Үндсэн хувилбар

Жи Эс 25

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Төлөвлөлтийн менежер (Дата анализ)

SCM (Supply Chain management)-д дэмжлэг, нийлүүлэлтийн сүлжээний менежмент, төлөвлөлтөөр хангах. Датанд дүн шинжилгээ хийх Ажлын байранд тодорхойлсон бусад чиг үүргийн дагуу.  

Дэлгүүр төлөвлөлтийн менежер

Дэлгүүрийн борлуулалтанд нөлөөлөхүйц, жижиглэн худалдааны газар,  үйлчилгээний стандартад нийцсэн байршлуудад судалгаа хийх, тайлагнах, Үл хөдлөх хөрөнгийн агент болон эзэмшигч нартай хуулийн дагуу гэрээ хэлэлцээр хийх,  Дэлгүүрийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл хариуцах,  Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. 

Нягтлан бодогч /Дэлгүүр хариуцсан/

Дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчийн тооцоо нийлэх, хяналт тавих. Бараа материалын бүртгэл, хяналт тавих Худалдааны борлуулалтын тайлан тооцоо хийх, 

Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн шинжилгээ боловсруулах, танилцуулах Богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийх, гүйцэтгэл гаргах Төсөв гүйцэтгэлийн харьцуулалт, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, дүгнэлт бэлтгэх Компанийн өдөр тутмын мөнгөн хөрөнгийн зохицуулалт хийх, тайлан гаргах, хяналт тавих,  Бусад /ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу/

Дэлгүүрийн орлогын баримт хянагч

Нийт дэлгүүрийн харилцагчийн орлогын баримт хянах, засах, зааварчилгаа өгөх. Алдаатай гүйлгээг хянах, засах, зааварчилгаа өгөх. Нийт дэлгүүрийн хөдөлгөөнийг хянах, засах, зааварчилгаа өгөх. Орлого авах болон хөдөлгөөнтэй холбоотой тайлан гаргах. Орлого авах болон хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудал гарахаас сэргийлэн салбар дэлгүүрүүдэд чиг үүрэг өгөх, хамтран ажиллах.

Борлуулалтын ахлах менежер

  Салбар дэлгүүрийн борлуулалтын үзүүлэлтийг хангах, ашигт ажиллагаанд хүрч ажиллахад нөлөөлөх өөрчлөлт, шинэчлэлтийг санаачлан зохион байгуулж ажиллах  Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны менежерүүдийг шууд удирдлагаар хангах   Салбар дэлгүүрийн стандартыг хангуулах, үйл ажиллагаанд гарч буй шинэчлэл, өөрчлөлтийг удирдан зохион байгуулах Салбар дэлгүүрийн борлуулалтыг хянах, нэмэгдүүлэх чиглэлт шаардлагатай арга хэмжээг авах, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх  Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны менежерүүдийг сургаж, хөгжүүлэх   Хариуцсан бүсийн нийт дэлгүүрүүдийн KPI  үзүүлэлтүүдийг хянаж, дэмжлэг үзүүлж ажиллах  Дэлгүүрийн үйл ажиллаагаанд шаардлагатай бүх талын дэмжлэг үзүүлэх

08-20 цагийн ээлжийн Бараа Бэлтгэгч /Хуучин Нисэх/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх

Түгээлтийн жолооч Шөнийн ээлж /20-08 цаг /

Бүтээгдэхүүн хурдан шуурхай, хариуцлагатай түгээх, хүлээлгэн өгөх. Түгээлт хийх хугацаанд МУ-ын замын хөдөлгөөний дүрмийг барьж оролцох.  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Ээлжийн Бараа Бэлтгэгч /19-07 цаг/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх

Бараа Бэлтгэгч /09-18 цаг/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх

Бараа Бэлтгэгч /08-17 цаг/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх

Хүний нөөцийн ахлах менежер /Сонгон шалгаруулалт/

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын функцын хэрэгжилтийг ерөнхий удирдлагаар хангах Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын багийн үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулж хяналт тавих, гүйцэтгэлийг хангах, төлөвлөх, тайлагнах

Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны менежер

  Салбар дэлгүүр бүрийн нээлт болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны стандарчилсан SOP -г хэрэгжүүлэх Салбар дэлгүүрүүдийн ажилтнуудыг шууд удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааны стандартыг зааварчлах /Дэлгүүрийн орон тоо, ажилтнуудын цаг ашиглалт, ээлжийн хуваарь зэрэгт хяналт тавих, заавар зөвлөгөө өгөх Салбар дэлгүүрийн стандартыг хангуулах, стандартад хяналт тавих, шаардлагатай зөвлөгөөг өгөх Салбар дэлгүүрийн борлуулалтыг хянах, нэмэгдүүлэх чиглэлд шаардлагатай арга хэмжээг авах, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх Салбар дэлгүүрийн бараа материалын захиалга, нөөцөд хяналт тавих Дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, дэлгүүрийн менежертэй хамтарч ажиллах, ажилтнуудад сургалт орох 

ХАБЭА хариуцсан менежер

ISO 45001 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог бий болгох, бодлого тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ХАБЭА-н журам, заавар, зааварчилгаа, баримт бичгүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ХАБЭА-н үл тохирлыг илрүүлэх, засах Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, зохион байгуулах, үнэлэх Ажилтнуудын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Стратегийн шинжээч

