсруулах

Зээлийн эдийн засагч - Автоцогцолбор

Зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулах, зах зээлийн судалгаа хийх, зээлийн судалгаа дүн шинжилгээ хийх, олгосон зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Харилцааны менежер /Их монгол бизнес төв/

Шинэ харилцагчид татаж, зээлийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад санал болгох Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ

Систем Администратор

Компанийн хостинг, домайн, биет болон virtual сервер, мэдээллийн сүлжээнд хяналт тавих, системийн тасралтгүй, тогтвортой үйл ажиллагаа, аюулгүй байдал, нууцлалыг хангах Сервер дээр илэрсэн асуудал, доголдлыг засах, урьдчилан сэргийлэх, байнгын найдвартай ажиллагааг хангах . Үйл ажиллагаанд ашиглах шинэ системүүдийг суулгах, тохируулах, хариуцсан системийн өргөтгөл, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх МАБ-г сахин хангуулах

Салбар хариуцсан нягтлан бодогч

Орлого зарлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт хийх,  Авлага өглөгийн тооцоо хийх Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Харилцааны менежер /Тэнгис- Бизнес төв/

Шинэ харилцагчид татаж, зээлийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад санал болгох Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 14 давхар, IC tower, Парисын гудамж /Буянгийн зам/, 1 хороо, СБД, Улаанбаатар хот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.