Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-05-18
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Төслийн баримт бичиг боловсруулах, хадгалах, ашиглах, хүргүүлэх, хүлээн авах, шинэчлэх
Хүргүүлж буй бичиг баримтын үнэн зөв, алдаагүй, бодит байдалд хяналт тавих
Төслийн баримт бичгийн хяналтын журам боловсруулах, батлуулах, мөрдлөг болгон ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

2021-05-18
МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Гүйцэтгэгч компаний өдөр тутмын төлөвлөгөөт ажлын биелэлтийг хангуулах, Гүйцэтгэл дээр хяналт тавих
Металл хийц түүнчлэн өргөх тоног төхөөрөмж хөдөлгөөнт суурин тоног төхөөрөмж түүний ган хийцийн угсралтын ажлыг барилгын норм, дүрэм, стандартын дагуу угсруулах, хяналт тавих
Металл хийцийн угсралт, шугам хоолойн ажлын зураг болон техникийн шаардлага, холбогдох стандарт, норм дүрмийн дагуу чанартай гүйцэтгэлтэй байх
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалтыг зургийн дагуу хийж гүцэтгэхэд хяналт тавих, тоо хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн тооцоолол  гаргах
Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө болон аргачлал боловсруулах, хяналт тавих
Ажлын тоо хэмжээ бодож материал захиалга үүсгэх
Ил далд ажлын акт болон холбогдох тайлан, бусад баримт бичгийг гүйцэтгэгчээс шаардаж гаргуулах, хяналт тавих

2021-05-18
БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Барилга угсралтын зураг төсөл боловсруулах үйл явцад гүйцэтгэгчтэй өдөр тутам хамтран ажиллах.
Барилга угсралтын ажлын туслан  гүйцэтгэгч шалгаруулах үеийн тендерийн материал бэлдэх, угсралтын ажлын төлөвлөгөө гаргах
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалт зургийн дагуу байх
Угсралтын үйл ажиллагаанд өдөр тумын хяналт тавих
Ажлын тайлан мэдээ гаргах
Барилга угсралтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдүүлэн ажиллах, шаардлага тавих.  

2021-05-17
БЕТОН ЗУУРМАГИЙН МАТЕРИАЛЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх барилга угсралтын бетон зуурмагийн материалын чанарт хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэх, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, технологи мөрдөлт, ажлын тоо хэмжээг  баталгаажуулж ажиллана.
Зам болон барилга барихад ашиглах материалуудыг судлан, шинжилгээ хийж, стандарт шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг шинжлэн, үр дүнг тайлагнана.
Хөрсний нягт, даац, ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн, урсалт, уян налархайг тодорхойлох зэрэг материалын шинжилгээ хийхээс гадна бетон хольц, бетон хольцны орц найрлагыг туршилтаар тогтооно.
Технологич, техникч болон бусад туслан гүйцэтгэгчийн инженерүүдийн ажлыг удирдаж хянана.

2021-05-11
МАТЕРИАЛЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бараа материалын чанарт хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэх, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, технологи мөрдөлт, ажлын тоо хэмжээг  баталгаажуулж ажиллана.
Зам болон барилга барихад ашиглах материалуудыг судлан, шинжилгээ хийж, стандарт шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг шинжлэн, үр дүнг тайлагнана.
Хөрсний нягт, даац, ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн, урсалт, уян налархайг тодорхойлох зэрэг материалын шинжилгээ хийхээс гадна бетон хольц, бетон хольцны орц найрлагыг туршилтаар тогтооно.
Технологич, техникч болон бусад туслан гүйцэтгэгчийн инженерүүдийн ажлыг удирдаж хянана.

2021-05-11
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Санхүүгийн стратеги, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах, хянах, нэгтгэх, хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүгийн, үр ашиг, эрсдлийн үнэлгээг гүйцэтгэх, хяналтад туслах, хөрөнгийн удирдлагын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, батлагдсан төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг цаг тухайд нь шаардлагатай тайлан мэдээллээр хангах

2021-05-11
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ АЖИЛТАН /РОСТЕРООР АЖИЛЛАХ/

ЭМААБО-ны талаарх бодлого төлөвлөлт, үндсэн зарчим,  дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангуулах, хяналт тавьж хэрэгжүүлэх, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, учирч болзошгүй аюул эрсдэл, аливаа хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, ХАБЭА-н  менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, үйл ажиллагааны биелэлтийг хангаж, удирдлагад тайлагнах, ажилтны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
Нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах,  аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх

2021-05-06
АДМИН /ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ ХАРИУЦСАН// РОСТЕРООР/

