Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Усны гудамж,-4, Улаанбаатар-14253, Капитрон банк, төв байр

Капитрон банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-01-18
Сошиал маркетинг хариуцсан маркетингийн менежер

Банкны дижитал сувгуудыг хариуцан хөгжүүлж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг олон нийтэд бүтээлчээр хүргэх, таниулах

2022-01-18
Гүйцэтгэх захирлын туслах

Гүйцэтгэх захирлын өдөр тутмын харилцааны болон бусад ажлыг оновчтой зохион байгуулах, албан тоот хүлээн авах, илгээх, бичиг хэрэг хөтлөх, гадаад дотоод мэдээллийн урсгалын зохицуулалт хийж Гүйцэтгэх захирал, Удирдлагын хорооны хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, тушаал, шийдвэр, баримт бичгийн мэдээллийн сан үүсгэх, мэдээллийн сангийн тусламжтайгаар ГЗ-ыг мэдээллээр хангах;
 

2022-01-03
СИСТЕМИЙН АДМИНИСТРАТОР

   
Банкны үндсэн бүртгэлийн систем, түүнтэй холбоотой дэд системүүдийн хэвийн найдвартай тасралтгүй байдлыг хангах, шинэчлэл сайжруулалт, тохиргоо хийх

2022-01-14
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

 
1.Банкны мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах.

ТоС хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

2022-01-17
ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР /Зээлийн эдийн засагч/

 
 
- Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх,
- Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх,
- Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,
-Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

2022-01-14
ТЕЛЛЕР /Дархан салбарт/

 
- Банкны  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хурдан шуурхай, чанартай хүргэх,
- Харилцагчдын төлбөр тооцоог өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх,
- Харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох,
- Үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,
 

2022-01-14
Харилцагчийн менежер /Дархансалбарт/

 
 
Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, бусдаас татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

2022-01-14
САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ

 
           Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад хурдан шуурхай, чанартай хүргэх, эх үүсвэр татах, харилцагчдад санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах, хариуцсан нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хамгийн эрсдэл багатай, оновчтой удирдан зохион байгуулансоёлч, боловсон, түргэн шуурхай үйлчилгээтэй хамт олныг бүрдүүлж ажиллах замаар банкны бизнесийн үр ашиг, зах зээл дэх нэр хүнд, өрсөлдөх чадварыг өсгөн нэмэгдүүлэх,

2022-01-10
ТЕЛЛЕР

 
- Банкны  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хурдан шуурхай, чанартай хүргэх,
- Харилцагчдын төлбөр тооцоог өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх,
- Харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох,
- Үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,
 

2022-01-06
ИРГЭДИЙН БАНКНЫ ГАЗАРТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

 
 
Монгол улсын Засгийн газар, Японы Засгийн газрын хамтын ажиллагааны Жайка төсөл, Монгол банк, Хөгжлийн банк, Монголын Ипотекийн Корпораци болон бусад байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамрагдах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.

2022-01-04
Маргаантай гүйлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Банкны салбар, нэгжүүд дээр гарсан болон харилцагчаас ирүүлсэн сэжигтэй, маргаантай, луйврын гүйлгээний асуудлаар банкны холбогдох газар, нэгжүүд болон харилцагч банкуудтай холбогдон ажиллах;
Бүх төрлийн карт, цахимаар хийгдсэн сэжигтэй болон луйврын шинжтэй гүйлгээний асуудлаар банкны холбогдох газар нэгжүүд болон харилцагч банкуудтай холбогдон ажиллах;
Луйврын гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэх программ хангамжийн үйл ажиллагааг хариуцах, шаардлагатай сайжруулалт хөгжүүлэлтийг хийлгэх;
Сэжигтэй, маргаантай, луйврын шинжтэй гүйлгээнүүдийн тайланг сар тутам гаргаж харъяалах удирдлагад мэдээлэх;
Шаардлагатай тохиолдолд луйврын гүйлгээтэй холбоотой асуудлаар банкны хуульчтай хамтран шүүх, цагдаагийн газарт мэдүүлэг өгөх шийдвэрлүүлэх ажиллагаанд оролцох;

2022-01-03
Харилцагчийн менежер /Шангри-Ла ВИП салбар/

 
- Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх,
- Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх,
- Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,
-Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

2022-01-03
Харилцааны менежер /Шангри-Ла ВИП салбар/

Харилцагчтай харилцах, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх,
Зорилтот бүлгийн харилцагчтай хамтран ажиллах, харилцагчтай зөвшилцөх, тусгай нөхцөл бүхий Хамтран ажиллах гэрээ, харилцах, хадгадламжийн гэрээ болон бизнесийн зорилгоор ажил үйлчилгээ явуулах;
Шинэ харилцагч үүсгэх зорилтот  бүхий мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөгчид болон биет мэдээллийн эх сурвалжтай тогтвортой харилцаа үүсгэх, удирдан зохион байгуулах;

2022-01-03
ДИЖИТАЛ БИЗНЕС ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

 
   

Дижижтал Шилжилтийн Газрын бизнес, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, бүтээгдэхүүний бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, төслийг хэрэгжүүлэх, хянах, мэргэжлийн чиглэл зөвлөмжөөр хангах.
Орчин үеийн дэвшилтэт технологи, инноваци болон харилцагчийн замнал, туршлагад суурилсан дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, байршуулах, Банкны бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ажлыг удирдан зохион байгуулах.

 
 

2022-01-03
ВЕБ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

 
Банкны хэрэгцээт вэб системүүдийг хөгжүүлэх, сайжруулах, шинэ технологи судалж нэвтрүүлэх замаар банкны үйл ажиллагааг цахимжуулах
     
 

2022-01-03
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗАРТ ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР

 
Капитрон банкны байгууллагын банкны газарт чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх, зээлийн багцын өсөлтийг тогтвортой хангах, зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих замаар эрсдэлийг бага байлгахад чиглэнэ.

2022-01-03
Вип теллер /Шангри-Ла ВИП салбар/

- Банкны  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хурдан шуурхай, чанартай хүргэх,
- Харилцагчдын төлбөр тооцоог өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх,
- Харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох,
- Үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,

2022-01-03
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Яармаг ВИП салбар/

Харилцагчтай харилцах, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх,
Зорилтот бүлгийн харилцагчтай хамтран ажиллах, харилцагчтай зөвшилцөх, тусгай нөхцөл бүхий Хамтран ажиллах гэрээ, харилцах, хадгадламжийн гэрээ болон бизнесийн зорилгоор ажил үйлчилгээ явуулах;
Шинэ харилцагч үүсгэх зорилтот  бүхий мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөгчид болон биет мэдээллийн эх сурвалжтай тогтвортой харилцаа үүсгэх, удирдан зохион байгуулах;

2021-12-31
Хяналтын ахлах /Яармаг ВИП салбар/

 
Хяналтын ажилтны дутагдалтай байгаа салбарын хяналтын чиг үүргийг тасралтгүй, хэвийн явуулж дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангах.

2021-12-31
ХАРИЛЦАГЧИЙН МЕНЕЖЕР /Яармаг ВИП салбар/

 
 
- Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх,
- Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх,
- Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,
-Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

2021-12-30
Вип теллер /Яармаг ВИП салбар/

- Банкны  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хурдан шуурхай, чанартай хүргэх,
- Харилцагчдын төлбөр тооцоог өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх,
- Харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох,
- Үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,
 

© Капитрон банк. 2001-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.