Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Level 7, Blue Sky Office, Sukhbaatar District, 1st Khoroo, Peace Avenue 17, Ulaanbaatar – 14240, Mongolia

Бороогоулд ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-07-28
Дотоод аудитор

Компанийн санхүүгийн болон бусад үйл ажиллагаанд дотоод аудитын ажлыг гүйцэтгэх;
Төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хорооны даргад ажлаа шууд тайлагнаж ажиллах;
Компанийн эдийн засаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран, аудитын хорооны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах;

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-08-03
Хуульч

Таныг Хуулийн хэлтэст “Хуульч” - ийн ажлын байранд урьж байна.
Тус ажлын байр нь Улаанбаатар дахь оффист ажиллана.
 
Үндсэн үүрэг:

Компанийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг бүрдүүлэх, хуульд нийцүүлэх, хуулийн дүгнэлт гаргах;
Байгууллагын эрх зүйн эрсдэлийг тооцоолох, урьдчилан сэргийлэх;
Компанийн дотоодод хэрэгжиж байгаа  дүрэм, заавар журмыг холбогдох хуульд нийцүүлэх, хуульд болон хоорондоо нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, зөвлөх;
Компанийн хууль эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, боловсруулсан төслийг хянах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хуулийн нийцлийг хангуулах;
Компанийн ажилтнуудад холбогдох асуудлаар хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, хуулийг тайлбарлах;
Олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд компанийг хууль эрх зүйн асуудлаар гадаад, дотоодод төлөөлж төрийн болон хувийн хэвшлийн, төрийн бус байгууллагуудтай харилцаж ажиллах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-03
Уулын засварын Ахлах мастер

Бороо болон Улаанбулаг төслүүдэд ашиглагдах уулын, хүнд машин механизмууд, суурин дизель генераторууд, уурхайн үйлчилгээний туслах техникүүд, жижиг тэрэгнүүдийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах
Тоног төхөөрөмжид төлөвлөгөөт, урьдчилсан сэргийлэх хуваарьт болон гэнэтийн эвдрэлийн засвар үйлчилгээг үйлдвэрлэгчийн заавар, засварын аюулгүй ажиллаганы горимын хүрээнд хийж гүйцэтгэх
Ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, хяналт тавих

2,500,000 - 3,000,000Сэлэнгэ аймаг
2022-08-06
Сэлбэгийн ажилтан

Бүтээлийн болон туслах техникүүдийн засвар үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа төрөл бүрийн сэлбэг хэрэгслийн шууд худалдан авалтын захиалга, агуулахад бэлэн байлгах шаардлагатай сэлбэгүүдийн захиалга хийх
Сэлбэгийн захиалгын агуулахад байгаа тоо хэмжээг хянах, захиалганд байгаа сэлбэг, захиалгын дагуу ирсэн сэлбэгүүдийг бэлэн байдлын хугацаанд үндэслэн нарядаар хийгдэх ажлыг Эллипс системд кодлож, давтамжаар болон боломжит цагийг ашиглаж хийгдэх ажлын жагсаалтад оруулж хуваарь гаргагчид мэдээлэл бэлдэх
Ирсэн сэлбэгүүдийг бүртгэлжүүлж, хаягжуулж, ажлын нарядын дугаар, хийгдэх ажлын даалгавартай пайз зүүлж, ангилах, сэлбэг, бараа материалын бүртгэл хөтөлж, нөөц, урсгалыг хянах
Сэлбэгийн хадгалалт, зарцуулалтын бүртгэл хөтөлж, засварын ажил, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдалд дэмжлэг үзүүлэх

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-08-06
Уулын талбайн сургагч

Ил уурхайн газрын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллагааны талаар хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторуудад сургалт орох, үнэлгээ хийх;
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг шинэчлэх;
Эрсдлийн үнэлгээг хэлэлцэж бүртгэх, шинээр хийх;
Уулын үйлдвэрлэлийн зорилтод хүрэхийн төлөө техник тоног төхөөрөмжийн жигд ажиллагаа аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;
Техник тоног төхөөрөмжүүдийн гэнэтийн эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх;
Ил уурхайн газрын ажилтнуудад уулын үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны талаар сургалтын дэмжлэг үзүүлэх;

1,800,000 - 2,100,000Сэлэнгэ аймаг
2022-07-28
Боловсруулах үйлдвэрийн захиргааны ажилтан

