Монгол English
Үндсэн хувилбар
Ай Ди Эм Эн ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Их Монгол улс гудамж, Маршал таун хотхоны Кинг таур апартмент, 134-р байр, 1 давхар

Ай Ди Эм Эн ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-12-02
НЯГТЛАН БОДОГЧ

 
- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ
- Компанийн өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бүртгэн боловсруулах
- Авлага,өглөг цаг тухайд нь барагдуулах 
- Сар, улирал, жилийн тайланг гаргах
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-29
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР (30/30)

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад сантехник, цахилгаан, дулаан, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн доголдолгүй ажиллах нөхцлийг хангах;
Кемпийн байгууламжид гарч болзошгүй бүхий л асуудлыг тооцоолон шалгаж урьдчилан сэргийлэх хэмжээнүүдийг авах;
Засвар үйлчилгээтэй холбоотой зардлын төсөвт хяналт тавих, ХАБЭА-н дүрмийг чанд сахин ажиллах, холбогдох ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх;
Сэлбэг, засвар үйлчилгээтэй холбоотой зарцуулалтад хяналт тавих;
Хөдөө 30/30 ростероор ажиллах боломжтой байх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг болон удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг цаг тухайд чанартай биелүүлэх, санаачлагатай өөриймсөг хандлагатай байх;

2,500,000 - 3,000,000Өмнөговь аймаг
2022-11-29
ХАНГАМЖИЙН МЕНЕЖЕР

Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгавар болон Компанийн журмын дагуу ERP систем дээр хангамжийн бүх төрлийн дотоод болон гадаад захиалга бүртгэл PR/PO-ийг  нягт нямбай шалган боловсруулж, батлуулах;
Бараа материалын тээвэрлэлт, хадгалалт, ачил буулгалын горимуудыг бүрдүүлэх, тээвэрлэгчид танилцуулах;
Компанийн худалдан авсан хөрөнгө бараа материал, сэлбэг зэргийг тоолж биеэр хүлээн авч, холбогдох анхан шатны баримт бүрдүүлэн кемп рүү явуулах;
Худалдан авсан бараа нь захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байгаа байдалд хяналт тавьж бүртгэл хөтлөх;
 ERP системээс бараа материалын үлдэгдлийг тогтмол шалгах, зохистой үлдэгдлийг хангаж ажиллах;
Харилцагч байгууллагуудтай гэрээг, байгуулах, тохиролцоонд хүрэх;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-29
Халдвар судлагч их эмч /Ковидын мэргэжилтэн/

Ковид-19 халдварын тархалт, тархвар зүйн судалгааг хийж урьдчилсан арга хэмжээг авах;
Төслийн талбайд ковидын үеийн түр журмыг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, дагаж мөрдөх, кемп дээр ажиллаж байгаа ажилтнуудад хяналт тавих;
Коронавирустэй холбоотой орон нутаг, төрийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа хууль журам, шийдвэр, өөрчлөлтүүдийг цаг алдалгүй мэдээллэх;


Гадны төрийн болон бусад хэсгийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын явцад хяналт тавьж, мэдээллээр хангах;

2,500,000 - 3,000,000Өмнөговь аймаг
2022-11-23
ХҮНСНИЙ ТЕХНОЛОГИЧ 30/30

Хоол хүнсний жор, технологийг боловсруулах
Хоол хүнс үйлдвэрлэлийн өдөр тутмын бүтээгдэхүүний хяналтыг тавих
Батлагдсан хоол үйлчилгээний цэсийг мөрдүүлэх
Технологийн картыг мөрдүүлж, илчлэг шимт бодисын тооцоолол хийх
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтанд хяналт тавьж хэвийн ажиллагааны горимыг ханган ажиллуулаХ

