Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Капитрон банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНКНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

       Олон улсын санхүүгийн болон бусад байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалт, эх үүсвэр татах, олон улсын хөрөнгийн зах зээлд санхүүгийн хэрэгслүүдээр дамжуулан хөрөнгө оруулалтыг оновчтой хийх үйл ажиллагаг зохион байгуулах, дотоодын хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлээр санхүүгийн шинжилгээ, судалгаа хийх.  

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИН

  Зээлийн барьцаа хөрөнгийн үнийн судалгаа хийх, барьцаа хөрөнгөнд хяналт тавих, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, мэдээлэл боловсруулах, тайлагнах Дуусаагүй барилга байгууламж, ордын нөөц баялаг үнэлээгүй үедээ банкаас барьцаалахыг зөвшөөрсөн ҮХХ болон ХХ-ийг газар дээр нь үзэж чанар байдлыг тодорхойлох, фото зураг авч баримтжуулах, шаардлагатай баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх дүгнэлт өгөх, үнэлгээ тогтоох.

ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

  Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зар сурталчилгааны дижитал болон xэвлэмэл дизайн контэнт гаргаx Банкны брэндбүүк xөгжүүлэн ажиллаx Шинээр заx зээлд нэвтрүүлж буй бүтээгдэxүүн үйлчилгээний концепци өнгө төрx гаргаx Ажлын байрны тодорxойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд 

ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Яармаг дахь ВИП салбарт/

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.  

ХУВИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

       Хариуцсан зээлийн багцын чанарыг тогтмол, өндөр төвшинд барихын тулд зээл, хүүний төлөлт, зээлийн зарцуулалт, санхүүгийн болон явцын хяналтыг цаг хугацаанд нь хийж, удирдлагыг мэдээллээр хангах.       Салбар нэгжүүдийн харилцагчийн зээлийн хувийн хэрэгт холбогдох бодлого, журам, стандартын дагуу хийгдэж буй эсэхэд хяналт тавих; Харилцагчийн мэдээллийг программд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, нэг стандартаар дэлгэрүүлж бүртгэж буй эсэхэд хяналт тавих, Харилцагчийн хувийн хэрэг болон зээлийн материалд холбогдох бусад баримтуудын бүрдлийг шалгаж цахимжуулах, эрсдэлд суурилсан хяналтыг хэрэгжүүлэх гэх мэт ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг гүйцэтгэх      

ТЕЛЛЕР /Хан-Уул салбарт/

                 Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

ЖОЛООЧ /ДОРНОГОВЬ САЛБАРТ/

       Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн, цэвэр байдал, зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангаж, банкны өдөр тутмын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд туслах;

ХӨРШ ОРНУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

         Хөрш орнуудын хамтын ажиллагааг хариуцан ажиллах, зорилтот зах зээлийг судалж, тодорхойлох, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, шаардлагатай бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;  

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

           Борлуулалтын үйл ажиллагаа хариуцсан нэгжийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зоxион байгуулаx, чиглүүлэx, xөгжүүлэx, чанарын болон тоон дүн шинжилгээг үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалтын төлөвлөлтийг салбар, суваг, арга хэрэгслүүдээр тодорхойлж, борлуулалтын ажилтнуудыг чадавхижуулж сургах, борлуулалтын процессыг тасралтгүй сайжруулах.

АХЛАХ МЕНЕЖЕР /ОЛОН УЛСЫН БАНКНЫ ХЭЛТЭСТ/

           Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудаас санхүүжилтыг хөрөнгө оруулалт болон төрөл бүрийн зээл, эх үүсвэр хэлбэрээр татах, олон улсын банкны зах зээлд санхүүгийн хэрэгслүүдээр дамжуулан оролцох ажлыг зохион байгуулах.

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН /КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС/

            Картын үйлчилгээний хэлтсийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, цахим бүтээгдэхүүний борлуулалтыг идэвхжүүлэх, зах зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, зах зээлийн судалгааг хийж шинэ бүтээгдэхүүнийг судлах, олон  нийтийн дунд эерэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, цахим бүтээгдэхүүн боловсруулалт, төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулж, удирдлагыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангахад чиглэгдэнэ.  

ВИП ТЕЛЛЕР /Хятад хэлтэй/

        Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг үргэлж дээшлүүлж, мэдээллийг харилцагчдад энгийн, ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөх; Харилцагчдын төлбөр тооцоог өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх, Харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох, Үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,

ТЕЛЛЕР

           Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

ТЕЛЛЕР /Зайсан салбарт/

                 Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

ХАРИЛЦАГЧИЙН ЗӨВЛӨХ /Шангри-Ла ВИП салбарт/

             Харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан танилцуулах, угтан үйлчлэх, зөвлөгөө өгөх, банкны үйлчилгээ болон дотоод үйл ажиллагааны асуудлаар хандсан харилцагчид, гадны зочдыг бусад нэгж, ажилтантай холбож өгөх, утсан харилцааг хариуцан ажиллах.   Харилцагчдад үнэн зөв, тодорхой мэдээлэл өгөх; Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой танилцуулга, мэдээллийн самбарын мэдээллийг шинэчлэх, хүрэлцэхүйц байдлыг хангах; Үйлчилгээний танхимын эмх цэгцэд хяналт тавих, сайжруулах санал санаачлага гаргах; Харилцагчдад хүргэж болохуйц мэдээллийг хариуцсан газар нэгжүүдээс шуурхай гаргуулж авах; Үйлчилгээний чанар, үр дүнд хяналт тавих, алдаа дутагдлыг илрүүлэх, түүнийг түргэн шуурхай залруулах, цаашид үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор санал санаачлага гарган холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллах; Гаднаас орж ирэх утасны дуудлагыг шуурхай авч, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах; Дансны мэдээлэл авахыг хүссэн харилцагчдын материалыг шалгасны үндсэн дээр холбогдох ажилтанд хүргүүлж, гаргуулах; Үйлчилгээний танхимд харилцагчийн гомдол үүссэн, тухайн асуудал хүндэрсэн тохиолдолд харилцагчийг нэн даруй уулзалтын өрөөнд оруулан холбогдох албан тушаалтанд асуудлыг шилжүүлэх.

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

        Барилгын инженерийн үнэлгээ хийх, барилга байгууламжийн төлөв байдлыг үнэлэх, бөх бат чанарыг тооцоолох, төсөл төлөвлөгөө зохиох, зураг төслийг унших.  

ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /ВИП салбарт/

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Өмнөговь салбарт/

 Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.  

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Усны гудамж,-4, Улаанбаатар-14253, Капитрон банк, төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.