Ажилтнууд кемпэд тав тухтай, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэн ажиллах
Ростероор ажиллах ажилтнуудын сайтад ирэх, буцах хуваарийн дагуу аялал, тээврийн захиалга, зохицуулалтыг ханган ажиллах
Кемпэд ростероор ажиллах ажилтнуудын амьдрах байр, ажлын өрөө тасалгааны бэлэн байдал, тохижилт, эмх цэгц, цэвэрлэгээ үйлчилгээг ханган ажиллах
Кемпийн эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах, хяналт тавих, засвар үйлчилгээг хийлгүүлэх
Кемпийн дотоод журам, ажилтнуудын сахилга бат, дэг журмыг сахиулах, хяналт шаардлага тавьж ажиллах
Кемп дээр ажиллах ажилтнуудын ажлын цаг бүртгэлийг хийх
Кемп дээр хийгдэх албан хурал уулзалтын тэмдэглэл хөтлөх, гүйцэтгэлийг бүртгэх
Хүний нөөцийг идэвхижүүлэх бүхий л үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох, зохион байгуулах, дэмжин ажиллах

2021-05-03
ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР/РОСТЕРООР

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжын гадна болон дотор угсрагдах бүх төрлийн инженерингийн шугам хоолойн угсралтын ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, техникийн шаардлага болон технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах.

2021-05-03
ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕР/

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх холбооны шугам, шилэн кабель, автоматжуулалтын систем болон түүний тоноглол угсралтын ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, техникийн шаардлага болон технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах.

2021-05-03
ДОХИОЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төмөр замын төслийн Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, төсөв, төлөвлөгөө, чанарын шаардлага, ХАБЭА, БО-ны шаардлагын дагуу барьж байгуулах.
Төмөр замын Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын барилга байгууламжийн угсралт суурилуулалтын ажилтай холбоотой техникийн холбогдох тооцоо судалгаа хийх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр хангах.
Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын барилга угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх болон материал, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагуудыг боловсруулах, санал оруулах
Төслийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдсэн Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын системийн баримт бичиг, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх технологийн аргачлал боловсруулах, хоцрогдол нөхөх болон нарийвчилсан төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах
Зураг төслийн стандартын дагуу хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2021-05-03
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төмөр   замын төслийн Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, төсөв, төлөвлөгөө, чанарын шаардлага, ХАБЭА, байгаль орчны шаардлагын дагуу барьж байгуулах.
Төмөр замын Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн угсралт, суурилуулалтын ажилтай холбоотой техникийн холбогдох тооцоо судалгаа хийх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр хангах

2021-05-03
МЕХАНИК, ШУГАМ ХООЛОЙН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Гүйцэтгэгч компаний өдөр тутмын төлөвлөгөөт ажлын биелэлтийг хангуулах, Гүйцэтгэл дээр хяналт тавих
Металл хийц түүнчлэн өргөх тоног төхөөрөмж хөдөлгөөнт суурин тоног төхөөрөмж түүний ган хийцийн угсралтын ажлыг барилгын норм, дүрэм, стандартын дагуу угсруулах, хяналт тавих
Металл хийцийн угсралт, шугам хоолойн ажлын зураг болон техникийн шаардлага, холбогдох стандарт, норм дүрмийн дагуу чанартай гүйцэтгэлтэй байх
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалтыг зургийн дагуу хийж гүцэтгэхэд хяналт тавих, тоо хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн тооцоолол  гаргах
Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө болон аргачлал боловсруулах, хяналт тавих
Ажлын тоо хэмжээ бодож материал захиалга үүсгэх
Ил далд ажлын акт болон холбогдох тайлан, бусад баримт бичгийг гүйцэтгэгчээс шаардаж гаргуулах, хяналт тавих

2021-04-28
ХУУЛЬЧ

Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хууль зүйн үр дагавар бүхий аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
Төмөр замын төслийн хүрээнд FIDIC EPC гэрээ түүний хэрэгжилт түүний явц дахь харилцааг хариуцан ажиллах 
Компанийн ашиг сонирхлыг хуульд нийцүүлэн хамгаалах, эрх зүйн асуудлаар төлөөлөх
Компанийн газар, хэлтэс, охин компанийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад эрх зүйн асуудлаар хамтран ажиллах, гэрээ, баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах;
Гэрээ, хэлцлийн хэрэгжилтийн явцад албан бичиг, холбогдох бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах, бусад байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, шаардлага, үүссэн аливаа асуудалд хууль зүйн дүгнэлт гаргах, мемо, хариу тайлбар бичих;
Гэрээ, эрх зүйн баримт бичгийн орчуулга хийх /орчуулгын нэмэлт туслалцаа зайлшгүй гарсан үед/

2021-04-20
ГЭРЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН - ЭРЧИМ ХҮЧ /РОСТЕРООР/

Төмөр замын төслийн хүрээнд дохиолол холбоо, эрчим хүчний барилга угсралттай холбоотой гэрээ болон холбогдох гэрээнүүдийн боловсруулалт, хэрэгжилт, хэрэгжилтийн дараах үе шатны үйл ажиллагаанд оролцох, зохион байгуулах, хянах, тайлагнах
Дохиолол холбоо, эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төслийн өөрчлөлтүүд, шийдлүүд нь гэрээнд заагдсан журам, нөхцөлд нийцэж байгаа эсэхэд мэргэжлийн хяналт тавих, асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал боловсруулан танилцуулах
Туслан гүйцэтгэгч компаниас ирүүлсэн хүсэлт, шаардлага, мэдэгдлүүд нь мэргэжлийн хувьд үндэслэлтэй эсэхийг хянах, санал боловсруулах

© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.