Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, БЗД, 26-р хороо Home Plaza-ийн зүүн талд Сакура тауэр 7-р давхарт "Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс" ХК-ийн байр

Си Юү Монгол - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-29
Үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн /Координатор/

Борлуулалт, Үйлчилгээний газрын процесс сайжруулалттай холбоотой дүрэм журам, ажлын заавар, стандарт, төсөл хөтөлбөр бэлтгэж боловсруулах, батлуулах 7 хоног тутам болон шаардлагатай үеүдэд хурал уулзалтуудыг зохион байгуулах, хөтлөх
Борлуулалт, Үйлчилгээний газрын ажилтнуудын хангамжийн захиалга, төлөвлөлтийг хийх Үйл ажиллагаа, процесс сайжруулах санал санаачилга гаргах, түүнийгээ хэрэгжүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-29
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ/

Зөв хандлагатай, ур чадвартай горилогчдын байнгын санг бүрдүүлэх
Сонгон шалгаруулалтын оновчтой арга хэрэгслээр компанийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан ажилтныг богино хугацаанд сонгон шалгаруулах

 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-29
Сувгийн Маркетингийн мэргэжилтэн

Сурталчилгааны материал хэвлэх, түгээх, rent 
SC нартай хамтарч ажиллах 

 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-29
CU Дэлгүүр төлөвлөлтийн ажилтан

Дэлгүүр нээх байршлын судалгааг хийн хамгийн үр ашигтай, тохиромжтой байршлуудыг судлах, тодорхойлох 
Түрээсийн гэрээний нөхцлүүдийн анхан шатны хэлэлцээрийг хийх
Ашиг алдагдлын тооцоолол хийх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-29
ТУСЛАХ МЕНЕЖЕР / Хан-Уул Дүүрэг Яармаг /

- Шинэ хэрэглэгчдийг татах, дэлгүүрийн хэрэглэгчид болон ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хэрэгжүүлэх
- Шинэ ажилчдыг ажилд авах, сургалт өгөх, хөгжүүлэх 
- Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшин байлгах хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлэх
- Дэлгүүрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг дагаж мөрдүүлэх
- Борлуулалтын бэлэн байдлыг хангах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-29
ТУСЛАХ МЕНЕЖЕР

- Шинэ хэрэглэгчдийг татах, дэлгүүрийн хэрэглэгчид болон ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хэрэгжүүлэх
- Шинэ ажилчдыг ажилд авах, сургалт өгөх, хөгжүүлэх 
- Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшин байлгах хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлэх
- Дэлгүүрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг дагаж мөрдүүлэх
- Хэрэглэгчдийн худалдан авалтын хандлага, хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох судалгаа хийх болон борлуулалтын өгөгдөл дээр анализ хийх
- Дэлгүүрийн төсвийг үр ашигтай байлгах замаар оновчтой зарцуулах
- Борлуулалтын бэлэн байдлыг хангах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-29
Employer Branding хариуцсан мэргэжилтэн

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, орон тооны төлөвлөлтөд тулгуурлан Employee Branding-ийн жилийн төлөвлөлт гаргах, тайлагнах
Employee Branding-ийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах, шилдэг ажил горилогч нарыг татах
Хүний нөөцийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай хамтын ажиллагаа, компанит ажлуудыг зохион байгуулах

 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-29
Ханган нийлүүлэлтийн менежер

Салбар дэлгүүрүүдийн Түгээлтийн төв рүү үүсгэсэн захиалгын тоо хэмжээн дээр үндэслэн захиалгын тоо ширхгийг тооцно.
Ханган нийлүүлэлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг өндөр бүтээмжтэй, үр ашигтайгаар  зохион байгуулах
Бараа бүтээгдэхүүний эргэц ба нийлүүлэлтэд анализ хийх
Түгээлтийн төвийн биелүүлж чадаагүй захиалгад анализ хийх
Нийлүүлэгч бүрийн захиалгын биелэлтэд анализ хийх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-29
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА/

Хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмыг боловсруулах, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх, ажилтнуудад хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр /гарын авлага, интранет гэх мэт../ богино хугацаанд хүргэх
Байгууллагын хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал шийдвэрүүдийг төлөвлөх
Гүйцэтгэлийн удирдлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг хүлээн авах, хяналт тавих, хөгжүүлэх арга аргачлалыг судлах
Компанийн цалин хөлсний системийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-29
ХАБЭА Ажилтан /Хонхорт байрлах хоолны үйлдвэрт/

Ажиллагсдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль, тогтоомж, дүрэм журмууд, мөн холбогдох мэдээллээр тогтмол хангах, мэргэжил арга зүйн зааварчилгаа өгөх.
Үүсч болзошгүй аюул эрсдлыг урьдчилан харж илрүүлэх, ажлын байрны үзлэг хийх, эрсдлийг удирдах, ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ, стандарт ажлын заавар боловсруулах ажлууд гүйцэтгэнэ.
ХАБЭА-н хууль болон бусад хуулиуд, төслийн талбайн стандарт дүрэм журмын  хэрэгжилтийг хянан шалгах байгууллагуудтай хамтран ажиллах
Ажлын байрны үзлэг хийж, эрсдэлийн үнэлгээнд оролцон, ослын судалгаа хийж шалтгааныг нь тодруулах, дахин энэ төрлийн осол зөрчил давтуулахгүйн тулд тохирсон арга хэмжээ авч ажиллах
Аюулгүй ажиллагааны дадлага, хууль дүрэм, аюултай материалын системийн сургалтыг ажиллагсдад хуваарийн дагуу явуулж байх, сургалтын үнэлгээ хийж, сургалтын материалыг сайжруулалтыг хийх
Ажлын бүх байруудад дагаж мөрдвөл зохих бүх хууль дүрэм, тоног төхөөрөмж, бодисуудыг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны түвшин бүр дээр  зөв хэрэглэгдэж,  мөрдөгдөж буй гэдгийг шалган магадлаж ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-31
Лаборант /Хонхорт ажиллах/

Лабораторийн үйл ажиллагааг стандартад нийцүүлэн, хэрэглэгчийг үнэн бодит сорилтын үр дүнгээр хангаж ажиллах
Дээж бэлтгэх
Чанарын шинжилгээ хийх 
Баримт бичиг боловсруулах 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-09-05
Үйлдвэрийн менежер

Хоол үйлдвэрлэлийн явц, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг хариуцан зохион байгуулах 
Чанар, эрүүл ахуйн хүрээнд хийгдэх ажлуудыг удирдан зохион байгуулах 
Байгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг хариуцан явуулах болон холбогдох дүрэм журмыг хангаж ажиллах 

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-09-22
Эрүүл ахуйч /Хонхорт байрлах үйлдвэрт/

Үйлдвэрээс гарч байгаа бэлэн, бэлэн бус бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага, дамжлага дундын үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон эрүүл ахуйн стандарттай холбогдсон судалгаа шинжилгээний ажил явуулах, гарын авлага гаргах
Үйлдвэрийн түүхий эд болон ус, агаар болон ажилчдын гар арчидсын шинжилгээг тухай бүрд нь хамруулах
Үйлдвэрээс гарч байгаа шинэ бүтээгдэхүүнийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлж илчлэг болон бусад үзүүлэлтүүдийг тогтоолгох

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-09-05
Микробиологич

- Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнд нян судлалын шинжилгээг батлагдсан арга аргачлал, стандартын дагуу үнэн зөв бодитой хийж гүйцэтгэх 
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2022-09-28
Тооцооны нягтлан бодогч

- Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах
- Удирдлагыг тайлан мэдээгээр хангах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-09-28
Мерчандайзер

- Тодорхой бүтээгдэхүүний категори хариуцан багаар барааны удирдлага буюу категори менежментийг хэрэгжүүлэх
-Тухайн категорийн бүтээгдэхүүний бүрдүүлэлт, нийлүүлэлтийг хариуцан ажиллах 
-Бүтээгдэхүүний мастер датаны үнэн зөв байдлыг хариуцан ажиллах 

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-28
Худалдан авалтын ажилтан

Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дотоод болон гадаадын зах зээлээс тооцоолсон хугацаанд өрсөлдөхүйц үнээр, шаардлагатай тоо хэмжээгээр, найдвартай эх үүсвэрээс бараа худалдан авах, хэрэгцээг хангах 