Гадаад дотоод орчны болон өгөгдлийн судалгаа шинжилгээг хийх Шийдэл боловсруулах Бизнес төлөвлөгөө нэгтгэх Стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах, танилцуулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэлтийг хянах Үйл ажиллагааны олон чиглэлийг холбон ажиллах  Мэдээллийн урсгалыг зөв зохион байгуулах

Цалингийн менежер

Цалингийн систем дээр холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу цалин бодох, ажилтнуудын мэдээллийг системд бүртгэх, шинэчлэх, сар бүрийн холбогдох НДШ, татварын тайлан гаргах ХХОАТ, НДШимтгэл, цалинтай холбоотой авлага, өглөгийн үлдэгдлийг санхүүгийн програм дахь үлдэгдэлтэй тулгах, баталгаажуулах, зөрүүгүй байх, хяналтыг хийх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

Системийн инженер

Системийн дизайныг хийх, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцах, асуудал шийдвэрлэлтэд оролцох  Системийн тестийг хийх Болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, бууруулах стратеги боловсруулах  Тайлан бэлтгэх  Системийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тохиргооны хяналт, баримт бичгийг хадгалах,  өөрчлөлт, хувилбар, шинэчлэлтийг хянах  Мэдлэгийн сан үүсгэх /Системийн гарын авлага бэлтгэх, ажлын заавар гаргах/ Change management /CSR- Customer service representative/

Нягтлан бодогч

Дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчийн тооцоо нийлэх, хяналт тавих. Бараа материалын бүртгэл, хяналт тавих. Худалдааны борлуулалтын тайлан тооцоо хийх, хяналт тавих. Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод байгаа ажил үүрэг.

Солонгос хэлний орчуулагч

1. БНСУ-н GS Retail компанийн солонгос зөвлөхүүдтэй хамтран Солонгос-Монгол, Монгол-Солонгос хэлээр аман болон бичгийн бүх төрлийн орчуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх  

Маркетингийн менежер

Create and implement innovative social media strategies and campaigns to enhance brand presence and engage with our target audience. Analyze social media performance metrics and use insights to optimize content and drive continuous improvement. Stay up to date with the latest social media trends, tools, and best practices to ensure our brand maintains a strong online presence. Managing a budget to be spent on promoting social media posts and pay-per-click (PPC) advertising Collaborating with the design team and agencies to ensure branding is consistent Monitor and analyze social media performance using various analytics tools to optimize campaigns and identify trends. Sharing insights, leads/opportunities and stories gained whilst monitoring the various channels with the marketing team Scheduling/posting social media content across our social media platforms Representing our brand at trade shows and major industry-related events    

Агуулахын үйл ажиллагааны менежер

  1. Агуулахын үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л процесс болон журам боловсруулах чадвартай. 2. Гаргасан процесс журмыг удирдлага доор байгаа ажилчдад хяналт тавьж мөрдүүлэх 3. Хамтран ажиллаж байгаа хүмүүстэй ажлын бат бөх харилцааг бие болгож, санал гомдлыг шийдвэрлэх, харилцааны ур чадвартай. 4. Ажил эхлэхийн өмнө тогтмол хурал товлож тухайн өдрийн ажлын даалгаврын танилцуулах, долоо хоног бүр ажилчдын гүйцэтгэлийг танилцуулах 5. Ажилчдыг сургах, сургалтанд хамруулах 6.Оффис программ дээр ажиллах чадвартай ERP мэдлэгтэй бол давуу тал болно.

Дэлгүүрийн туслах менежер

 Дэлгүүрийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний удирдлагад хяналт тавих, дэлгүүрийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэн  үйлчлүүлэгчдэд нөхөрсөг аятай үйлчилгээг үзүүлэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.                  Дэлгүүрийн сарын борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх.   

Мерчиндайзинг менежер

  Бүтээгдэхүүний категорийн стратеги бодлого,  төлөвлөгөө боловсруулах Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, орчин үеийн техник технологи судлан нэвтрүүлэх Эдийн засгийн тооцоолол, судалгаа дүгнэлт гаргах Худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, нийлүүлэгчидтэй гэрээ, үнийн хэлэлцээр хийх Борлуулалтыг өсгөх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх стратеги болон үнийн бодлого боловсруулах Гадаад улс орнуудын жишээ, чиг хандлага, амжилттай туршлагуудлыг судлах Монголын нөхцөл байдалд мэдрэмжтэй нутагшуулах  

Сошиал маркетинг менежер

- Сошиал маркетинг дизайн хариуцах - Видео контент бэлтгэх - Зураг авдаг бол давуу тал болно.

Дэлгүүрийн ажилтан /Яармаг/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай ажлуудыг хийх. 1. Кассын хэсэг 2. Fresh food хэсэг 3. Заалны бараа дүүргэлт, өрөлт 4. Дэлгүүрин цэмцгэр байдалд анхаарч ажиллана.

Дэлгүүрийн туслах менежер /Хүннү плас/

Дэлгүүрийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний удирдлагад хяналт тавих, дэлгүүрийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэн  үйлчлүүлэгчдэд нөхөрсөг аятай үйлчилгээг үзүүлэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.                  Дэлгүүрийн сарын борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх. 

Дэлгүүрийн туслах менежер /Кинг Тауэр/

Дэлгүүрийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний удирдлагад хяналт тавих, дэлгүүрийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэн  үйлчлүүлэгчдэд нөхөрсөг аятай үйлчилгээг үзүүлэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.                  Дэлгүүрийн сарын борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх. 

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, УБ 17010, ХААН Банк Цамхаг, 6 давхар.

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.