Монгол English
Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Level 7, Blue Sky Office, Sukhbaatar District, 1st Khoroo, Peace Avenue 17, Ulaanbaatar – 14240, Mongolia

Бороогоулд ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-11-28
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Компанийн мэдээллийн сувгууд болох нүүр номын хуудас болон бусад сошиал мэдээллийн хэрэгсэл, түүнчлэн сар тутам гаргадаг "Бороогийн мэдээ" мэдээллийн сонинг гаргах эх бэлдэх, мэдээллийг бэлдэх, хэвлэгдсэний дараа орон нутаг, оролцогч талуудад хүргэх;
Үйл явдлын зургийг авч баримтжуулах;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-11-20
Уурхайн жолооч

Хуваарийн дагуу ажилтнуудыг уурхайн талбайд аюул осолгүй тээвэрлэх;
Уурхайн барилга, байгууламжийн засвар, тохижолт үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Уулын талбайн сургагч

Ил уурхайн газрын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллагааны талаар хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторуудад сургалт орох, үнэлгээ хийх;
Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг шинэчлэх;
Эрсдлийн үнэлгээг хэлэлцэж бүртгэх, шинээр хийх;
Уулын үйлдвэрлэлийн зорилтод хүрэхийн төлөө техник тоног төхөөрөмжийн жигд ажиллагаа аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;
Техник тоног төхөөрөмжүүдийн гэнэтийн эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх;
Ил уурхайн газрын ажилтнуудад уулын үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны талаар сургалтын дэмжлэг үзүүлэх;

1,800,000 - 2,100,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Бульдозерын оператор

Ил уурхайн ашиглалтын хэлтэст уулын ажлын бүх төрлийн хэлбэршүүлэлт хийх,
Овоолго нээх, ул талбай түрэх, зам засах.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Өөрөө буулгагчийн оператор

Өөрөө буулгагч /МТ-86, HOWO-371/ болон эдгээртэй адилтгах машинуудыг жолоодох;

Уурхайн ашиглалтын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад дэмжлэг үзүүлж, аюулгүй тээвэрлэлт хийх.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн Мэргэжилтэн

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дагуу мэдээллийн системүүд дээр хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх;
Хяналтын камерын системийн хэвийн ажиллагааг хангах;
Мэдээллийн системүүдийн хяналт шалгалт;
Мэдээллийн технологийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих аудит;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
Оосорлогч дохиочин /Кранист/

Бүх төрлийн өргөх механизмд оосорлогч дохиочин хийх, шаардлагатай үед засварын ажилд туслах ажилтнаар ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Уурхайн хамгаалалтын диспетчер

Уурхайн диспетчер нь уурхайд орж гарч байгаа бүхий л хүн болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүртгэх ба уурхайн диспетчерийн дотуур болон гар утас, богино долгионы радио холбоог байнга өөрийн хяналтад байлгаж хэлтсүүдийг хооронд нь холбох, осол болон онцгой байдлын үед компаний онцгой байдлын үед болон гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж компаний удирдлагыг мэдээллээр цаг алдалгүй хангах, өдөр тутмын мэдээ бэлтгэж удирдлагад танилцуулах;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Зөвшөөрөл эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Комплайнсийн хэлтэст ажиллаж буй зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэнтэй ижил ажил үүрэг дээр хамтарч ажиллах;
Байгууллагын эрсдлийн бүртгэл болон хэлтсийн тайлан, төлөвлөгөөн дээр голлон ажиллах;
Дотоод хяналт, тусгай зөвшөөрлийн сунгалтууд дээр ажиллах;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
Худалдан авалт хариуцсан ажилтан

