Үндсэн хувилбар

Болдтөмөр Ерөө гол - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-01-06
САНТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН

Барилга байгууламжийн сантехникийн шугам, сүлжээ, узель, болон бусад тоног төхөөрөмж, усны даралтын хэмжүүр /термометр/-ийг байнга шалгаж засвар үйлчилгээ хийх

2022-01-21
Гидро өрмийн туслах операторч

Ажлын байрны тодорхойлтонд заасны дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх.

2022-01-21
Гидро өрмийн операторч

Ажлын байрны тодорхойлтонд заасны дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэнэ.

2022-01-21
Цахилгаан экскаваторын туслах операторч

Ажлын байрны тодорхойлтонд заасны дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэнэ.

2022-01-21
Цахилгаан экскаваторын оператор

Ажлын байранд заасан тодорхойлтын дагуу чиг үүргийг гүйцэтгэн.

2022-01-10
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн хүний нөөцийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

Бичиг баримт, дүрэм журмын боловсруулалт хийх
хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, Сонгон шалгаруулалт хийх
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэх, судлах, дүгнэх
Сахилгын зөрчил судлан санал дүгнэлт бичиж удирдлагад танилцуулах, шийдвэрлүүлэх
Ээлжийн хуваарь гаргах, хуваарийн дагуу ээлж солигдоход хяналт тавих,
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

2022-01-16
Уулын сургагч багш-/уурхайд ажиллах/

- Уурхайд ашиглагдаж байгаа хүнд даацын машин механизмын онолын болон практик сургалт явуулах, операторчийн ур чадварын үнэлгээ хийх, техник ашиглалтын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
- Шинээр ажилд орж буй операторчдыг дадлагажуулах бие даан техник эзэмшиж бүтээл гаргах чадварт сургах
-Сургалтын төлөвлөгөө, үнэлгээ гаргах

2022-01-18
Гагнуурчин /Тоног төхөөрөмж/

- Уурхайн суурин тоног төхөөөрмжийн эвдэрсэн эд ангийг сэргээн засварлах, солих, суурилуулах, 
- Эвдэрсэн, цуурсан, ханзарсан эд ангиудын чанартай гагнах
- Зарим тохиолдолд шинээр гагнаж бүтээх

2022-01-18
Баяжуулахын ээлжийн инженер /ээлжийн мастер/

Ажлын байрны тодорхойлтын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх
Баяжуулах үйлдвэрийг ээлжийн хугацаанд хариуцан ахлан ажиллах
Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг технологийн горимд нийцүүлэн ахлан мастерын удирдлага дор ажиллах
Технологийн ажилчдын үүрэг даалгаварт хяналт тавьж ажиллах

2022-01-18
Дампын оператор

Тогтоосон маршрутын дагуу тээвэр хийж, шатах тослох материал болон техник хэрэгслийг  шалгах, механик инженерын заасан нарядын дагуух ажлыг хийж гүйцэтгэх
Тээврийг хийхдээ аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу хэвийн үйл ажиллагааг хангаж,      ХАБЭА-н дүрэм, замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд баримтлан хүдрийн баяжмал тээвэрлэж,    заасан газарт бүрэн бүтэн хүргэх, автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах
Механикийн зааварчилгааны дагуу засварын ажилд гардан оролцож, засвар үйлчилгээг        түргэн шуурхай хийх
Нарядын дагуу өгөгдсөн бусад ажил үүргүүд 

2022-01-18
Фурган автомашины жолооч

-  Уурхайн талбарт маршрутын дагуу үйлчилгээнд явах
-  ХАБЭА-н дүрэм журмыг дагаж мөрдөх
-  Засва үйлчилгээгээ хариуцах

2022-01-17
Ачигчийн оператор

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ
 
 

2022-01-17
БАЯЖУУЛАГЧ ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрлэлийн технологийн процесст өдөр тутам хяналт тавих, баяжмалын гарц, агуулгад хяналт тавих,
Албаны тайлан тооцоо боловсруулах
Үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг технологийн горимд нийцүүлэн  өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Технологийн ажилтнуудын үүрэг даалгаварт хяналт тавих, зааж сургах, чиглүүлэх, сургалт зохион байгуулах

