Үндсэн хувилбар

Гурван бухат ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Төслийн нярав

Бараа материал хүлээж авах, бүртгэх, хүлээлгэн өгөх Бараа материалын тооллого хийх, тайлан гаргах Холбогдох анхан шатны баримт, бүртгэлүүдийг хөтлөх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.

Эдийн засагч

Хэрэгжүүлж буй төслийн үр ашиг, үнэ өртгийн тооцоолол хийх Санхүү, зардал, өртгийн шинжилгээ хийж гүйцэтгэлийн мэдээллийг боловсруулж тайлагнах Компанийн удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах  Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, компанийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу оновчтой, үр ашигтай төлөвлөн зохион байгуулах Санхүү, татварын тайланг үнэн зөв хөтлөн явуулах, Санхүүгийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, санхүү, татварын бүх төрлийн тайланг хугацаанд нь гарган удирдлага болон харилцагч мэргэжлийн байгууллагуудыг мэдээ тайлангаар хангах, Байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, Удирдлагыг санхүү, татварын бодит мэдээллээр тасралтгүй хангаж, мөнгөн урсгал, тоон мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй мэдээлэх, тайлангаар хангах, барилгын төсөвт өртөг, гүйцэтгэлийн хяналтыг хийж гүйцэтгэх, өглөг, авлагын харьцаа, график, төлөлтийг 7-14 хоног бүр тогтмол шинэчлэх, Нягтлан бодогч, няравын ажлын байранд ажиллаж буй ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, тасралтгүй зохион байгуулах, удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэнэ.

Үйлчлэгч

- Цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанартай гүйцэтгэх - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

Ахлах нягтлан бодогч

Байгууллагын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, компанийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу оновчтой, үр ашигтай төлөвлөн зохион байгуулах Санхүү, татварын тайланг үнэн зөв хөтлөн явуулах, Санхүүгийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, санхүү, татварын бүх төрлийн тайланг хугацаанд нь гарган удирдлага болон харилцагч мэргэжлийн байгууллагуудыг мэдээ тайлангаар хангах, Байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, Удирдлагыг санхүү, татварын бодит мэдээллээр тасралтгүй хангаж, мөнгөн урсгал, тоон мэдээ, мэдээлэлийг цаг алдалгүй мэдээлэх, тайлангаар хангах, барилгын төсөвт өртөг, гүйцэтгэлийн хяналтыг хийж гүйцэтгэх, өглөг, авлагын харьцаа, график, төлөлтийг 7-14 хоног бүр тогтмол шинэчлэх, Нягтлан бодогч, няравын ажлын байранд ажиллаж буй ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, тасралтгүй зохион байгуулах 

Худалдан авалтын менежер

- Барилга угсралтын ажил болон бусад захиалгат ажилд шаардагдах бараа материалын болон үнийн судалгааг урьдчилан хийх - Батлагдсан захиалгын дагуу бараа материалын захиалга хийх  - Бараа материалын тоон шилжилгээ хийж, тайлан гаргах - Ажлын байрны тодорхойлолод заасан бусад чиг үүргүүд

ХАБЭА-н ажилтан /Үйлдвэр/

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг ХАБЭА-н бодлого төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.   -Үйлдвэрлэл болон барилгын талбайд  хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажилтнуудыг өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдээллээр хангаж ажиллана. 

Хөргөлт, агаар сэлгэлтийн инженер

Компанийн хэрэгжүүлж буй төслийн агаар сэлгэлтийн бараа материалын тооцоог хийх Шинэ технологи, барилгын материалын судалгаа хийж дэвшилтэт шийдлийг эрэлхийлэх  Халаалт агаар сэлгэлтийн шийдлийг оновчтой боловсруулж архитектор, инженер,  зураг төслийн багтай уялдаа холбоотой ажиллах Угсралтын ажлын технологид нийцүүлэн, тогтмол хуваарийн дагуу угсралтын ажлын явцад төслийн талбайн  гүйцэтгэлд хяналт тавих

Барилгын ерөнхий инженер

Гурван Бухат Групп ХХК-ийн барилгын хэрэгжүүлж буй төслийн удирдан зохион байгуулж бодлого чиглэлээр хангаж ажиллахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх.  Төслийн менежер, төслийн инженер, төслийг хариуцан ажиллаж буй нийт ажилтнуудыг удирдлагаар хангах, чиглүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих. Ажилтнуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах.  Төслийн хугацаат төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, явцын хяналтыг хэрэгжүүлэх. Барилгын тухай хууль, дүрэм журмын дагуу бичиг баримт боловсруулсан эсэхэд хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах. Материалын тооцоо гаргах, төсөв судалгааны боловсруулалтад хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах.  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийн дагуу 

Цахилгааны инженер

Барилга байгууламжид цахилгаан дамжуулах, цахилгаан саадгүй хангах ажлыг зураг төслийн дагуу норм, дүрэм ,стандарт, техникийн нөхцлийн шаардлагын дагуу хяналт тавих Орон сууцны барилгын угсралтын хяналт , цахилгаан ашиглалт хариуцан ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

Гадаад худалдан авалтын менежер

 Барилгын бараа материал бусад захиалгат ажилд шаардагдах бараа материалын болон үнийн судалгааг хийх Батлагдсан захиалгын дагуу бараа материалын захиалга хийх Бараа материалын тоон шилжилгээ хийж, тайлан гаргах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

ХАБЭА-н ажилтан

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг ХАБЭА-н бодлого төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.   - Барилгын талбайд хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажилтнуудыг өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдээллээр хангаж ажиллана. 

Төслийн инженер

Барилгын тухай хууль, дүрэм журмын дагуу бичиг баримт боловсруулах, бүрдүүлэх, хөтлөх Барилгын  үе шатны акт, бичиг баримтыг бүрдүүлж хяналт тавьж ажиллах Тухайн барилга зураг төслийн дагуу баригдаж байгаа эсэхэд үе шатны хяналт хийх Материалын тооцоо гаргах, төсөв судалгаа хийж батлуулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийн дагуу ажиллах 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо, Натур худалдааны төвийн урд "Плас резиденс" "С" блок 2 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.