Хангамжийн хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож, бусад хэлтсүүдээс ирсэн хэрэгцээ шаардлага, бараа материалын бүртгэл хөтлөх, тэдгээрийн үнийн саналуудыг болон бусад холбогдох мэдээллийг цуглуулах, эргэн тухайн хэлтсийн ажилтнуудад цаг тухайд нь мэдэгдэх, захиалга хийгдсэн даруйд харилцагч компаниас нийлүүлэлтийн хугацааг лавлах, тээврийн мэдээг урьдчилан агуулах руу болон хэрэглэгч хэлтсийн ажилтнуудад мэдэгдэх;
Хангамжийн хэлтэст харьяалагдах баримт бичгүүдийг эмх цэгцтэй хадгалах, тус бүрийн бүртгэлийг хөтлөх, шаардлагатай тохиолдолд тус бүрд тайлан гаргах;
Систем дээр үүсгэгдэж буй захиалга, хүсэлт зэргийн бүртгэл, баталгаажуулалт, хэрэгжилт зэргийг хянаж тухай бүрд нь гэрээний бүртгэлдээ тусгаж оруулах;
Хангамжийн хэлтсийн оффист хэрэгцээ шаардлагатай зүйлсийг захиалах, оффис-н эмх цэгц дээр хяналт тавих;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-11-21
Бараа материалын хяналтын ажилтан

Уурхайн агуулахын бараа материал, тоног төхөөрөмжийг хадгалах, хуваарилах, хүлээн авах, тайлагнах, барааны бүртгэл хөтлөх зэрэг агуулахын бүхий л үйл ажиллагаанд оролцож, хяналт тавьж агуулахын багийг удирдан зохион байгуулах үндсэн үүрэгтэй ба хангамжийн хэлтсийн менежерт ажлаа тайлагнана.
Агуулахын ажилтнуудад өглөө бүр наряд зааварчилгаа өгөх, хангамжийн хэлтсийн журмын талаар мэдээлэх, сургалт явуулах, ажилтнуудын өдөр тутмын даалгавруудыг яаралтай, чухал зэргээр эрэмбэлэх, төлөвлөх, хуваарилах.
Агуулахын талбайд аюулгүй ажиллагааг үргэлж мөрдүүлж, аюулгүй ажиллах орчин бүрдүүлэн түүнд хяналт тавих. 
Бүх бараа материал захиалах, хүлээн авах, хадгалах, илгээх, зарцуулах болон тэдгээрийн бүртгэлийг зохих ёсоор хөтөлж буйд хяналт тавих.
Нөөцийн бараа материал захиалах өдөр тутмын болон урт хугацааны хэрэгцээг тооцоолж төлөвлөнө.
Хэрэглэгч хэлтсүүд болон худалдан авалтын ажилтнуудаас илгээсэн хүсэлт, бодит хэрэглээ зэргийг харгалзан агуулахын бараа материалын MIN/MAX тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах.
Бараа материал нь хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээг хангаж стандарт техникийн нөхцөлүүдэд нийцэж байгаа эсэхийг хянахын тулд хэрэглэгч хэлтсүүдтэй нягт хамтран ажиллана.
Бараа материалыг цаг тухайд нь нийлүүлэхийн хамт хамгийн доод хэмжээнд байлгах стратегийг санал болгож, боловсруулна.
Агуулахын бараа материалын нөөцөд хяналт тавьж шаардлагагүй бараа материал хуримтлагдах, нөөц дуусах, хэрэгцээгүй илүүдэл материал бий болохоос сэргийлэх.
Хэрэглэгч хэлтсүүдээс ирсэн батлагдсан бүрэн бөглөгдсөн ANSI маягтын мэдээллийг Эллипс системд оруулж шинэ код үүсгэж, түүний дагуу холбогдох бүх мэдээллийг системд оруулах, бүртгэлийн систем дээрх бараа материалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, засах, шинэчлэх, худалдан авалтын ажилтанд мэдээлж агуулахад байлгах тоо хэмжээгээр худалдан авалт хийлгэнэ.
Уурхайн агуулахын бараа материал, тоног төхөөрөмжийг хариуцан бүх үлдэгдэл, илүүдэл эсвэл хаягдал материалын хадгалалт, борлуулалт, устгалыг хянах удирдан явуулах.
Өдөр тутамд шаардлагатай түлш, ус болон хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслүүдийн нөөцөд хяналт тавина. Түлшний зарцуулалт тайланг өдрөөр, сараар гаргаж бүртгэл хөтлөх.
Агуулахын үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л дүрэм, журамд шинэчлэл, засвар хийх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр хийх, шинээр хийгдэх ажлууд эрсдэлийн үнэлгээ хийх.

