Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Дотоод хяналтын ажилтан

Дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүний хяналтыг зааварчилгааны дагуу үнэн зөв чанартай хийж гүйцэтгэх, Дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтэнд хяналт тавих мөрдүүлэх, Бусад хяналтын ажил хийх /Камер, бэлэн мөнгө/ Хяналтын ажилтай холбоотой тайлан мэдээ хөтлөх, Шууд удирдлагаас өгсөн бусад ажлууд,

Супервайзор

- Ээлжээ ахлах /Ээлжээр ажиллах 09:00-18:00, 12:00-21:00/- Өдөр тутмын үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулах

Барилга, засварын хэлтсийн дарга

Дэлгүүрийн засал, тоног төхөөрөмж, цахилгаан, сан, гадна болон дотор үзэмж, дотор талбайн зохион байгуулалттай холбоотой бүхий л ажлуудыг хариуцан, үүсэх аливаа эрсдэл, асуудлыг урьдчилан тооцоолж, Монгол улсад мөрдөгдөж буй холбогдох бүхий л хууль, норм дүрмийн хүрээнд чанарын шаардлага, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, үүссэн асуудлуудыг оновчтойгоор шийдвэрлэх Шинэ болон хуучин дэлгүүрүүдийн барилгын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлыг төлөвлөх, цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах Дэлгүүрийн дотор болон гадна дизайн, өнгө аясыг брэндийн өнгө төрхтэй нийцүүлэн хийх, өнгө төрхийг шинэчлэх, сайжруулах Дэлгүүрийн дотор талбайн зохион байгуулалтыг төлөвлөх, байнгын сайжруулалт хийх Засварын ажлын төсвийг гарган, хяналт хийх, удирдах Барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн нөөцийг удирдах Дэлгүүрийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг хэвийн хангуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах Дуудлага засварын ажлыг хугацаанд нь хурдтай гүйцэтгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, байнгын сайжруулалт хийх замаар дуудлагын тоог багасгах Шинэ болон хуучин дэлгүүрийн барилга, тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний ажил хийж буй гүйцэтгэгч компаниудад ажлыг оновчтой хуваарилж, хурдтай чанартай гүйцэтгэлийг хангуулахаар хамтран ажиллах, байнгын сайжруулалт хийх

Чанарын мэргэжилтэн

Салбар дэлгүүрүүдэд стандарт хяналт хийх, зөвлөгөө зөвлөмж өгөх Хяналтын үр дүнгийн дата нэтгэх, тайлан мэдээ боловсруулах, тайлагнах Чанар, эрүүл ахуйн хяналтаар илэрсэн үл тохирлын зөвлөмж өгөх, сургалтын контент бэлдэх, сургалт орох Бэлтгэн нийлүүлэгчийн ажлын байрны үзлэг хийх, зөвлөгөө зөвлөмж өгөх Хэрэглэгчээс ирсэн санал,гомдолд дүн шинжилгээ хийх, гомдол хариуцагч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх чадвартай.

Эрх зүйн ажилтан

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ, тусгайлан баталсан загвараар байгуулах гэрээнээс бусад бүх төрлийн гэрээний төслийг боловсруулах, хянах, гэрээг баталгаажуулах, бүртгэх, хадгалах, дүн шинжилгээ хийж дүгнэх болон холбогдох бусад харилцааг зохицуулах Гэрээний үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн эх боловсруулах, хянах, батлах Компанийн дүрэм, журам, зааврууд боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах Группийн болон компанийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх, хэрэгжүүлэх Зөвшөөрөл хариуцах, төрийн байгууллагын харилцаа

Мэдээллийн технологийн ажилтан

- Байгууллагын мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж, системүүдийг техник болон программ хангамжийн төвшинд бүрэн хариуцан ажиллах- Салбар дэлгүүрүүдийн кассын систем, камер хяналтын систем, дотоод сүлжээний тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах- Шинэ дэлгүүрийн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжийн суурилалтын ажил хариуцан ажиллах

