Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Эрдэнэ Монгол ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /Баянхонгор аймаг/

Барилгын зураг төсөл нь тодорхойлолт болон бусад стандарттай нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа нь төлөвлөгөө болон тодорхойлолттой нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих Ажлын төлөвлөгөөтэй уялдсан ажиллах хүчний хэрэгцээ шаардлагыг хянан үзэх, хуваарийн дагуу материал хүлээн авах Төслийн график төлөвлөгөөтэй харгалзах ажиллах хүч, материал болон тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ шаардлагыг хянах

ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР (Үйлдвэрт)

Үйлдвэрийн барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үед үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны угсралтын ажилд хяналт тавих, ажлын зургийн дагуу гүйцэтгэл хангуулах, үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн цахилгааны засвар үйлчилгээний ажлыг хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөлд явуулах, зохион байгуулалтын ажлыг төлөвлөн удирдах

САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Барилгын дотор шугам хоолой угсралтын багийн ажил үүргийн хуваарийг гаргаж, гүйцэтгэлд хяналт тавих Ундны ус цэнгэгжүүлэх байгууламж, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн БУА-д хяналт тавих Төслийн ерөнхий төлөвлөгөөнд уялдуулан шаардлагатай материал, тоног төхөөрөмжийн захиалга өгөх Шугам хоолой болон тоног төхөөрөмжийн угсралтыг захиалагчийн өгсөн тодорхойлолт болон стандартад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, ажлын үе шат бүрт гарах акт бичиг баримтыг гарган холбогдох ажилтнуудаар баталгаажуулах Шугам хоолойн угсралтын зураг төсөл боловсруулахад санал оруулах

ХУУЛЬЧ

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журам боловсруулах, хэрэгжилтийг хангахад хууль эрх зүйн талаас дэмжлэг үзүүлэх, хууль эрх зүйн өөрчлөлттэй холбоотой мэдээ мэдээллийг удирдлагад танилцуулах, гэрээний бүртгэл хөтлөлт болон АБТ-д заагдсан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

ЗӨВШӨӨРӨЛ НИЙЦЛИЙН МЕНЕЖЕР

Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулах зорилгоор компанийн бодлого, журам, дүрмийг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулна.   Компанийн баримт бичиг, зөвшөөрөл, тайлан, төлөвлөгөөг хуулийн дагуу хянаж, компанийн удирдлагад шууд тайлагнана. 

ҮЙЛДВЭРИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн компанид ашиглагдаж байгаа программ хангамж, техник хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах ба үйлдвэрийн удирдлагын системийг найдвартай ажиллагаагаар хангах

ҮЙЛДВЭРИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрийн барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үед үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, шугамын угсралтын ажилд хяналт тавих, ажлын зургийн дагуу гүйцэтгэл хангуулах, үйлдвэрийн жигд найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн засвар үйлчилгээний ажлыг төлөвлөгөөт зорилтод хүргэх

ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАСВАР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах, өдөр тутмын болон төлөвлөгөөт зогсолтын засварын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах, засвар үйлчилгээнд шаардлагатай сэлбэгийн нөөцийг төлөвлөж, хуваарилах, зардлыг бууруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлж ажиллах

ЗӨВШӨӨРӨЛ НИЙЦЛИЙН АЖИЛТАН

Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулах зорилгоор компанийн бодлого, журам, дүрмийг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Зөвшөөрөл, нийцлийн ажилтан нь компанийн баримт бичиг, зөвшөөрөл, тайлан, төлөвлөгөөг хуулийн дагуу хянаж, компанийн удирдлагад шууд тайлагнана.

ДЭД БҮТЦИЙН МЕНЕЖЕР

Усны хангамж, ус цэнгэгжүүлэх байгууламж болон ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж тэдгээрийн засвар үйлчилгээтэй холбоотой ажлыг зохион байгуулах бусад АБТ-д заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх

УС ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Ус хангамжийн үр ашигтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэсэг, нэгжүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, ИТА, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглахад чиглэсэн бодлогын болон техник зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ИНЖЕНЕР

Шугам хоолой угсралтын багийн ажил үүргийн хуваарийг нарийн гаргаж, гүйцэтгэлд хяналт тавих Шугам хоолой болон тоног төхөөрөмжийн угсралтыг захиалагчийн өгсөн тодорхойлолт болон стандартад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, ажлын үе шат бүрт гарах акт бичиг баримтыг гарган холбогдох ажилтнуудаар баталгаажуулах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага Тойруу гудамж Монруд ХХК байрны 2-р давхар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.