2,100,000 - 2,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Баяжуулах үйлдвэрийн металлургич

Боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны өдөр тутмын технологийн горим, хүдрийн дээж бэлтгэх;
Технологийн судалгаа хийх, урвалж болон ган бөмбөлөгийн хэрэглээ, дамжлагуудын дээжлэлтүүдэд хяналт тавих;
Батлагдсан төсөв тооцооны дагуу зорилтот үзүүлэлтүүдийг ханган үр бүтээлтэй ажиллах;

2,100,000 - 2,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Урвалжийн операторч

Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах бүх төрлийн урвалж химийн бодисыг найруулах, ган бөмбөлөг савлах, урвалж хиймийн бодисын сав баглааг пресслэх;
Үйлдвэрийн дамжлагуудад усан ба хуурай цэвэрлэгээ хийхдээ аюулгүй ажиллагааны зааврын хүрээнд, урвалж химийн бодис найруулах  үйл ажиллагааг  ISO стандарт журмын дагуу аюулгүй байдлаа хангаж үр бүтээлтэй ажиллах;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Металлургийн техникч

Боловсруулах үйлдвэр болон Нуруулдан уусгалтын хэсгүүдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны өдөр тутмын зорилтот үзүүлэлтүүд, технологийн дамжлагуудын дээжлэлтүүдэд хяналт тавин аюулгүй байдлыг хангаж үр бүтээлтэй ажиллана.

Боловсруулах үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай урвалж бодисын хангалтыг тогтвортой байлгана.
Операторчдод дээж авах талаар зааж сургах ба урвалж бэлдэхэд удирдан чиглүүлж ажиллана.
Боловсруулах үйлдвэр болон нуруулдан уусгалтын технологийн туршилт, дээжлэлтийн ажилд оролцоно.
Үйлдвэрлэлтийн өдөр тутмын металлургийн дээжлэлтийг уншиж мэдээллэнэ.
Боловсруулах үйлдвэрт ашигладаг Cs-137, Am/Be цацраг идэвхит үүсгүүрүүдийн хадгалалт, хамгаалалтыг хянаж, ажиллагсдын цацрагийн аюулгүй байдлыг хангана.

1,800,000 - 2,100,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Уулын засварын хэсэгт Засварчин

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь аюулгүй чанартай хийж гүйцэтгэх;
Уурхайд мөрдөж байгаа горим, аюулгүй ажилагааны шаардлага хангаж хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүдэд урьдчилсан үзлэг үйлчилгээг техникийн шаардлагын дагуу хийх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Менежер | Ерөнхий Геологич

Төслийн хэмжээнд явагдах бүх геологи хайгуулын үйл ажиллагааг хариуцах;
Компанийн уул уурхайн төслүүдийн нөөцийн тооцоолол, 3 хэмжээст геологи, структур, чанарын моделийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг байх,
Геологийн ба эдийн засгийн үр ашигтай нөөцийн асуудлыг бүрэн хариуцаж, эрдэсжилтийн бүс болон эдийн засгийн үр өгөөжтэй нөөцийн хүрээг тооцоолох, 3 хэмжээст модель үүсгэх,
Үйлдвэрийг тасралтгүй хүдрээр хангах, геологи-хүдэр хяналтын үйл ажиллагааг хариуцах;
Геологи хайгуул хүдэр хяналтын чиглэлтэй холбоотой төсөв, зардал өртөг тооцох;
Монгол улсын хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн тухай болон ХАБЭА-н тухай хууль, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, байгууллагын ёс зүйн дүрмийг мөрдөн, ажлын байранд баримтлах зарчмыг удирдлага болгон үр дүнтэй ажиллах;
Хайгуулын ажлын үр дүнд бий болсон өгөгдөлд чанарын хяналт тавих, дээжлэлт болон шинжилгээний лабораторийн боловсруулалтад үнэлгээ, дүгнэлт өгөх;