Франчайз хариуцсан мэргэжилтэн

  • Франчайз хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагаануудыг координат хийх, тайлан мэдээлэл бэлтгэх• Франчайз салбаруудыг тодорхой түвшний мэдээллээр хангах• Франчайз олгохтой гэрээ хэлцэл хийх• Франчайзын бодлого, гэрээ, дүрэм журам процессийн сайжруулалт дээр ажиллах• Компанийн зүгээс шинээр нэвтрүүлж буй систем, бүтээгдэхүүний удирдлагын бодлого, чиглэлийг ойлгож хүлээн авч хурдан ажилдаа тусган хэрэгжүүлдэг. • Өөрийн багаас гадна бусад алба нэгжийн ажилтнуудын оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжсэн уур амьсгалыг тууштай бүрдүүлдэг. • Олон төрлийн шийдлүүдийг харьцуулан үнэлж дүгнээд хамгийн өндөр үр дүнг гаргах шийдлийг тодорхойлж хэрэгжүүлдэг.

Цагийн ажилтан

- Ажилтны баримт бичгийн бүрдлийг хангах - Ажилтнуудтай холбогдож ажилтны мэдээллийг хөтлөх - Баримт бичгийн товъёог хөтлөх, архивлах

Түүхий эд материалын нярав -Хонхор, Хоолны үйлдвэр

Хоол үйлдвэрлэлд нийлүүлэх түүхий эд материал, хангамжийн бараа материал зэргийг агуулахад тоо хэмжээ чанарын шаардлагын дагуу хүлээн авах, бүртгэх, Түүхий эд материалын хадгалалт, нөөцийг бүртгэж тооцоолох, Дотоодын ERP програм дээр ажиллах, Баримт бичгийн дагуу бараа материалын хөдөлгөөнийг хийх.

Ашиглалтын албаны мэргэжилтэн

-Дэлгүүрийн сан, цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй холбоотой ажлуудыг хариуцах -Гүйцэтгэгч компанийн дуудлага, үзлэгийн ажлыг хянах, гүйцэтгэлийг гаргах  -Гүйцэтгэгч компанийн ажилтнуудад тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааварчилгаа өгөх -Газар дээр очиж хяналт хийж, ажлын процессыг сайжруулах арга хэмжээ авах -Цахилгааны ажлын зураг унших, зургийн дагуу гүйцэтгэх -Тоног төхөөрөмжийн схем зураг унших  

Бүтээгдэхүүн хариуцсан мэргэжилтэн

Судалгаа шинжилгээ хийж хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг таних, үйлчлүүлэгчид өгөх урт хугацааны үнэ цэнийг эрэлхийлж, түүнд тохируулан арга хэмжээ авдаг. Хамтрагч байгууллагуудтай худалдааны хамтран ажиллах гэрээ хийж шийдвэр гаргалтдаа бизнесийн ёс зүйн стандартыг өндөр түвшинд баримтлан ажилладаг. Мерчандайз менежерийн зүгээс хэрэгжүүлж буй бүтээгдэхүүний удирдлагын бодлого, чиглэлийг ойлгож хүлээн авч, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг ханган ажиллуулах. Өөрийн багаас гадна бусад алба нэгжийн ажилтнуудын оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжсэн уур амьсгалыг тууштай бүрдүүлдэг. Салбар дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж буй бүтээгдэхүүнтэй холбоотой өдөр тутмыг ажлыг хэрэгжүүлнэ.

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЛБА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /Хонхорт/

Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд судалгаа шинжилгээ хийж өрсөлдөхүйц үнэ, шаардлагатай тоо хэмжээгээр худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.  