Боловсруулах үйлдвэрийн газрын захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичиг, хурлын протоколыг Бороогоулд ХХК-ийн баримт бичиг боловсруулах, стандартын дагуу гүйцэтгэж бусад газар нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай уялдуулан хамтран ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

1,500,000 - 1,800,000Сэлэнгэ аймаг
2022-08-08
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Компанийн мэдээллийн сувгууд болох нүүр номын хуудас болон бусад сошиал мэдээллийн хэрэгсэл, түүнчлэн сар тутам гаргадаг "Бороогийн мэдээ" мэдээллийн сонинг гаргах эх бэлдэх, мэдээллийг бэлдэх, хэвлэгдсэний дараа орон нутаг, оролцогч талуудад хүргэх;
Үйл явдлын зургийг авч баримтжуулах;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-08-06
Ахлах мастер

Ил уурхайн аргаар уулын ажлыг ISO стандарт, холбогдох аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам, заавар зааварчилгаа, горимын дагуу аюулгүй явуулах, ажиллуулахад хяналт тавих, уулын ажлыг үр бүтээлтэй тасралтгүй ажиллуулах, удирдлагаас өгсөн чиглэлийн хүрээнд жигд авч явах, ил уурхайн газрын үйлдвэрлэлийнхээ зорилтод хүрэхийн төлөө өөрийн удирдлагад буй ажилтнуудыг ажлын чиг үүрэгээр хангаж гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах
Уурхайн талбай дахь бусад хэлтэс нэгжүүдтэй харилцаа холбоотой ажиллаж шүйлдвэрлэлийг ажлыг тасалдалгүй явуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2,500,000 - 3,000,000Сэлэнгэ аймаг
2022-08-06
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторч

Уурхай, газар шороо, зам засвар тэдгээртэй адилтгах машины операторч нь Автогрейдэр, Бульдозер, Ачигч болон хүнд даацын өөрөө буулгагч авто самосваль болон эдгээртэй адилтгах машинуудыг жолоодох;

Уурхайн ашиглалтын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад тоног төхөөрөмжүүдийг аюулгүй жолоодож ухах, ачих, тээвэрлэх, болон бусад шаардлагатай туслах тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглах;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-08-06
Менежер | Ерөнхий Геологич

Төслийн хэмжээнд явагдах бүх геологи хайгуулын үйл ажиллагааг хариуцах;
Компанийн уул уурхайн төслүүдийн нөөцийн тооцоолол, 3 хэмжээст геологи, структур, чанарын моделийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг байх,
Геологийн ба эдийн засгийн үр ашигтай нөөцийн асуудлыг бүрэн хариуцаж, эрдэсжилтийн бүс болон эдийн засгийн үр өгөөжтэй нөөцийн хүрээг тооцоолох, 3 хэмжээст модель үүсгэх,
Үйлдвэрийг тасралтгүй хүдрээр хангах, геологи-хүдэр хяналтын үйл ажиллагааг хариуцах;
Геологи хайгуул хүдэр хяналтын чиглэлтэй холбоотой төсөв, зардал өртөг тооцох;
Монгол улсын хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн тухай болон ХАБЭА-н тухай хууль, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, байгууллагын ёс зүйн дүрмийг мөрдөн, ажлын байранд баримтлах зарчмыг удирдлага болгон үр дүнтэй ажиллах;
Хайгуулын ажлын үр дүнд бий болсон өгөгдөлд чанарын хяналт тавих, дээжлэлт болон шинжилгээний лабораторийн боловсруулалтад үнэлгээ, дүгнэлт өгөх;

5,000,000 -ааc дээшСэлэнгэ аймаг
2022-07-16
Оосорлогч дохиочин /Кранист/

Бүх төрлийн өргөх механизмд оосорлогч дохиочин хийх, шаардлагатай үед засварын ажилд туслах ажилтнаар ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-07-25
Уулын засварын хэсэгт Засварчин

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь аюулгүй чанартай хийж гүйцэтгэх;
Уурхайд мөрдөж байгаа горим, аюулгүй ажилагааны шаардлага хангаж хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүдэд урьдчилсан үзлэг үйлчилгээг техникийн шаардлагын дагуу хийх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-08-03
Эдийн засагч