2022-01-17
АХЛАХ МЕХАНИК /Тоног төхөөрөмжийн/

Баяжуулах үйлдвэрийн засвартай холбоотой үйл ажиллагааг удирдан явуулах
Тоног төхөөрөмжийн засварын ажил гүйцэтгэх үеийн Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдүүлж хяналт тавих
Механикууд болон засварчдын үүрэг даалгаварт хяналт тавих, зааж сургах, чиглүүлэх, сургалт зохион байгуулах
Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг зарцуулалтыг тооцож шаардлагатай сэлбэг захиалгыг гаргах

2022-01-17
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх
Ажлын байрны орчноос ажилтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлсээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, арга зүйгээр хангах 
Ажлын байрны тодорхойлтонд заасан чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

2022-01-16
Тоног төхөөмжийн механик инженер

Баяжуулах үйлдвэрийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах
Тоног төхөөрөмжийн засварын ажил гүйцэтгэх үеийн Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдүүлэх, хяналт тавих
Гагнуурчин болон засварчдын үүрэг даалгаварт хяналт тавих, зааж сургах, чиглүүлэх,
Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг зарцуулалтыг тооцож шаардлагатай сэлбэг захиалгыг гаргах

2022-01-16
Баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаанчин

-  Баяжуулах үйлдвэрүүдийн  цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж засвар үйлчилгээг хийх
-  Баяжуулах үйлдвэрийн  цахилгаан тоног төхөөрөмжийн  төлөвлөгөөт болон урсгал засварынг график  хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэх, удирдлагад тайлагнах
 - Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны засвар үйлчилгээг технологийн горимын дагуу талбайн аюулгүй байдал, эмх цэгц, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, аюулгүй байдлыг ханган ажиллах
- Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх, албан тушаалын тодорхойлолтод тавигдсан бусад шаардлагууд 

2022-01-16
Төлөвлөлтийн инженер

Уулын төлөвлөгөөт ажлын биелэлтэнд цаг тухайд нь төлөвлөж тооцоолох чадвартай 
Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажилд хяналт тавьж, төлөвлөгөө боловсруулах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, журам, стандартуудыг мөрдөж хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
Үйлдвэрийн зардлыг бууруулах, үр ашигтай ажиллахад анхаарч шинэ санаа санаачлага гаргаж,  дүгнэлтүүдийг удирлагуудад тайлагнах

2022-01-16
Геологич инженер

- Уурхайлалтын талбайд ажиглалт хийж маршрут бичих, дээжлэлт хийх, зурагт буулгаж суурийн боловсруулалтын ажил ба литологи, агуулга, ан цавшилт, хатуулгийн зургийг масштабаар зохиох
- Уурхайлалтын ажилд шаардагдах судалгаа шинжилгээний ажилд оролцож үр дүнг боловсруулах, дүгнэлт анализ хийх, удирдлагад танилцуулах
- Баяжмалын болон овоолгын агуулгад хяналт тавих, дээжийг шинжилгээнд өгөх, үр дүнг танилцуулж, анализ хийх
- Уурхайн хэтийн төлөвлөлт болон өдөр тутмын ажилд шаардагдах мэдээ мэдээллээр хангах ажилд тулгуурлан хайгуул болон судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах

2022-01-16
Бульдозерийн оператор /SHANTYSD/

Техникийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллуулах

2022-01-16
Баяжуулах үйлдвэрийн засварчин

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг оношлох, эвдэрсэн эд ангийг  засварлаж сэргээн засах, солих, суурилуулах;
Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар, үйлчилгээг технологийн горимын дагуу чанартай, найдвартай хийж гүйцэтгэх;