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-09-28
Систем хөгжүүлэгч

- Системийн хөгжүүлэлтийг хийх, асуудал шийдвэрлэх

ТохиролцоноУлаанбаатар хот
2022-09-22
Орлогын нярав /ТЭЦ-4/

Нийлүүлэгчээс ирсэн барааг стандарт ажиллагааны дагуу хүлээж авах


Системд бараа материал бүртгэх


Барааны хугацааны мэдээ гаргах, тайлагнах 

Тайлан гаргах 
Орлогын багтай хамтран ажиллах 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-22
Хангамжийн нярав /ТЭЦ-4/

Нийлүүүлэгчээс ирсэн барааг стандарт ажиллагааны дагуу хүлээж авах


Системд бараа материал бүртгэх


Системээс захиалга хэвлэж бэлдүүлэх


Тайлан гаргах


Тухай ээлжийн ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-16
ТУСЛАХ МЕНЕЖЕР /Налайх дүүрэгт/

 

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшин байлгах хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлэх
Дэлгүүрийн багийг өөрөө бүрдүүлж удирдан зохион байгуулах
Дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүний сонголт, мерчиндайзингийг хийх
Дэлгүүрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг дагаж мөрдүүлэх
Дэлгүүрийн борлуулалтын төлөвлөгөөнд хүрч ажиллах

 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-09-12
Жолооч /Үйлдвэрт/

- Удирдлагын түвшний ажилтнуудыг маршрутын дагуу зөөвөрлөх
- Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар өдрийн цагаар ажилтнуудыг зөөвөрлөх

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-09-02
Хяналтын ажилтан / Гэрээт/

Дэлгүүрийн бараа материалын тооллого хийх,
Дэлгүүрийн бусад хяналт шалгалтын ажил хийж гүйцэтгэх,

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
2022-08-31
ЭЭЛЖИЙН ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР /Хонхорт/

Хүнсний үйлдвэрлэлийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан, автоматжуулалтын суурилуулалт, угсралт, засвар үйлчилгээ хийх
Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дамжлагын автомат машинуудын цахилгаан холболт хийх, засвар үйлчилгээ хийх
Сав баглаа боодлыг автомат машинуудын цахилгаан холболт хийх, засвар үйлчилгээ хийх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-08-31
Чанар шалгагч /Хонхорт байрлалтай хоолны үйлдвэрт/

- Үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож, ажилтнуудад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгөх, эрүүл ахуйн чанарыг бүрдүүлэхэд оролцох
- Түүхий эдийн стандартад хяналт тавих
-  Хоол үйлдвэрлэлийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин, орчны цэвэр байдлыг хянах
- Бэлэн бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих
- ХАБЭА стандартыг мөрдүүлэх, хяналт тавих

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
2022-08-31
ХАБЭА Ажилтан /Хонхорт байрлах хоолны үйлдвэрт/

Ажиллагсдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль, тогтоомж, дүрэм журмууд, мөн холбогдох мэдээллээр тогтмол хангах, мэргэжил арга зүйн зааварчилгаа өгөх.
Үүсч болзошгүй аюул эрсдлыг урьдчилан харж илрүүлэх, ажлын байрны үзлэг хийх, эрсдлийг удирдах, ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ, стандарт ажлын заавар боловсруулах ажлууд гүйцэтгэнэ.
ХАБЭА-н хууль болон бусад хуулиуд, төслийн талбайн стандарт дүрэм журмын  хэрэгжилтийг хянан шалгах байгууллагуудтай хамтран ажиллах
Ажлын байрны үзлэг хийж, эрсдэлийн үнэлгээнд оролцон, ослын судалгаа хийж шалтгааныг нь тодруулах, дахин энэ төрлийн осол зөрчил давтуулахгүйн тулд тохирсон арга хэмжээ авч ажиллах
Аюулгүй ажиллагааны дадлага, хууль дүрэм, аюултай материалын системийн сургалтыг ажиллагсдад хуваарийн дагуу явуулж байх, сургалтын үнэлгээ хийж, сургалтын материалыг сайжруулалтыг хийх
Ажлын бүх байруудад дагаж мөрдвөл зохих бүх хууль дүрэм, тоног төхөөрөмж, бодисуудыг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны түвшин бүр дээр  зөв хэрэглэгдэж,  мөрдөгдөж буй гэдгийг шалган магадлаж ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
© Си Юү Монгол. 2017-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.