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-23
ЕРӨНХИЙ ТОГООЧ 30/30

Ажлын зохион байгуулалт уялдааг оновчтой зохион байгуулж ханган ажиллах
Ажилчдын ажлын ачаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалтыг тэнцвэржүүлэн ханган ажиллах
Батлагдсан хоол үйлчилгээний цэсийг мөрдүүлэх
Технологийн картыг мөрдүүлж, илчлэг шимт бодисын тооцоолол хийж хэрэглэгчдэд таниулах, сурталчилах
Тоног төхөөрөмж, багас хэрэгслийн ашиглалтанд хяналт тавьж хэвийн ажиллагааны горимыг ханган ажиллуулах

2,500,000 - 3,000,000Өмнөговь аймаг
2022-11-22
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

- Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын болон Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм стандартын дагуу үнэн зөв хөтлөх, тайлагнах, 
- Компанийн санхүүгийн болон татварын тайлангуудыг хугацаанд нь бэлтгэн гаргаж, үр дүнг удирдлагад танилцуулах 
- Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-22
КЕМП МЕНЕЖЕР 15/15

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулан ажиллах, удирдлага зохион байгуулалтыг хийх, байрлагчид болон өөрийн компанийн ажиллагчдын ээлж, ажлын зохион байгуулалтыг удирдах, тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх үүднээс багийн ажиллагааг хангаж ажиллах, шууд удирдлагатай нягт уялдаатай ажиллах;
Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах /дэд бүтэц ашиглалтыг хариуцах/ цахилгаан, дулаан, ус, цэвэрлэх байгууламж/;

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-22
ХҮНИЙ НӨӨЦ-АДМИН 15/15

Ажилд шинээр ирж буй ажилтныг хүлээн авч компанийн дотоод журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны нөхцөлийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх, ажиллах байгууламжтай танилцуулах;
Кемпэд ажиллаж байгаа ажилчдын цаг ашиглалтын тайлан гаргах;
Кемпийн өдөр тутмын бичиг баримт, харилцаа холбооны ажлуудыг тасралтгүй хийж зохицуулах;
Байршигдад мэдээ мэдээлэл өгөх, гомдол санал шийдэх;

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-22
НЯГТЛАН БОДОГЧ

 
- Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ
- Компанийн өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бүртгэн боловсруулах
- Авлага,өглөг цаг тухайд нь барагдуулах 
- Сар, улирал, жилийн тайланг гаргах
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
КЕМПИЙН ЭМЧ (яаралтай 30/30)

Кемпийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх;
Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх болон нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих;
Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, тусламж үйчилгээ үзүүлэх сургалт, зөвөлгөөг тогтмол зохион байгуулах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх;

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-17
Хүний нөөцийн-Админ 15/15

Ажилд шинээр ирж буй ажилтныг хүлээн авч компанийн дотоод журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны нөхцөлийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх, ажиллах байгууламжтай танилцуулах;
Кемпэд ажиллаж байгаа ажилчдын цаг ашиглалтын тайлан гаргах;
Кемпийн өдөр тутмын бичиг баримт, харилцаа холбооны ажлуудыг тасралтгүй хийж зохицуулах;
Байршигдад мэдээ мэдээлэл өгөх, гомдол санал шийдэх;

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-17
ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ (15/15)

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах хэрэгжүүлэх хяналт тавих;
Лабораторийн шинжилгээнд дүгнэлт хийх, түүхийн эдийн шинжилгээг нарийн хянах;
Хоол хүнсний хордлого, хордлогот халдвар гарахаас урьдчилан сэргийлэх;
Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, чанарын стандарыг ханган ажиллуулах, хяналт тавих;
Бэлэн болсон бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, түгээлт, хадгалалтанд хяналт тавих;
Ахуй, чанарын чиглэлээр ажилтнуудаа сургах болон чиглүүлж ажиллах;
Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль тогтоомжийн  дагуу журам заавар хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх хэвшүүлэх хяналт тавих;

