Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Жи Эс 25

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хоол үйлдвэрлэлд Нярав /Чулуун овоо/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх Барааны нөөцийн менежертэй өдөр тутам хамтран ажиллах

09-21 цагийн ээлжийн Бараа Бэлтгэгч /Хуучин Нисэх/

Бараа, материалын захиалга хүлээн авах, хуваарилах, бэлдэх, хүргүүлэх Хадгалалт, хамгааллыг хангаж ажиллах Бараа материалын салбар хоорондын хөдөлгөөнийг бүртгэлд тусгах, анхан шатны баримт бичиг үйлдэх Агуулахын бараа материал, хангамжийг хариуцах, барааг ирэхэд тоо ёсоор хүлээн авах Хариуцсан хөрөнгийн бүртгэл тооцоог хийх

Түгээлтийн Менежер

Бүтээгдэхүүн хурдан шуурхай, хариуцлагатай түгээх, хүлээлгэн өгөх ажлыг удирдан зохион байгуулна    Ая тухтай сүлжээ дэлгүүрийн түгээлт , түгээлтийн жолооч нарын өдөр тутмын ажилд хяналт тавих                    Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Лавлах утасны оператор

Хэрэглэгч болон дотоод ажилтнуудаас холбогдсон дуудлага хүлээн авч, бүртгэл үүсгэн шаардлагатай нэгж хэлтсийн холбогдох албан тушаалтанд дамжуулж асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх замаар үйлчилгээний стандарт, дэлгүүрийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Худалдан авалтын менежер

Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дотоод болон гадаадын зах зээлээс тогтоосон хугацаанд, өрсөлдөхүйц үнээр, шаардлагатай тоо хэмжээгээр, зохих нөхцлийн дагуу худалдан авах, хэрэгцээг хангах  

Дэлгүүрийн ажилтан /Хан-Уул дүүрэг/

Дэлгүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай ажлуудыг хийх. 1. Кассын хэсэг 2. Fresh food хэсэг 3. Заалны бараа дүүргэлт, өрөлт 4. Дэлгүүрин цэмцгэр байдалд анхаарч ажиллана.

Стратегийн менежер

Компанийн стратегийн төлөвлөгөө боловсруулж гадаад, дотоод орчны стратегийн судалгаа хийх. Хэлтэс нэгжүүдийн стратеги боловсруулах ажлыг уялдуулан зохион байгуулах. Стратегийн тооцоо, судалгаа хийх, бодлого төлөвлөлтийн тооцоог гаргах Дата тоон мэдээлэлд анализ дүн шинжилгээ хийх

Эдийн засагч, Ахлах нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох  бүртгэлийн бодлого, холбогдох  журмын зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх хэрэгжилтэнд хяналт тавих  Компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянах, санхүүгийн  шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах, байгуулгын ашигт ажиллагааг  нэмэгдүүлэх Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах  Удирдлагыг шаардлагатай  санхүүгийн тоон  мэдээлэлээр  тухай бүрт хангах

Дэлгүүрийн туслах менежер

 Дэлгүүрийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, бараа бүтээгдэхүүний удирдлагад хяналт тавих, дэлгүүрийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэн  үйлчлүүлэгчдэд нөхөрсөг аятай үйлчилгээг үзүүлэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.                  Дэлгүүрийн сарын борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх.   

Тусгай зөвшөөрлийн мэргэжилтэн

Салбар дэлгүүрүүдийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой материал бүрдүүлэх түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах. 

Үйлдвэрийн дарга

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгавар, нөөцийг хуваарилах, зохион байгуулж, ажлын үр дүн үйл явцыг хянах Байгууллагын үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд эрсдэлийн менежментийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Бизнесийг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвлөлтүүдийн санал гаргах Компанийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн анализ хийх, санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах зөв оновчтой шийдвэрийг шуурхай гаргах, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах, процессыг сайжруулах, дэвшилтэт технологи, инноваци ашиглах Ажилтнуудын ажлын бүтээмж, гүйцэтгэлийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулах,сайжруулах Байгууллагын үйл ажиллагаанд ажилтны бүтээмжийг өсгөх замаар чадварлаг багийг бүрдүүлэх, өсөж хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх Гэрээ хэлцэл хийх, боловсруулах, дүгнэх, үйл ажиллагаа, тендер зарлах зохион байгуулах, хянах, гүйцэтгэгч компаниудыг сонгон шалгаруулах гэх мэт болон бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Бизнес сэтгэлгээтэй.

Тоног төхөөрөмж хариуцсан менежер /Төсөл/

Хоолны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийх. Тоног төхөөрөмж худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх. Тоног төхөөрөмжийн харьцуулалт хийн, удирдлагуудад танилцуулан сонгох. Тоног төхөөрөмжийн шаардлагыг олж мэдэх/ захиалагчаас лавлах. Тоног төхөөрөмжийн техникийн мэдээллийг бүртгэх, гэрээлэгч компаниудад цаг тухайд нь бүрэн зөв гаргаж өгөх Импортоор ирж буй бараа материалын захиалга, татан авалт, тээвэрлэлтийн явцад хяналт тавьж бусад нэгж хэлтэс, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллах. Тоног төхөөрөмжийн үнийн санал, бусад холбогдох баримт материалыг хадгалан архив үүсгэх Тоног төхөөрөмжийн өөрчлөгдсөн шаардлагын дагуу жагсаалтыг байнга шинэчлэх

Хоол үйлдвэрлэлийн инженер

Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж болон барилга байгууламжийн ашиглалт, ашиглалттай холбоотой схемийг боловсруулах, батлуулах, холбогдох ажилтнуудад тоног төхөөрөмжийн заавар зөвлөмжийг өгөх, засварлах Засвар үйлчилгээний компаниудтай холбогдох гэрээг байгуулах, тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах, Тоног төхөөрөмжийн судалгаа, харьцуулалтыг хийх Тоног төхөөрөмжийн гарын авлагыг боловсруулах, ажилтнуудад танилцуулах, хэвийн ажиллагааг хангах заавар зөвлөгөөг өгч, мөрдүүлэх,

Түгээлтийн жолооч Шөнийн ээлж /20-08 цаг /

Бүтээгдэхүүн хурдан шуурхай, хариуцлагатай түгээх, хүлээлгэн өгөх. Түгээлт хийх хугацаанд МУ-ын замын хөдөлгөөний дүрмийг барьж оролцох.  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Гэрээт Инженер

windows үйлдлийн систем дээр ажиллах алдаа шалгаж шийдвэрлэх Layer 2  түвшний сүлжээний хүрээнд ажиллах Утасгүй сүлжээний тухай тодорхой мэдлэгтэй ажиллах чадамжтай байх Чиглүүлэгч (Раүтер), төхөөрөмжийн тохиргоог хийх Тайлан бэлтгэх, тайлагнах Зайнаас салбар болон оффис дээрх асуудлыг шийдвэрлэх

ТООЛЛОГЫН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Салбар дэлгүүрүүдийн тооллогыг удирдан зохион байгуулах. Зөрүү тооллогын тайлан гаргах, холбогдох хэлтсүүдэд мэдээлэл өгөх.

Солонгос хэлний орчуулагч

1. БНСУ-н GS Retail компанийн солонгос зөвлөхүүдтэй хамтран Солонгос-Монгол, Монгол-Солонгос хэлээр аман болон бичгийн бүх төрлийн орчуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх  

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, УБ 17010, ХААН Банк Цамхаг, 6 давхар.

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.