Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Хүмүүн Олон Улсын Сургууль

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хүний нөөц мэргэжилтэн

Үндсэн үүрэг:- Баримт бичиг боловсруулан удирдлагын багийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх  - Баримт бичиг хөтлөх, архивлах  - Хүн хүчний мэдээлэл долоо хоногийн тайлан бэлтгэх  - Байгууллагын үйл ажиллагаа зохион байгуулалтанд оролцох  Туслах үүрэг: - Сургалт хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлт дээр хяналт тавих  - Хүний нөөц бүрдүүлэлтийн үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх 

Хөгжмийн багш /Бага ангид/, /Дунд, ахлах/

 Хөгжмийн хичээлийн хөтөлбөрийг хангах түвшинд сурагчдад боловсрол эзэмшүүлж, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх. Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Сурагч нарын ур чадвар, ахиц дээр дүгнэлт хийж эцэг эх, асран хамгаалагч нарт тайлагнах Сургуулиас гадуурх урлагийн тэмцээнд баг хариуцан оролцох

Цэцэрлэгийн багш (СӨБ)

3-4 насны хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол болон төлөвшилтийг зааж сургах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Эцэг, эхтэй харилцах

Нийгмийн ажилтан

Сургалт болон хичээлийн хөтөлбөрөөс гаднах үйл ажиллагаа харицан зохион байгуулах Үйл ажиллагааны ахлахын өдөр тутмын үндсэн үүрэг хариуцлагаас цаг тухайд нь туслалцаа үзүүлэн ажиллах Хаус багшийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих Мэргэжлийн хичээлийн секцтэй хамтран сурагчдын анги, нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон хүмүүжлийн ажлыг мэргэжлийн секц нэгдлүүдтэй хамтран зохион байгуулах. Үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтыг бүрэн хариуцаж ажиллах Сургалт хүмүүжлийн ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлэх Эцэг эхтэй тогтмол харилцаа холбоо үүсгэж хамтран ажиллах Хичээлийн гадуурх нэмэлт үйл ажиллагаа дугуйлангын төлөвлөлт, зохион байгуулалт, бэлтгэлд оролцож ажиллах Дунд, ахлах ангийн сурагч нартай ойрхон ажиллаж өдөр тутам тулгарах асуудал, захиргааны ажилд оролцож явах

Шинжлэх ухааны багш

  Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах ШУ онолын хичээлийг практик туршилт хийх Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Сургуулиас гадуурх ШУ хамааралтай аялал туршилтуудыг хийх

Тооцооны нягтлан бодогч

- Өдөр тутмын санхүүгийн гүйлгээ тооцоо хариуцах - Эд хөрөнгийн бүртгэл улирал тутам хийх - Борлуулалтын тооцоог хянаж бүртгэх  - Төлбөр төлөлтийн үйл явцыг тогтмол хариуцан ажиллах   

Сургалт, хөтөлбөрийн зохицуулагч

Сургалт, хөтбөлбөрийг хариуцсан ахлахын өдөр тутмын ажилд дэмжлэг үзүүлэх Сургалт, хичээлийн хуваарийн зохицуулалт хийх Багш, сурагч нарын хувийн хэрэг болон боловсролтой хамааралтай бүх баримт бичгийг хөтлөх Өдөр тутмын багш сурагч болон эцэг эхүүдийн хоорондын харилцаа холбоог дэмжиж ажиллах Хичээлийн чанар гүйцэтгэлд хяналт, шаардлага тавин сайжруулах арга хэмжээг авна.

Бага ангийн багш

Үндсэн цөм хөтөлбөрийн дагуу өндөр түвшний сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед)

Испани хэлний багш (дунд, ахлах)

Бүтээлч байдлаар дунд ангийн хүүхдүүдэд хичээл заах Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед)

Бизнесийн удирдлагын багш

Биснесийн хичээлийн хөтөлбөрийг сурагчдад бодит амьдралтай хослуулж заахуйц, боловсрол эзэмшүүлж, тэднийг сургах, хөгжүүлэх хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх сайжруулах Хөтөлбөрийн дагуу хичээл сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах Сурагчдын хөгжлийн ахиц, дэвшлийг тодорхойлох, судалгаанд суурилсан арга зүйг хэрэгжүүлэх Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах;

Дүрслэх урлагийн багш

Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Бага ангийн сурагч нарын сэтгэн бодох чадварын тэлж, чөлөөтэй сэтгэх ур чадварыг суулгах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Сургуулиас гадна үйл ажиллагаа аялал зохион байгуулах

Монгол хэл, уран зохиолын багш

Бүтээлч байдлаар дунд болон ахлах ангийн хүүхдүүдэд хичээл заах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед)

Газар зүйн багш

Бүтээлч байдлаар дунд болон ахлах ангийн хүүхдүүдэд хичээл заах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед)

Биеийн тамирын багш

Сагс, гар бөмбөгийн спортын бүх шатны арга техникийг заах сургалтын хөтөлбөр боловсруулах / Бие хамгаалах урлаг, тулааны урлагын чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Сурагч нарын ур чадвар, ахиц дээр дүгнэлт хийж эцэг эх нарт тайлагнах Сургуулиас гадуурх спортын тэмцээнд баг хариуцан оролцох

Дизайн технологийн багш

Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Бага ангийн сурагч нарт дүрслэх урлаг зургийн хичээл заах/гар урлалын хичээл заах  Дунд болон ахлах ангийн сурагч нарын сэтгэн бодох чадварын тэлж, чөлөөтэй сэтгэх ур чадварыг суулгах Инженер, технологийн мэдлэгийг олгох Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Сургуулиас гадна үйл ажиллагаа аялал зохион байгуулах

Мэдээлэл, технологийн багш

Бүтээлч байдлаар дунд ангийн хүүхдүүдэд хичээл заах Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед)

Шинжлэх ухааны багш (Физик)

Англи хэл дээр шинжлэх ухааны хичээлийг заах Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах ШУ онолын хичээлийг практик туршилт хийх Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Сургуулиас гадуурх ШУ хамааралтай аялал туршилтуудыг хийх

Англи хэлний багш (дунд, ахлах)

Дунд болон ахлах ангийн хэлний шалгалтанд бэллтгэх Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед)

Түүх, нийгэм судлалын багш

Бүтээлч байдлаар дунд болон ахлах ангийн хүүхдүүдэд хичээл заах; Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах; Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах; Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх; Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед); Ахлах ангийн сурагчдыг ЭЕШ-д бэлтгэх чадвартай байх;

Хятад хэлний багш

Бүтээлч байдлаар дунд ангийн хүүхдүүдэд хичээл заах Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Онлайн болон видео контент бэлтгэх (шаардлага гарсан үед)

Шинжлэх ухааны багш - Хими

Англи хэл дээр шинжлэх ухааны хичээлийг заах Хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах ШУ онолын хичээлийг практик туршилт хийх Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Сургуулиас гадуурх ШУ хамааралтай аялал туршилтуудыг хийх

Математикийн багш (Дунд, Ахлах анги)

Хөтөлбөрийн дагуу сурагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд сургалт явуулах Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж, тогтмол сайжруулах Шинэ сэдэв болон арга зүйг хэрэгжүүлэх Математикийн хичээлийг монгол болон англи хэл дээр заах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан ам, 11-р хороо

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.