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны төсвийн гүйцэтгэлийг хянах, дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай мэдээллээр дотоод мэдээлэл хэрэглэгчдийг хангах;
Олборлосон, үйлдвэрлэсэн, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох;
Олборлох, боловсруулах, нуруулдан уусгалтын үйл ажиллагааны сарын гүйцэтгэлийн мэдээллүүдийг нэгтгэх, төлөвлөгөөтэй харьцуулсан мэдээлэл бэлтгэх;
Хэлтэс нэгжүүдийн тухайн сарын зардлын гүйцэтгэл болон төсөвтэй харьцуулсан мэдээ, тайлан бэлтгэх;
Уулын ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөний Эдийн засгийн тооцоолол, маягтуудыг бэлтгэх;
Дээр дурдагдаагүй боловч ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-02
Хүдэр хяналтын геологичийн туслах ажилтан

Уурхайн хэмжээнд явагдах геологи болон хүдэр хяналтын ажилтай холбоотой дээжлэлтийг гардаг гүйцэтгэх мөн хяналт тавих
Хүдрийг хаягдал бохирдолгүй ачуулахад хяналт тавихад хүдэр хяналтын геологичийн ажил үүрэгт туслах

 

1,000,000 - 1,200,000Сэлэнгэ аймаг
2022-07-25
Уурхайн жолооч

Хуваарийн дагуу ажилтнуудыг уурхайн талбайд аюул осолгүй тээвэрлэх;
Уурхайн барилга, байгууламжийн засвар, тохижолт үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-07-25
Токарьчин

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тоноглол, хэрэглэлүүдийн засвар үйлчилгээнд зориулж шаардлагатай сэлбэг, деталь, эд ангийг дотоод зоролтын суурь машин дээр зорох, үйлдвэрлэх ажлыг наряд, зааварчилгааны зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх;
Засвар үйлчилгээний ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийг зөв ашиглаж, ажиллуулах;
Тусгай шаардлагатай үед гагнуурын ажил хийж гүйцэтгэх;

1,500,000 - 1,800,000Сэлэнгэ аймаг
2022-07-20
Дохиочин - Хөлсөөр ажиллагч

Хаягдлын далан өндөрлөх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж өөрөө буулгагч шаварлаг материал буулгаж буй хэсэг, тэгшлэгч машины индүүдэж байгаа талбайд аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх тоног төхөөрөмжийг ажлын талбайд дохиочин хийж ажиллана.
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторчдод дохиочин хийж өгөн ажлыг үр бүтээлтэй, аюулгүй хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-07-19
Баяжуулах үйлдвэрийн операторч

Боловсруулах үйлдвэрт хүдэр хүлээн авах, бутлах, дамжуулах ба нөөцлөх, тээрэмдэх, зутангийн насос ажиллуулах;
Циклоноор ангилах, Өтгөрүүлэгч болон уусгалтын шингээлт, хоргүйжүүлэх, десорбци, гравитацийн дамжлагуудын үйл ажиллагааг ISO стандарт журмын дагуу аюулгүй байдлаа хангаж үр бүтээлтэй ажилуулах;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-07-18
Цахилгаанчин

Уурхайн нуруулдан уусгах үйлдвэр, үндсэн ордын хүдэр боловсруулах үйлдвэр, уурхайн цахилгаан байгууламжууд, цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг ТТ-ийн засвар зааварчилгаа болон АА-ны зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэх;
Цахилгааны бүх тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа болон суурилуулалтын аюулгүй бөгөөд бүрэн бүтэн байдлыг хангах засвар үйлчилгээ, цахилгааны урьдчилан сэргийлэх болон гэмтлийн засвар үйлчилгээг Цахилгааны ерөнхий инженерийн удирдлага дор хийж гүйцэтгэх;
Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй бөгөөд найдвартай ажиллагааг хангахын тулд цахилгааны суурьлуулалт болон бусад холбогдох ажлыг дотоодын болон олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг

Ажлын байрны зарууд

  1. Дотоод аудитор7 сарын 28. 16:43
  2. Хуульч8 сарын 3. 9:44
  3. Уулын засварын Ахлах мастер8 сарын 3. 18:29
  4. Сэлбэгийн ажилтан8 сарын 6. 8:26
  5. Уулын талбайн сургагч8 сарын 6. 8:29

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Бороогоулд ХХК. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.