ЧАНАР ШАЛГАГЧ /Хонхорт байрлалтай хоолны үйлдвэрт/

- Үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож, ажилтнуудад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгөх, эрүүл ахуйн чанарыг бүрдүүлэхэд оролцох - Түүхий эдийн стандартад хяналт тавих -  Хоол үйлдвэрлэлийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин, орчны цэвэр байдлыг хянах - Бэлэн бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих

Санхүүгийн удирдлагын хэлтсийн дарга

Санхүүгийн дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хянах, гүйцэтгэлтэй харьцуулах Санхүүжилтийн эх үүсвэр татах Санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчидтай харилцах Санхүүгийн хэрэгсэл ашиглан эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах Санхүү менежментийн 4-5 хүнтэй багийг удирдан зохион байгуулах

Дата инженер

Өгөгдлийн сан, вэрхаус лэйкхаус-н архитектур шийдэл боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сайжруулах Төрөл бүрийн эх сурвалжаас олон төрлийн өгөгдөл бүрдүүлэх, цуглуулах, цуглуулах процессыг автоматжуулах Өгөгдлийн найдвартай байдлыг хангах буюу лэйкхаус дээр орсон датаны бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөв байдалд хяналт тавих Өгөгдлийн модель хөгжүүлэх, автоматжуулах, зөв зохион байгуулах, найдвартай ажиллагааг хариуцаж хангах BI тайлан угсрах үйл ажиллагаанд BI хөгжүүлэгчдэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах Машин сургалт болон гүн сургалт хийхэд шаардлагатай өгөгдөл болон орчингоор хангах, Өгөгдөл хамгаалалт, найдвартай хадгалалтад анхаарч ажиллах Машин сургалт болон гүн сургалтаас гарсан модел загварыг хэрэглээнд нэвтрүүлж байршуулах (deployment)

Чанар хяналтын ажилтан /Чанар алба/

Төлөвлөгөөний дагуу салбарын чанар, эрүүл ахуйн хяналтыг хийх Илэрсэн үл тохирлыг хэрхэн залруулах зөвлөмж өгдөг. Тайлан бүртгэлийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэн, тайлагнах Алба нэгжийн удирдлага, салбарын ажилтнуудтай үр дүнтэй харилцааг бий болгож, хамтран ажилладаг, шаардлага тавьдаг. Орон нутгийн салбарын чанар, эрүүл ахуйн хяналтыг хийх, илэрсэн үл тохирлыг хэрхэн залруулах, зөвлөмж зөвлөгөө өгнө. Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн, ХАБЭА-ийн чиглэлээр сургалт хийх, мэдээлэл өгдөг. Эмзэг түргэн муудах бүтээгдэхүүнийг итгэмжлэгдсэн лаборторийн шинжилгээнд хамруулах Бэлэн бүтээгдэхүүний шинжилгээний бичгийн бүрдэлд хяналт тавих Салбарын ундны усны шинжилгээний бүрдлийг хянах

Комплайнс ажилтан

Хууль, зохицуулагч байгууллагын болон компанийн дотоод дүрэм, журам, гэрээний дагуу Компанийн хүлээсэн үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, тэдгээрийг биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих, тэдгээрийг дагаж мөрдөхөд дэмжлэг үзүүлэх ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын өдөр тутмын ажилд дэмжлэг үзүүлэх Компанийн засаглалын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх, мөрдлөг болгож ажиллах, үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах Компанийн шийдвэр гаргах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх Компанийн дотоод алба хэлтэс болон харилцагч байгууллага хоорондын харилцаа холбоог хангах Компанийн зүгээс шинээр нэвтрүүлж буй систем, бүтээгдэхүүний удирдлагын бодлого, чиглэлийг ойлгож хүлээн авч хурдан ажилдаа тусган хэрэгжүүлэх

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ/

Талантын түвшний хүний нөөцийг цөм өрсөлдөх чадвар болон мэргэжлийн өрсөлдөх чадвар дээр тулгуурлан татах, бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах Headhunting хийх  Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын арга хэрэгслийг тогтмол шинэчлэх, хэрэгжүүлэх  