1,500,000 - 1,800,000Өмнөговь аймаг
2022-11-16
Нягтлан бодогч

 
-Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтод зардалд хяналт тавиж ажиллах,
-Түлш зарцуулалтын норм хангалтанд хяналт тавиж ажиллах,тухай бүрт бүртгэл хийж тайлан    гаргах, 
-Үндсэн хөрөнгө худалдан авсан мэдээ нэгтгэл өгөх 
-Хөрөнгө ашиглалтанд байгаа хангамжийн орлого,зарлагыг тухай бүрт бүртгэж, баримтын     бүртгэлийг гүйцэд хангаж ажиллах
-Шууд удирдлагаас өгсөн чиг үүргийн дагуу ажилах 
-Татварын тайлан гаргах
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-16
Хүний нөөцийн ажилтан 15/15

Ажилд шинээр ирж буй ажилтныг хүлээн авч компанийн дотоод журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны нөхцөлийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх, ажиллах байгууламжтай танилцуулах;
Кемпэд ажиллаж байгаа ажилчдын цаг ашиглалтын тайлан гаргах;
Кемпийн өдөр тутмын бичиг баримт, харилцаа холбооны ажлуудыг тасралтгүй хийж зохицуулах;
Байршигдад мэдээ мэдээлэл өгөх, гомдол санал шийдэх;

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-14
КАМЕР ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН (30/30)

Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг камераар хянаж, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарсан үед нэн даруй мэдэгдэж, шуурхай таслан зогсоох;
Байгууллагын дүрэм, журам стандартыг мөрдөн ажиллах;
Камерын шүүлт хийх;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-14
КЕМПИЙН ЭМЧ (яаралтай 30/30)

Кемпийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх;
Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх болон нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих;
Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, тусламж үйчилгээ үзүүлэх сургалт, зөвөлгөөг тогтмол зохион байгуулах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх;

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-14
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР (30/30)

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад сантехник, цахилгаан, дулаан, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн доголдолгүй ажиллах нөхцлийг хангах;
Кемпийн байгууламжид гарч болзошгүй бүхий л асуудлыг тооцоолон шалгаж урьдчилан сэргийлэх хэмжээнүүдийг авах;
Засвар үйлчилгээтэй холбоотой зардлын төсөвт хяналт тавих, ХАБЭА-н дүрмийг чанд сахин ажиллах, холбогдох ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх;
Сэлбэг, засвар үйлчилгээтэй холбоотой зарцуулалтад хяналт тавих;
Хөдөө 30/30 ростероор ажиллах боломжтой байх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг болон удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг цаг тухайд чанартай биелүүлэх, санаачлагатай өөриймсөг хандлагатай байх;

2,500,000 - 3,000,000Өмнөговь аймаг
2022-11-14
КАМЕР ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг камераар хянаж, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарсан үед нэн даруй мэдэгдэж, шуурхай таслан зогсоох;
Байгууллагын дүрэм, журам стандартыг мөрдөн ажиллах;
Камерын шүүлт хийх;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-14
КЕМП МЕНЕЖЕР 15/15

Кемпийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулан ажиллах, удирдлага зохион байгуулалтыг хийх, байрлагчид болон өөрийн компанийн ажиллагчдын ээлж, ажлын зохион байгуулалтыг удирдах, тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх үүднээс багийн ажиллагааг хангаж ажиллах, шууд удирдлагатай нягт уялдаатай ажиллах;
Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж ажиллах /дэд бүтэц ашиглалтыг хариуцах/ цахилгаан, дулаан, ус, цэвэрлэх байгууламж/;

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-14
ХҮНИЙ НӨӨЦ-АДМИН 15/15

Ажилд шинээр ирж буй ажилтныг хүлээн авч компанийн дотоод журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны нөхцөлийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх, ажиллах байгууламжтай танилцуулах;
Кемпэд ажиллаж байгаа ажилчдын цаг ашиглалтын тайлан гаргах;
Кемпийн өдөр тутмын бичиг баримт, харилцаа холбооны ажлуудыг тасралтгүй хийж зохицуулах;
Байршигдад мэдээ мэдээлэл өгөх, гомдол санал шийдэх;

