Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Болдтөмөр Ерөө гол

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Мэдээлэл технологийн дэд мэргэжилтэн

Уурхайн мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн технологи, хөдөлгөөнт холбооны систем, богино долгионы станцын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, зохион байгуулах, дэмжих, хөгжүүлэлт сайжруулалт хийх, хяналтын камерийн систем, интернет болон дотоод сүлжээний системийн суурилуулалт хяналтыг тогтмол хийх, гарсан гэмтэл, ирсэн дуудлагыг тухай бүрт нь цаг алдалгүй, түргэн хийж гүйцэтгэх

Мэдээллийн технологи, сүлжээний инженер

Уурхайн мэдээллийн сүлжээ, Сервер бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэвийн үйл ажиллагаа аюулгүй байдлыг хангах, зохион байгуулах, дэмжих, хөгжүүлэлт сайжруулалт хийх, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажиллах

ХММ-ын Механик Инженер /Ковш/

Хүнд механизмын засварчин, гагнуурчин, техникийн машинчдын өдөр тутмын  үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, удирдлагаар хангах Албанд ашиглагдаж буй Ковшийн засвар, үйлчилгээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангах Хүнд машин механизмын бүрэн бүтэн найдвартай байдал, техникийн цаг ашиглалтыг уртасгах ажлуудыг зохион байгуулах Хариуцсан ажилтнуудын цаг ашиглалт, сэлбэг, материал, тос маслын зарцуулалтанд хяналт тавих Өөрийн удирдлагад ажиллаж буй ажилтнуудад мэргэжлийн сургалт, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадны болон дотоодын сургалт, хөтөлбөрийг зохион байгуулах, санал оруулах Техникийн эвдрэл, гэмтлийг оношилж, засварын ажлыг удирдан зохион байгуулах

Уулын сургагч багш /Уурхайд ажиллах/

Уурхайд ашиглагдаж байгаа хүнд даацын машин механизмын онолын болон практик сургалт явуулах, операторчийн ур чадварын үнэлгээ хийх, техник ашиглалтын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Шинээр ажилд орж буй операторыг дадлагажуулах бие даан техник эзэмшиж бүтээл гаргах чадварт сургах Сургалтын төлөвлөгөө, үнэлгээ гаргах, Сургалтын материал боловсруулах Өрмийн техник, технологийн талаар мэдлэгтэй бол давуу тал болно

Бульдозерийн оператор /Shantui SD32/

Технологийн дагуу хөрсний овоолгыг бэлтгэх Овоолгын аюулгүйн хөмсөг тавих Техникийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах Төлөвлөгөө нормыг жигд биелүүлж ажиллах

Терексийн оператор

Тогтоосон маршрутын дагуу тээвэр хийж, шатах тослох материал болон техник хэрэгслийг  шалгах, механик инженерын заасан нарядын дагуух ажлыг хийж гүйцэтгэх Тээврийг хийхдээ аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу хэвийн үйл ажиллагааг хангаж,      ХАБЭА-н дүрэм, замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд баримтлан хүдрийн биетийг тээвэрлэж,    заасан газарт бүрэн бүтэн хүргэх, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах Механикийн зааварчилгааны дагуу засварын ажилд гардан оролцож, засвар үйлчилгээг        түргэн шуурхай хийх Нарядын дагуу өгөгдсөн бусад ажил үүргүүд 

ХММ-ын Механик Инженер /Төлөвлөлт, Засвар/

- Хүнд механизмын засварчин, гагнуурчин, техникийн машинчдын өдөр тутмын  үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, удирдлагаар хангах - Албанд ашиглагдаж буй техникийн засвар, үйлчилгээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангах - Хүнд машин механизмын бүрэн бүтэн найдвартай байдал, техникийн цаг ашиглалтыг уртасгах ажлуудыг зохион байгуулах - Хариуцсан ажилтнуудын цаг ашиглалт, сэлбэг, материал, тос маслын зарцуулалтанд хяналт тавих - Өөрийн удирдлагад ажиллаж буй ажилтнуудад мэргэжлийн сургалт, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадны болон дотоодын сургалт, хөтөлбөрийг зохион байгуулах, санал оруулах - Техникийн эвдрэл, гэмтлийг оношилж, засварын ажлыг удирдан зохион байгуулах

Баяжуулах үйлдвэрийн засварчин цахилгаанчин

-  Баяжуулах үйлдвэрүүдийн  цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж засвар үйлчилгээг хийх -  Баяжуулах үйлдвэрийн  төлөвлөгөөт болон урсгал засварыг график , хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх, удирдлагад тайлагнах  - Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны засвар үйлчилгээг технологийн горимын дагуу талбайн аюулгүй байдал, эмх цэгц, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг ханган ажиллах - Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх, албан тушаалын тодорхойлолтод тавигдсан бусад тавигдах шаардалгын дагуу ажиллах 

