Үндсэн хувилбар

Чеволи

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
КЕМП МЕНЕЖЕР

- Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, чиглүүлэх  - Байрлагсад болон өөрийн ажилтнуудын зохион байгуулалтыг удирдах - Хүнсний бүтээгдэхүүний бохирдол, тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл ахуй халдваргүйжүүлэлтийг хянах - Кемпийн гал тогоо болон бусад үйл ажиллагаанд хяналт тавих - Хүнсний эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлж, хяналт шалгалт хийж ажиллах  - Нийт ажилтнуудын эрүүл мэндийн шинжилгээнд тогтмол анхаарч, цаг хугацаанд хамруулсан эсэхэд хяналт тавих - Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг ханган ажиллах, хоол үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт цэсийг хянах, хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг дагалдах баримт бичгийн хамт мэдрэхүйн үзүүлэлтээр үнэлгээ өгөн хүлээн авах ажиллагаанд хяналт тавих  - Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих, хоол үйлдвэрлэл технологийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхт хяналт тавих - Хоол үйлдвэрлэлийн шатанд эрүүл ахуй, ариун цэврийг чандлан сахин ажиллаж байгаа эсэхт хяналт тавих - Сургалт хөгжил явуулах  - Салбарын тайлан тооцоо хийх  - Бусад 

АХЛАХ ТОГООЧ

- Өглөө, Өдрийн хоол бэлтгэл, дулааны боловсруулалт - Хоолны порцлолт  - Дээж авах, устгах  - Гал тогооны ажилтнуудын ажлыг хуваарилан, зохион байгуулах  - Түүхий эд хянах  - Бүртгэл хөтлөх  - Бусад

Хүний нөөцийн менежер

- Компанийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг процессийн дагуу гүйцэтгэх ажлын байрны бүрдүүлэлтийг хийх - Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын процесст тасралтгүй сайжруулалт хийж, санал санаачлагатай ажиллах  - Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой бүх төрлийн дата мэдээлэл гаргах, шинжилгээ хийх - Албан бичиг, баримт бичиг боловсруулах  - Салбаруудын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хянах   

Хүний нөөцийн менежер

- Компанийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг процессийн дагуу гүйцэтгэх ажлын байрны бүрдүүлэлтийг хийх - Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын процесст тасралтгүй сайжруулалт хийж, санал санаачлагатай ажиллах  - Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой бүх төрлийн дата мэдээлэл гаргах, шинжилгээ хийх - Албан бичиг, баримт бичиг боловсруулах  - Салбаруудын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хянах   

АХЛАХ ТОГООЧ

- Өглөө, Өдрийн хоол бэлтгэл, дулааны боловсруулалт - Хоолны порцлолт  - Дээж авах, устгах  - Гал тогооны ажилтнуудын ажлыг хуваарилан, зохион байгуулах  - Түүхий эд хянах  - Бүртгэл хөтлөх  - Бусад

КЕМП МЕНЕЖЕР

- Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, чиглүүлэх  - Байрлагсад болон өөрийн ажилтнуудын зохилн байгуулалтыг удирдах - Гал тогоо болон хоолны талаар мэдлэгтэй  - Тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх  - Шууд удирдлагуудтай нягт уялдаатай ажиллах  - Сургалт хөгжил явуулах  - Салбарын ажилтнуудыг хянах  - Салбарын тайлан тооцоо хийх  - Бусад 

АХЛАХ ТОГООЧ

- Өглөө, Өдрийн хоол бэлтгэл, дулааны боловсруулалт - Хоолны порцлолт  - Дээж авах, устгах  - Гал тогооны ажилтнуудын ажлыг хуваарилан, зохион байгуулах  - Түүхий эд хянах  - Бүртгэл хөтлөх  - Бусад

ТОГООЧ

- Өглөө, Өдрийн хоол бэлтгэл, дулааны боловсруулалт - Хоолны порцлолт  - Дээж авах, устгах  - Гал тогооны ажилтнуудын ажлыг хуваарилан, зохион байгуулах  - Түүхий эд хянах  - Бүртгэл хөтлөх  - Бусад

КЕМП МЕНЕЖЕР

- Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, чиглүүлэх  - Байрлагсад болон өөрийн ажилтнуудын зохион байгуулалтыг удирдах - Хүнсний бүтээгдэхүүний бохирдол, тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл ахуй халдваргүйжүүлэлтийг хянах - Кемпийн гал тогоо болон бусад үйл ажиллагаанд хяналт тавих - Хүнсний эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлж, хяналт шалгалт хийж ажиллах  - Нийт ажилтнуудын эрүүл мэндийн шинжилгээнд тогтмол анхаарч, цаг хугацаанд хамруулсан эсэхэд хяналт тавих - Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг ханган ажиллах, хоол үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт цэсийг хянах, хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг дагалдах баримт бичгийн хамт мэдрэхүйн үзүүлэлтээр үнэлгээ өгөн хүлээн авах ажиллагаанд хяналт тавих  - Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих, хоол үйлдвэрлэл технологийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхт хяналт тавих - Хоол үйлдвэрлэлийн шатанд эрүүл ахуй, ариун цэврийг чандлан сахин ажиллаж байгаа эсэхт хяналт тавих - Сургалт хөгжил явуулах  - Салбарын тайлан тооцоо хийх  - Бусад 

КЕМП МЕНЕЖЕР

- Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, чиглүүлэх  - Байрлагсад болон өөрийн ажилтнуудын зохилн байгуулалтыг удирдах - Гал тогоо болон хоолны талаар мэдлэгтэй  - Тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх  - Шууд удирдлагуудтай нягт уялдаатай ажиллах  - Сургалт хөгжил явуулах  - Салбарын ажилтнуудыг хянах  - Салбарын тайлан тооцоо хийх  - Бусад 

КЕМП МЕНЕЖЕР

- Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, чиглүүлэх  - Байрлагсад болон өөрийн ажилтнуудын зохилн байгуулалтыг удирдах - Гал тогоо болон хоолны талаар мэдлэгтэй  - Тулгарч буй асуудлыг зөв оновчтой шийдвэрлэх  - Шууд удирдлагуудтай нягт уялдаатай ажиллах  - Сургалт хөгжил явуулах  - Салбарын ажилтнуудыг хянах  - Салбарын тайлан тооцоо хийх  - Бусад 

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо "Ландмарк оффис" барилга 4 давхарт

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.