2022-01-16
Баяжуулах үйлдвэрийн баяжуулагч машинч

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжинд байнга хяналт тавьж, технологийн шугам хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах
Технологийн шугам ажиллаж байхад тоног төхөөрөмжийг хянаж, ээлжийн механик болон ээлжийн мастер, баяжуулагч операторын заавраар тухайн тоног төхөөрөмжин дээр засвар, үйлчилгээ хийх
Хариуцсан тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ, тосолгоо үйлчилгээг ээлжийн турш хийж гүйцэтгэх
Технологийн ажилд гарсан саатал доголдолыг арилгах талаар түргэн шуурхай ээлжийн мастерт мэдэгдэх ба арга хэмжээ авах
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүрэг

2022-01-16
Тогооч-Эрэгтэй

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана

2022-01-10
Цахилгаанчин /Засвар ашиглалтын монтёр/

- Уурхайн хэмжээнд гарсан цахилгааны аваарь саатал, тасралт, гэмтлийг устгах, ажилд дуудсан цагт бэлэн байдалд байж, анхны тусламж үзүүлэх 
- Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, ТАД, Нэгдсэн сүлжээний дүрэм, НСГАУЭ-н заавар, Хөдөлмөрийн тухай хууль, ХАБЭАхуйн тухай хууль,  холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын хэрэгжилтийг хангах
- Цахилгаан эрчим хүчний чанарын тасралтгүй, найдвартай, жигд ажиллагааг хангах
- Цахилгааны албанаас гаргасан төлөвлөгөөний дагуу хамгаалах хэрэгсэл, тоноглолд үзлэг шалгалт хийх ба шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, зохих албан тушаалтанд мэдэгдэх

2022-01-14
Маркшейдер инженер

- Уулын ажлын технологийн горимын биелэлт, батлагдсан зураг төсөл, паспортын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрчил гарсан тохиолдолд арилгах арга хэмжээ авах
- Тусгай зөвшөөрлийн талбай, хөрсний овоолгын стандартыг хянаж овоолгыг гулсалтаас хамгаалах ажиглалт, уурхайн хажуугийн налууд тогтворжилтын судалгаа хийх
- Шимт хөрсний овоолгын хэмжээг бодож, тооцоолох
- Өрөмдлөгийн талбай хэмжих, ажлын паспорт зохиох, паспортын дагуу цооногийн шав, богино хугацааны төлөвлөлтийн дагуу хил заагийн шав тэмдэх тавих
- Холбогдох хэмжилтүүдийг хийж гүйцэтгэх
- Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад үүргүүд

2022-01-07
Уулын ашиглалтын инженер

Уурхайн төлөвлөлт зохион байгуулалтын инженерчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх

2022-01-06
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн хүний нөөцийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой үүргүүдийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

Ажилтны хувийн хэрэг хөтлөлт, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийх
Сахилгын зөрчил судлан санал дүгнэлт бичиж удирдлагад танилцуулах, шийдвэрлүүлэх
Ээлжийн хуваарь гаргах, хуваарийн дагуу ээлж солигдоход хяналт тавих,
Ажилчдын цаг нарядад хяналт тавих,
Цагийн бланс гаргаж санхүүд өгөх,
Өвчтэй, чөлөөтэй ажилчдын бүртгэл хөдлөх, хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

2022-01-07
Ахлах инженер /Албаны даргыг орлон ажиллах/

Хариуцсан албаны хэмжээнд хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, уулын ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, технологийн дагуу удирдан явуулах, техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах, үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гүйцэтгэх, найдвартай жигд үйл ажиллагааг хангуулж ажиллах

2022-01-08
Сувилагч /Уурхайд/

Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг батлагдсан стандарт, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх

2022-01-09
Механик инженер /Суудлын автомашины/

Автомашин механизмуудын бэлэн байдлыг хангах, тэдгээрийн засвар үйлчилгээг зохион байгуулах

Удирдлагын ба техникийн бичиг баримтыг боловсруулах чадвартай байх 
Техникийн төлөвлөлт хийх 
Аюулгүй ажиллагааны соёлыг хэвшүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийн зэрэгцээ өөрийн хариуцсан буй хэсэгт хийгдэж буй ажил аюулгүй ажиллагааны хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
Баг хамт олны аюулгүй байдалд хяналт тавих эрсдэлийг тодорхойлох, үзүүлэх нөлөөллийг бууруулж, хянах
Хязгаарлагдмал тооны хувилбараар тулгамдсан асуудлын шийдлийг гаргах зорилгоор ажлын аргачлалд өөрчлөлт гаргах стандарт арга техникийг нэвтрүүлэх 