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-14
НЯГТЛАН БОДОГЧ

 
-- Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөх 
- Компанийн санхүүгийн тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гаргах 
 
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-12
КАМЕР ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН (30/30)

Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг камераар хянаж, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарсан үед нэн даруй мэдэгдэж, шуурхай таслан зогсоох;
Байгууллагын дүрэм, журам стандартыг мөрдөн ажиллах;
Камерын шүүлт хийх;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-11
КАМЕР ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг камераар хянаж, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарсан үед нэн даруй мэдэгдэж, шуурхай таслан зогсоох;
Байгууллагын дүрэм, журам стандартыг мөрдөн ажиллах;
Камерын шүүлт хийх;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-11
КАМЕР ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН (30/30)

Кемпийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг камераар хянаж, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарсан үед нэн даруй мэдэгдэж, шуурхай таслан зогсоох;
Байгууллагын дүрэм, журам стандартыг мөрдөн ажиллах;
Камерын шүүлт хийх;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-10
Нягтлан бодогч

 
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ
-Компанийн өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бүртгэн боловсруулах
-Авлага,өглөг цаг тухайд нь барагдуулах 
-Сар, улирал, жилийн тайланг гаргах
 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
Нягтлан бодогч/яаралтай/

 
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ
-Компанийн өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бүртгэн боловсруулах
-Авлага,өглөг цаг тухайд нь барагдуулах 
-Сар, улирал, жилийн тайланг гаргах
 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-09
НЯГТЛАН БОДОГЧ-АДМИН 15/15

 
-Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ
-Компанийн өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бүртгэн боловсруулах
-Авлага,өглөг цаг тухайд нь барагдуулах 
-Сар, улирал, жилийн тайланг гаргах
 

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-07
ХҮНИЙ НӨӨЦ-АДМИН 15/15

Ажилд шинээр ирж буй ажилтныг хүлээн авч компанийн дотоод журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны нөхцөлийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх, ажиллах байгууламжтай танилцуулах;
Кемпэд ажиллаж байгаа ажилчдын цаг ашиглалтын тайлан гаргах;
Кемпийн өдөр тутмын бичиг баримт, харилцаа холбооны ажлуудыг тасралтгүй хийж зохицуулах;
Байршигдад мэдээ мэдээлэл өгөх, гомдол санал шийдэх;
Ээлж 15/15

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-11-04
ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

- Бизнесийн үйл ажиллагааны гэрээ хэлцлийг хянан хуульд нийцүүлэн боловсруулах;
- Гэрээ дүгнэх, гэрээний биелэлт хангалтгүй үед холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах, Гэрээний үүргийг хангуулахад хяналт тавьж ажиллах; 
- Хууль эрх зүйн аливаа асуудлаар компанийг төр захиргаа болон хууль хяналтын байгууллагад төлөөлөх; 
- Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль дүрэм журамд компанийн үйл ажиллагааг нийцүүлэх

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-11-04
Ахлах нягтлан бодогч

Санхүүгийн тайлан баланс, үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулга, татварын холөогдох тайлангуудыг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь стандартад нийцүүлэн гаргах, удирдлагад тайлагнах
Нягтлан бодогч, няравын өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулах, хянах, шалгах, зааварчилгаа өгөх
Компаний санхүү бүртгэлийн ажил гүйлгээг нягтланбодох бүртгэлд үнэн зөв тусгаж байгааг шалгах
Анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт, зөвшөөрөл, баримжуулалт бүрэн гүйцэтгэж байгааг шалгах,
Санхүүгийн бусад эх үүсвэрийг зөв зохистой ашиглаж байгаа байдлыг шалгах

 

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
© Ай Ди Эм Эн ХХК. 2018-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.