Маркетингийн мэргэжилтэн

• Салбар дэлгүүрийн сурталчилгааны сувгуудыг хөгжүүлэх,• Салбар дэлгүүрийн сурталчилгааны сувгуудыг ашиглан маркетингийн идэвхжүүлэлт хийх,• CU брэндийн сар бүрийн урамшууллын идэвхжүүлэлтийг төлөвлөх, гүйцэтгэхэд өөрийн шинэлэг санаа, бодлыг тусган оролцох,

Мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүний менежер

Бизнесийн шаардлагын дагуу мэдээлэл технологийн шийдэл төлөвлөх Гадаад дотоодын хамгийн оновчтой шийдэл санал болгогч байгууллагын судалгаа хийх, тайлагнах, хамтран ажиллах Системийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт, сайжруулалтыг удирдах, өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх Оролцогч талуудын хоорондын харилцааг удирдан зохион байгуулах Хурал уулзалт, сургалт зохион байгуулах, SDLC -ийн явцад үүсэх бүхий л бичиг баримтуудыг боловсруулах Байгууллагын мэдээллийн технологийн төслүүдэд өөрийн үүргийн дагуу оролцох

ДЭЛГҮҮРИЙН МЕНЕЖЕР

Дэлгүүрийн баг хамт олныг бүрдүүлэх, удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийг удирдах, карьер хөгжүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг биелүүлэх Шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах, дэлгүүрийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд хадгалах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх Дэлгүүрийн стандартыг хэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн төсвийг үр ашигтай байлгах замаар оновчтой зарцуулах, удирдах

ТУСЛАХ МЕНЕЖЕР

Дэлгүүрийн стандартыг хэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх Шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах, дэлгүүрийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх Дэлгүүрийн баг хамт олны бүрдүүлэлтэд туслан хамтарч ажиллах, удирдан зохион байгуулах, сургаж хөгжүүлэх Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд хадгалах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх Дэлгүүрийн төсвийг үр ашигтай байлгах замаар оновчтой зарцуулах, удирдах

Дата аналист

Одоогийн болон ирээдүйн ирээдүйн олон төрлийн мэдээлэлд тулгуурлан ойрын болон дунд, урт хугацааны төлөвлөлтийг гаргах, таамаглах Олон төрлийн дата мэдээлэлд шинжилгээ хийн дүгнэлт гаргах, санал дэвшүүлж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах. Шаардлагатай гэж үзвэл төсөл хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлж ажиллах Олон төрлийн өгөгдлөөс цэгцтэй тайлан мэдээллийг бэлтгэж шаардлагатай газар нэгжүүдийг мэдээллээр хангах

Нөөц төлөвлөлтийн менежер

Сүлжээ дэлгүүрийн бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг тасалдалгүй хангах Түгээлтийн төв дээрх нөөцийг зохист түвшинд байлгах Хамтрагч байгууллагуудтай худалдааны хамтран ажиллах гэрээний дагуу бүтээгдэхүүний худалдан авалтын захиалгыг өгч, шийдвэр гаргалтдаа бизнесийн ёс зүйн стандартыг өндөр түвшинд баримтлан ажилладаг. Мерчандайз менежерийн зүгээс хэрэгжүүлж буй бүтээгдэхүүний нөөцийн удирдлагын бодлого, чиглэлийг ойлгож хүлээн авч, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг ханган ажиллуулах. Өөрийн багаас гадна бусад алба нэгжийн ажилтнуудын оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжсэн уур амьсгалыг тууштай бүрдүүлдэг.

Өгөгдөл хяналтын ажилтан

Системд оруулж буй аливаа мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хянах Системд шаардлагатай дата мэдээллийг үнэ зөв оруулах Шаардлагатай үед бүтээгдэхүүний удирдлагын газрын менежерүүдэд шаардагдах хэрэгцээт тоон мэдээлэл импортлон бэлтгэж өгөх Алба хоорондын мэдээллийн урсгалыг эмх, цэгцтэй болгон дамжуулах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 хороо, Хонхор Дэнж, CU Хоол боловсруулах үйлдвэр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.