Баяжуулах үйлдвэрийн машинч

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжинд байнга хяналт тавьж, технологийн шугамын хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах Засвар үйлчилгээнд оролцох, цэвэрлэгээг чанартай хийж гүйцэтгэх

Дампын оператор

Тогтоосон маршрутын дагуу тээвэр хийж, шатах тослох материал болон техник хэрэгслийг  шалгах, механик инженерын заасан нарядын дагуух ажлыг хийж гүйцэтгэх Тээврийг хийхдээ аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу хэвийн үйл ажиллагааг хангаж,      ХАБЭА-н дүрэм, замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд баримтлан хүдрийн баяжмал тээвэрлэж,    заасан газарт бүрэн бүтэн хүргэх, автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах Механикийн зааварчилгааны дагуу засварын ажилд гардан оролцож, засвар үйлчилгээг        түргэн шуурхай хийх Нарядын дагуу өгөгдсөн бусад ажил үүргүүд 

Ачигчийн оператор

Үйлдвэрийн төлөвлөгөөт даалгавар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон бусад дүрэм, зааварчилгааны дагуу хүдэр, хөрс ачих ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай найдвартай гүйцэтгэх, Ачигч машины бүрэн бүтэн байдал, хэвийн жигд ажиллагааг хангаж ажиллах АТТ-д заасан бусад чиг үүрэг  

Баяжуулах үйлдвэрийн ээлжийн инженер

Албан тушаалын тодорхойлтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх Баяжуулах үйлдвэрийг ээлжийн хугацаанд хариуцан ахлан ажиллах Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг технологийн горимд нийцүүлэн ахлах ээлжийн инженерийн  удирдлага дор ажиллах Технологийн ажилчдын үүрэг даалгаварт хяналт тавьж ажиллах

Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн/эрэгтэй диспетчер/

Албаны өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, засварын ажил, уулын ажлын бүтээлийн болон бусад мэдээ, мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, нэгтгэх, тайлагнах Богино, урт хугацааны тайлан боловсруулах, Холбогдох албан тушаалтныг хэрэгцээт мэдээллээр хангаж ажиллах

Хяналтын Механик инженер /Тээврийн/

Автотээврийн албанд харьяалагддаг бүх төрлийн машин механизмын засварчин, хүнд даацын автомашины жолооч, операторууд нарын өдөр тутмын  үйл ажиллагаанд хяналт тавьж зааварчилгаа өгөх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр бүрдүүлж тэднийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах. Тээврийн жолооч, засварчдын үүрэг даалгаварт хяналт тавьж ажиллах Уурхайн хүдэр тээвэрлэлтийг тасралтгүй үйл ажиллагаагаар хангахад техник болон ажилчдын байнгын бэлэн байдлыг хангуулж ажиллах, төлөвлөх, хяналт тавьж ажиллах Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг.

Бульдозерийн оператор /Shantui SD32/

Технологийн дагуу хөрсний овоолгыг бэлтгэх Овоолгын аюулгүйн хөмсөг тавих Техникийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах Төлөвлөгөө нормыг жигд биелүүлж ажиллах

Ахлах тогооч

- Уурхайн ажилтнуудад батлагдсан хоолны цэс, технологийн картын дагуу хоол үйлдвэрлэл хийж явуулна - Хоол үйлдвэрлэлийн процесст оролцохдоо хоолны газрын дотоод дэг журам, хөдөлмөр хамгаалал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дүрэм, журмыг баримтлан, хоолны амт, чанар, өнгө үзэмжийг шалган уурхайн ажилтнуудад өдөр, орой, шөнийн хоолыг орц, норм, халууны хэмийг баримтлан хүртээмжтэй олгох - Хариуцсан хоолны газрын тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгөд өдөр тутам хяналт тавьж, өмч хөрөнгө эзэнгүйдэх, үрэгдэх, алдагдах нөхцлийг гаргахгүй байх тал дээр анхаарч ажлын байрыг эзэнгүйдүүлэхгүй байх

Барилга байгууламжийн инженер

Барилгын талбайд хяналт, талбайн зохион байгуулалтыг хийх, - Барилгын норм, дүрэм, холбогдох дүрэм, журам, стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд  мөрдлөг болгон ажиллах, - Ажлын үйл явцыг төлөвлөх, тайлагнах,  - Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх   

Баяжуулах үйлдвэрийн цахилгааны инженер

Баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрэн  бүтэн байдлыг хангаж, машин, тоног төхөөрөмжийн  төлөвлөгөөт болон урсгал засварын график боловсруулж батлуулж ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Хуваарилах байгууламжийн тоноглолийн хэвийн ажиллагааг хангах, сэлбэгийн  захиалга өгөх Учирч болзошгүй эрсдлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах АТТ-д заасан бусад

ХАБЭА-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэм хэмжээг сахиулах. ХАБЭА-н Хууль тогтоомж, дотоод дүрэм, журмаар сургалт зохион байгуулах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүрэг

Холбоо барих

Монгол улс, Сэлэнгэ аймаг, Ерөө сум, 2-р баг, Баянгол уурхай

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.