Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-09-29
ГҮҮР ХООЛОЙН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР АЖИЛЛАХ/

Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төмөр замын гүүр, хоолойн барилгыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, ажлын тоо хэмжээг  баталгаажуулж ажиллах
Төслийн ажлын хүрээнд гаргасан шийдвэрүүдээс өөрийн хариуцаж байгаа ажлын биелэлт хангах, холбогдох мэдээллийг үнэн зөвөөр шуурхай гаргаж өгөх

2020-09-28
ТӨМӨР ЗАМЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх дээд бүтцийн ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах
Төслийн ажлын хүрээнд гаргасан шийдвэрүүдээс өөрийн хариуцаж байгаа ажлын биелэлт хангах, холбогдох мэдээллийг үнэн зөвөөр шуурхай гаргаж өгөх
Төмөр замын дээд бүтцийн угсралтын ажил шалгах төлөвлөгөө боловсруулж  үзлэг шалгалт хийх, баримт бичгээр баталгаажуулах
Угсралтын ажил нь төслийн техникийн шаардлагын дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллах
Дээд бүтцийн барилгын  ажилд ашиглагдаж буй бараа материалд туршилт шинжилгээг техникийн шаардлагад заасны дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

2020-09-22
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн үндсэн хөрөнгө, бараа материалын бүртгэлийг няравын үйлдсэн анхан шатны баримтад үндэслэн стандартын дагуу үнэн зөв бүртгэж, тайлагнах.
Бараа материалын дутагдах шамшигдах байдлаас урьдчилан сэргийлж, бараа материалын ашиглалтад хяналт тавих.
Үндсэн хөрөнгийн дутагдах шамшигдах байдлаас урьдчилан сэргийлж, үндсэн хөрөнгийн ашиглалтад хяналт тавих

2020-09-18
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Группийн бизнесийн хөгжлийн хэтийн болон дунд хугацааны зорилго, зорилтуудыг тогтоож стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх шийдлийг гаргах, Захирлуудын зөвлөлийн хуралд танилцуулах, батлуулах
Хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг, хамтран ажиллах бизнесийн түншүүдийг судлах, түншлэлийг бий болгох, хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, төсөл хөтөлбөрүүдийг таниулах, төслийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах
Хөрөнгө оруулалтын ажил, шинэ бизнесийг хэрэгжүүлэх боломжийн талаар судалгаа хийх, санал солилцох, оновчтой шийдвэр гаргах, төсөл, тайлан, танилцуулга бэлдэх, боловсруулах, мэдээллээр компанийн гүйцэтгэх болон эрх барих дээд удирдлагыг хангах
Хэлтсийн үйл ажиллагаа доголдолгүй явах нөхцөлийг бүрэлдүүлэх, хэлтсийн ажилчдын уялдаа холбоог зохион байгуулах, үр бүтээмжтэй байдлыг ханган ажиллах, Хэлтсийн ажилд өдөр тутмын хяналт тавих
Ашигтай гэж үзсэн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө оруулалтын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах

2020-09-14
ХУУЛЬЧ

Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хууль зүйн үр дагавар бүхий аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
Компанийн ашиг сонирхлыг хуульд нийцүүлэн хамгаалах, эрх зүйн асуудлаар төлөөлөх
Компани, охин компанийн дүрэм, журам, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг боловсруулах, эрх зүйн үндэслэлийг хянах, компанийн нэгдлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэвийн явуулахад эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх;
Компанийн газар, хэлтэс, охин компанийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад эрх зүйн асуудлаар хамтран ажиллах, гэрээ, баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах;
Гэрээ, хэлцлийн хэрэгжилтийн явцад албан бичиг, холбогдох бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах, бусад байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, шаардлага, үүссэн аливаа асуудалд хууль зүйн дүгнэлт гаргах, мемо, хариу тайлбар бичих;
Гэрээ, эрх зүйн баримт бичгийн орчуулга хийх /орчуулгын нэмэлт туслалцаа зайлшгүй гарсан үед/

2020-09-11
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР /ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ/

Төмөр замын төслийн хүрээнд харьяалагдах багц ажлуудыг төлөвлөгөөт хугацаанд, техникийн шаардлага, нөхцөл байдалд тохируулан зөв зохион байгуулалттай төлөвлөж, зураг төсөлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгэж, зураг төсөл, тоо хэмжээг шалган эцэслэх

2020-09-10
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /МЕТАЛ ХИЙЦИЙН МЕХАНИК, РОСТЕРООР/

Төмөр замын төслийн хүрээнд Гүйцэтгэгч компанийн өдөр тутмын төлөвлөгөөт ажлын биелэлтийг хангуулах ажлын хүрээнд:

Метал хийцийн угсралт, гагнуурын ажлын зураг болон техникийн шаардлага, холбогдох стандарт, норм дүрмийн дагуу чанартай гүйцэтгэлтэй байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалтыг зургийн дагуу хийж гүцэтгэхэд хяналт тавих, тоо хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн тооцоолол  гаргах

2020-09-10
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР /АРХИТЕКТОР/ /РОСТЕРООР/

Төмөр замын төслийн хүрээнд харьяалагдах багц ажлуудыг төлөвлөгөөт хугацаанд, техникийн шаардлага, нөхцөл байдалд тохируулан зөв зохион байгуулалттай төлөвлөж, зураг төсөлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгэж, зураг төсөл, тоо хэмжээг шалган эцэслэх

2020-09-10
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх өндөр хүчдэлийн шугам, цахилгааны дэд станц угсралт болон барилга байгууламжын цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, тоноглол угсралтын ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, техникийн шаардлага болон технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах.
 

© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2020 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.