Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв

Эрдэнэс Тавантолгой ХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-07-01
ТӨСЛИЙН ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 
1. Төслийн нарийвчилсан инженерчлэл, бүтээн байгуулалтын үеэс үйл ажиллагаанд оруулж, хүлээлгэн өгөх хүртэл нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;
2. Төслийн зураг төсөл боловсруулахад оролцох, барилга угсралтын үе шатанд Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай хөндлөнгийн хяналт тавих;
3. Захиалагчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах, Гүйцэтгэгчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
4. Төслийн хуваарьт хугацаа, зардал, чанарын шаардлагуудыг хангуулах чиглэлээр Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;
5. Гүйцэтгэгчийн зүгээс ирсэн талбайн инженерчлэлийн асуудал, өөрчлөлтүүдийг зохицуулж дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах;
6. Гүйцэтгэгчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зураг төсөл, норм, стандарт, ажлын аргачлалын дагуу хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэх, гарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд гарсан асуудлыг арилган залруулах арга хэмжээ авах;
7. Төслийн үе шатанд шаардлагатай оролцогч талуудаас хамаарах зөвшөөрөл, ил далд ажлын акт, баримт бичгийн бүрдлийг хууль, дүрэм журмын дагуу цаг хугацаанд авч, эмхлэн цэгцлэх, архивлах ажлуудыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;
8. Төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой ажил, инженерчлэлийн аргачлал өөрчлөлтүүдийг илрүүлэн тодорхойлох, удирдлагаа мэдээллээр хангах;
9. Төслийн үйл явц, гүйцэтгэлийн ажлын өдөр, 7 хоног, сар, улирал, жил тутмын тайлан, төлөвлөгөө болон ноцтой асуудлуудтай холбоотой тайлангуудын гаргах;
10. Гүйцэтгэгчийг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар гаргасан хууль дүрэм, тушаал заавар, зааварчилгааг хэрэгжүүлж буй эсэхэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авах;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-07-01
ТӨСЛИЙН АВТОМАЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД А