5,000,000 -ааc дээшСэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Дотоод аудитор

Компанийн санхүүгийн болон бусад үйл ажиллагаанд дотоод аудитын ажлыг гүйцэтгэх;
Төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хорооны даргад ажлаа шууд тайлагнаж ажиллах;
Компанийн эдийн засаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран, аудитын хорооны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах;

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-11-21
Засварын сургагч

Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст шинээр томилогдсон ажилтнуудаас эхлэн өдөр тутмын засварын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй бүхий л ажилтнуудад зориулан аюулгүй ажиллагаа, уул, үйлдвэрийн засвар, гагнуур, цахилгааны сургалтуудыг Хүний нөөцийн хэлтэст харъяалагдан зохион байгуулна.

2,100,000 - 2,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-21
Цахилгаанчин

Уурхайн нуруулдан уусгах үйлдвэр, үндсэн ордын хүдэр боловсруулах үйлдвэр, уурхайн цахилгаан байгууламжууд, цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг ТТ-ийн засвар зааварчилгаа болон АА-ны зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэх;
Цахилгааны бүх тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа болон суурилуулалтын аюулгүй бөгөөд бүрэн бүтэн байдлыг хангах засвар үйлчилгээ, цахилгааны урьдчилан сэргийлэх болон гэмтлийн засвар үйлчилгээг Цахилгааны ерөнхий инженерийн удирдлага дор хийж гүйцэтгэх;
Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй бөгөөд найдвартай ажиллагааг хангахын тулд цахилгааны суурьлуулалт болон бусад холбогдох ажлыг дотоодын болон олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-26
Хаягдлын далан үйлчилгээний мастер

Боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахын тулд үйлдвэрийн хаягдлын далангийн хоолой, шугамыг шилжүүлэх, хаягдал хуваарилах ажлыг зохион байгуулж, хаягдлын далангийн арчилгаа үйлчилгээ, өндөрлөгөөний ажлуудад хяналт тавьж ажиллана.

2,100,000 - 2,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-26
Хамгаалалтын ажилтан

Шалган нэвтрүүлэх, хяналт шалгалт хийх;
Компанийн эд хөрөнгийг хадгалах хамгаалах;
Ажилтнуудын аюулгүй тайван ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх;
Компанийн дотоод бодлого журмын биелэлтэнд хяналт тавих, үзлэг шалгалт, бүсийн эргүүл хийх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох;

1,000,000 - 1,200,000Сэлэнгэ аймаг
2022-11-09
Үйлдвэрийн засварын Гагнуурчин

Боловсруулах үйлрдвэр, нуруулдан уусгалтын үйлдвэр, нуруулдан уусгалтын бутлуурын үндсэн болон дагалдах тоног төхөөрөмжүүд, шугам хоолой, ган, бүнкэрүүдийн гагнуурын засварын ажил хийх;
Шаардлагатай үед уулын хүнд машин механизмын гагнуурын засварын ажилд дэмжлэг үзүүлэх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг

Ажлын байрны зарууд

  1. Хэвлэл мэдээллийн ажилтан11 сарын 28. 15:09
  2. Уурхайн жолооч11 сарын 20. 15:38
  3. Уулын талбайн сургагч11 сарын 21. 16:23
  4. Бульдозерын оператор11 сарын 21. 16:33
  5. Өөрөө буулгагчийн оператор11 сарын 21. 16:34

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Бороогоулд ХХК. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.