2022-01-07
Бүртгэл хяналтын ажилтан /диспетчер/

Албаны өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, засварынажил, уулын ажлын бүтээлийн болон бусад мэдээ, мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, нэгтгэх, тайлагнах
Богино, урт хугацааны тайлан боловсруулах,
Холбогдох албан тушаалтныг хэрэгцээт мэдээллээр хангаж ажиллах

2022-01-08
ХАБЭА-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэм хэмжээг сахиулах.
ХАБЭА-н Хууль тогтоомж, дотоод дүрэм, журмаар сургалт зохион байгуулах.
Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүрэг

2022-01-08
Уулын сургагч багш-/уурхайд ажиллах/

- Уурхайд ашиглагдаж байгаа хүнд даацын машин механизмын онолын болон практик сургалт явуулах, операторчийн ур чадварын үнэлгээ хийх, техник ашиглалтын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
- Шинээр ажилд орж буй операторчдыг дадлагажуулах бие даан техник эзэмшиж бүтээл гаргах чадварт сургах
-Сургалтын төлөвлөгөө, үнэлгээ гаргах

2022-01-08
Спорт, Соёл урлагийн заал хариуцсан ажилтан

Спорт, Соёл урлагийн заалны тоног төхөөрөмж /лед дэлгэц, хөгжим, техник хэрэгсэл, спортын тоног төхөөрөмж гэх зэрэг/-ийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хариуцан ажиллах
Уурхайн ажилчдын дунд урлаг соёл, спортын арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах,  шаардлагатай үед хөтлөх, хөгжим тоглох
Олон нийтийг хамарсан хурал, сургалт, уулзалтын үед  лед дэлгэц, хөгжим, өсгөгч зэргийг  бэлдэх, ажиллагааг хэвийн байлгах
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэх

2022-01-07
Геологич инженер

Ил уурхайн геологийн зураглал хийх
Ил уурхайн болон хүдрийн овоолгын дээжлэлтийг арга аргачлалын дагуу гүйцэтгэх
Хүдэр олборлолтонд хяналт тавьж хувиарлалт хийж ажиллах
Уурхайн олборлолтын мэдээллийг боловсруулах
Хүдрийн биетийн моделийг шинэчлэх,
Уурхайн ашиглалтын үеийн нарийвчилсан хайгуулын боловсруулалт хийх

2022-01-06
Кемпийн зохион байгуулагч

- Кемпийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулах
- АБТ-д заасан бусад үүргүүд 

2022-01-06
ДУЛААН, САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР- АХЛАХ АЖИЛТАН

Сантехникийн ажлыг мэргэшлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, инженер, техникийн ажилтнуудын үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах
Барилга байгууламжийн дулаан сантехникийн угсралтын ажил, их ба урсгал засварын ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө, график боловсруулж, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх зэрэг үүргийг хүлээнэ

2022-01-06
Нийтийн хоолны технологич ажилд авна

Хоол үйлдвэрлэлийн чанар, технологи, стандартыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Ажлын байрны тодорхойлтод заасан чиг үүргийн дагуу ажиллах. 

2022-01-06
Механик инженер /туршлага харгалзахгүй/

Автомашин механизмуудын бэлэн байдлыг хангах, тэдгээрийн засвар үйлчилгээг зохион байгуулахад хамтран ажиллах

2022-01-05
Хүнд машин механизмын цахилгаанчин

Уулын хэсэгт ашиглагдаж байгаа машин механизм, тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахын тулд техникийн цахилгааны эвдрэл гэмтлийг оношлох, эвдэрсэн эд ангийг сэлбэн засах, солих, суурилуулах, сэргээн засварлах

2022-01-01
Бульдозерийн оператор /SHANTYSD/

Техникийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллуулах

© Болдтөмөр Ерөө гол. 2004-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.