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 
1. Төслийн нарийвчилсан инженерчлэл, бүтээн байгуулалтын үеэс үйл ажиллагаанд оруулж, хүлээлгэн өгөх хүртэл нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;
2. Төслийн зураг төсөл боловсруулах, үйлдвэрийн удирдлагын систем болон автоматжуулалтын тоног төхөөрөмж, тоноглолын сонголтод оролцох, угсралтын үе шатанд Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай хөндлөнгийн хяналтыг зохион байгуулах;
3. Үйлдвэрийн удирдлагын систем болон автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийг туршилт, суурилуулалт, ашиглалтад оруулах үе шат бүрд хяналт тавих, шаардлагатай туршилт, хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах;
4. Захиалагчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах, Гүйцэтгэгчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
5. Төслийн хуваарьт хугацаа, зардал, чанарын шаардлагуудыг хангуулах чиглэлээр Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;
6. Гүйцэтгэгчийн зүгээс ирсэн талбайн инженерчлэлийн асуудал, өөрчлөлтүүдийг зохицуулж дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах;
7. Гүйцэтгэгчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зураг төсөл, норм, стандарт, ажлын аргачлалын дагуу хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэх, гарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд гарсан асуудлыг арилган залруулах арга хэмжээ авах;
8. Төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой ажил, инженерчлэлийн аргачлал өөрчлөлтүүдийг илрүүлэн тодорхойлох, удирдлагаа мэдээллээр хангах;
9. Төслийн үйл явц, гүйцэтгэлийн ажлын өдөр, 7 хоног, сар, улирал, жил тутмын тайлан, төлөвлөгөө болон ноцтой асуудлуудтай холбоотой тайлангуудын гаргах;
10. Төслийн үе шатанд шаардлагатай оролцогч талуудаас хамаарах зөвшөөрөл, ил далд ажлын акт, баримт бичгийн бүрдлийг хууль, дүрэм журмын дагуу цаг хугацаанд авч, эмхлэн цэгцлэх, архивлах ажлуудыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;
11. Гүйцэтгэгчийг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар гаргасан хууль дүрэм, тушаал заавар, зааварчилгааг хэрэгжүүлж буй эсэхэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авч хангуулах;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-07-01
ТӨСЛИЙН БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 
1. Төслийн нарийвчилсан инженерчлэл, бүтээн байгуулалтын үеэс үйл ажиллагаанд оруулж, хүлээлгэн өгөх хүртэл нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;
2. Төслийн зураг төсөл боловсруулахад оролцох, барилга угсралтын үе шатанд Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай хөндлөнгийн хяналт тавих;
3. Захиалагчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах, Гүйцэтгэгчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
4. Төслийн хуваарьт хугацаа, зардал, чанарын шаардлагуудыг хангуулах чиглэлээр Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;
5. Гүйцэтгэгчийн зүгээс ирсэн талбайн инженерчлэлийн асуудал, өөрчлөлтүүдийг зохицуулж дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах;
6. Гүйцэтгэгчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зураг төсөл, норм, стандарт, ажлын аргачлалын дагуу хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэх, гарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд гарсан асуудлыг арилган залруулах арга хэмжээ авах;
7. Төслийн үе шатанд шаардлагатай оролцогч талуудаас хамаарах зөвшөөрөл, ил далд ажлын акт, баримт бичгийн бүрдлийг хууль, дүрэм журмын дагуу цаг хугацаанд авч, эмхлэн цэгцлэх, архивлах ажлуудыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;
8. Төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой ажил, инженерчлэлийн аргачлал өөрчлөлтүүдийг илрүүлэн тодорхойлох, удирдлагаа мэдээллээр хангах;
9. Төслийн үйл явц, гүйцэтгэлийн ажлын өдөр, 7 хоног, сар, улирал, жил тутмын тайлан, төлөвлөгөө болон ноцтой асуудлуудтай холбоотой тайлангуудын гаргах;
10. Гүйцэтгэгчийг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар гаргасан хууль дүрэм, тушаал заавар, зааварчилгааг хэрэгжүүлж буй эсэхэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авах;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-07-01
ТӨСЛИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 
1. Төслийн нарийвчилсан инженерчлэл, бүтээн байгуулалтын үеэс үйл ажиллагаанд оруулж, хүлээлгэн өгөх хүртэл нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;
2. Төслийн зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмжийн сонголтод оролцох, Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай хөндлөнгийн хяналтыг зохион байгуулах;
3. Барилга байгууламжийн металл хийц, тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулга, ашиглалтад оруулах үе шат бүрд хяналт тавих, шаардлагатай туршилт, хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах;
4. Захиалагчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах, Гүйцэтгэгчийн Чанарын Үнэлгээ/Чанарын Хяналтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
5. Төслийн хуваарьт хугацаа, зардал, чанарын шаардлагуудыг хангуулах чиглэлээр Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;
6. Гүйцэтгэгчийн зүгээс ирсэн талбайн инженерчлэлийн асуудал, өөрчлөлтүүдийг зохицуулж дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах;
7. Гүйцэтгэгчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зураг төсөл, норм, стандарт, ажлын аргачлалын дагуу хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэх, гарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд гарсан асуудлыг арилган залруулах арга хэмжээ авах;
8. Төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой ажил, инженерчлэлийн аргачлал өөрчлөлтүүдийг илрүүлэн тодорхойлох, удирдлагаа мэдээллээр хангах;
9. Төслийн үе шатанд шаардлагатай оролцогч талуудаас хамаарах зөвшөөрөл, ил далд ажлын акт, баримт бичгийн бүрдлийг хууль, дүрэм журмын дагуу цаг хугацаанд авч, эмхлэн цэгцлэх, архивлах ажлуудыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;
10. Төслийн үйл явц, гүйцэтгэлийн ажлын өдөр, 7 хоног, сар, улирал, жил тутмын тайлан, төлөвлөгөө болон ноцтой асуудлуудтай холбоотой тайлангуудын гаргах;
11. Гүйцэтгэгчийг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар гаргасан хууль дүрэм, тушаал заавар, зааварчилгааг хэрэгжүүлж буй эсэхэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авч хангуулах;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
2022-06-27
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.
Үүнд:
1. Үнэт цаасны бүртгэлийг хариуцаж, холбогдох ажлыг хийж гүйцэтгэх;
2. Сар бүрийн эцэст ерөнхий журналын бичилтийг цаг хугацаандаа болон үнэн зөв байгаа эсэхийг СТОУС болон НББОУС-ын дагуу хянаж, удирдах;
3. Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтуудын бүртгэлийг хариуцах;
4. Урт болон богино хугацаат хөрөнгө оруулалт, авлага, өглөгийн бүртгэлийг хариуцах;
5. Компанийн санхүүгийн тайланг СТОУС болон НББОУС-ын дагуу бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлж, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх;
6. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг СТОУС болон НББОУС-ын дагуу бэлтгэх, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх;
7. Удирдлагыг оновчтой шийдвэр гаргахад шаардлагатай үнэн зөв санхүүгийн мэдээллээр хангах;
8. Компанийн гадаад мэдээлэл хэрэглэгчдийг санхүүгийн мэдээллээр хангах;
9. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг хангаж ажиллах.

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
© Эрдэнэс Тавантолгой ХК. 2010-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.