Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-05-16
ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бетон зуурмагийн орц норм төлөвлөх, тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллах ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
Шаардлагатай үйлдвэр тоног төхөөрөмж болон машин механизм, ажиллах хүчний төлөвлөлтийг боловсруулах хэрэгжүүлэх,
ОУ-ын болон Монгол улсын стандарт шаардлагад нийцсэн бетон зуурмагийг үйлдвэрлэх,
Бетон зуурмаг болон түүхий эд материалын чанарын үнэлгээ хийх,
Захиалагч болон албаны удирдлага менежрүүдийг мэдээллээр хангах,
Орц нормын өөрчлөлтийг репортыг хянах, өөрчлөлт тохируулга хийх
Бетон зуурмагт хэрэглэсэн материалын зарцуулалтын тайланд үндэслэн дүгнэлт гаргах, сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах,
Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг тогтсон хугацаанд хийлгэх бүртгэл хөтлөх

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-09
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЦАХИЛГААНЧИН /РОСТЕРООР/

Өдөр тутам үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах
Үйлдвэрийн цахилгаан холболтыг эхнээс нь схемчлэн хийх
Гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд хурдан шуурхай засах
Ажлын байрны орчин болон ажлын багаж хэрэгсэлийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-17
ДУГУЙТ АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР/БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР

Захиалагчаас ирүүлсэн бетон зуурмагийн захиалгын дагуу үйлдвэрлэлийг дүүргэгч материалаар тасралтгүй хангахад оршино.
Бетон зуурмагийн ажлын төлөвлөгөөнд тулгуурлан шаардлагатай түүхий эд татан авалтын үед ачилт, буулгалт хийх,
Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлд мөрдөж байгаа дүрэм, журам болон Монгол улсын хууль дүрмийг дагаж мөрдөх,
Бетон зуурмагийн ажлын төлөвлөгөөнд тулгуурлан техникийн бэлэн байдал, цэвэр цэмцгэр байдлыг хангаж ажиллах,

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-19
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн засвар үйлчилгээний төлөвлөлт хйих
Үйлдвэрийн машин механизмын засвар үйлчилгээний төлөвлөлт хийх, эвдрэл гэмтлийг оношлох 
Тоног төхөөрөмжийг эвдрэл гэмтлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх, арга хэмжээ зохион байгуулах 
Асуудлыг шийдвэрлэх, суурин болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний төлөвлөлт хийх, эврдрэл гэмтлийн бүртгэл хөтлөх

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот
2022-05-19
ТАЛБАЙН ТЕХНИКЧ /РОСТЕРООР/

Бетон зуурмаг болон түүхий эд материалын туршилт шинжилгээ хийх
Бетон зуурмаг цутгалтын талбайд чанарын хяналт хийх 

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-05-19
БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ОПЕРАТОР /РОСТЕРООР/

Технологич инженерийн заавраар бетон зуурмагийг үйлдвэрлэх
MNS EN 206:2017, ASTM C94 стандарт техникийн шаардлагын дагуу бетон зуурмагийн үйлдвэрийн бэлэн байдал тасралтгүй ажиллагааг хангах
Үйлдвэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, ажилд байнга бэлэн байлгахад анхаарч ажиллах,

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-18
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

ЭМААБО-ны талаарх бодлого төлөвлөлт, үндсэн зарчим,  дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх
Ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангуулах, хяналт тавьж хэрэгжүүлэх, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх
Учирч болзошгүй аюул эрсдэл, аливаа хохирлоос урьдчилан сэргийлэх
ХАБЭА-н  менежментийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, үйл ажиллагааны биелэлтийг хангаж, удирдлагад тайлагнах
Нийт ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах,  аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-17
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ

Групп компанийн хэмжээнд маркетинг, олон нийттэй харилцах харилцааны цогц бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Компанийн брэнд имиджийг бүтээх, хөгжүүлэх, шинэчлэх, сайжруулах, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх
Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаатай уялдуулан бүх төрлийн зар сурталчилгаа, дизайны ажлууд, мэдээ мэдээлэл, ярилцлага зэргийг бэлтгэн боловсрууулах, хянах
Компанийн веб сайтын хөгжүүлэлт, шинэчлэлт, сайжруулалт, өөрчлөлтийг тухай бүр гүйцэтгэх, зохион байгуулж ажиллах
Төслийн талаарх баримтад кино, ном, шторк, сэтгүүл зэрэг хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой харилцааг чиглүүлэн, удирдан ажиллах

4,000,000 - 5,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-16
ЗАСВАРЧИН, ЦАХИЛГААНЧИН /БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР/

Бетон зуурмагий үйлдвэрийн тасралтгүй ажиллагааг хангах
Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлд мөрдөж байгаа дүрэм, журам болон Монгол улсын хууль дүрмийг дагаж мөрдөх,
Бетон зуурмагийн ажлын төлөвлөгөөнд тулгуурлан үйлдвэр, техникийн бэлэн байдалыг хангаж ажиллах

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ГЕОТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн талбайд туннел байгууламжийн ажлыг аюулгүй болон эрсдэлгүй гүйцэтгэх зорилгоор газрын хэвлийн уулын цул чулуулгийн нөхцөл байдал болон газрын хөрсний шинж чанарыг тодорхойлох


Хээрийн болон лабораторын туршилтуудын төлөвлөгөө боловсруулалах  гүйцэтгэлийг удирдах, үр дүнг дүгнэж нэгтгэх ба геотехникийн нэгдсэн тайлан гаргах;

Туннелийн нэвтрэлт явагдах ажлын талбайд геологийн болон геотехникийн урьдчилсан судалгааны хүрээнд геотехникийн ерөнхий болон детайлчилсан плануудыг боловсруулах, геотехникийн өрөмдлөгийн бичиглэл хийх
Геотехникийн мониторингийн ажлын концептийг боловсруулж, гүйцэтгэлийг хянаж, үр дүнд үнэлгээ хийх;

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ГЕОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР

Туннелийн ажил явагдах талбайд геологийн тогтоцын нэгдсэн судалгааны план боловсруулж хээрийн судалгаанд гар бие оролцох, түүний үр дүнг нэгтгэн задлан шинжлэгээг хийж, геологийн зураг, тайлан боловсруулах;
Геологийн төрөл бүрийн ажилд оролцож анхдагч дата материалыг цуглуулах, тэмдэглэл хийх;
Геологийн зураглал үйлдэх зорилгоор геотехникийн чөмгөн дээжийн бичиглэлийн ажлыг бие даан гүйцэтгэх, баримтжуулах ба геотехникийн загваруудад суурь өгөгдлүүдийг цуглуулах;
Туннелийн ажил явагдах талбайд геологийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан задлан шинжлэгээг хийж, геологи, стрүктүрийн төрөл бүрийн масштабтай зураг боловсруулах, өдөр тутмын ажилд мэргэжлийн чиг үүргийн дагуу оролцох;
Геологийн төрөл бүрийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан үүсэж болох геологийн хүндрэлүүдийг тохирсон аргуудын тусламжтайгаар урьдчилан судлах, хариу арга хэмжээ авах

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-16
АДМИН /РОСТЕРООР/

Төслийн талбайд ажиллах ажилтнуудын байрлах кемпийн тав тухтай, эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэн ажиллах
Ростероор ажиллах ажилтнуудын кемпэд ирэх, буцах хуваарийн дагуу аялал, тээврийн захиалга, зохицуулалтыг ханган ажиллах
Кемпэд ростероор ажиллах ажилтнуудын амьдрах байр, ажлын өрөө тасалгааны бэлэн байдал, тохижилт, эмх цэгц, цэвэрлэгээ үйлчилгээг ханган ажиллах
Кемпийн эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах, хяналт тавих, засвар үйлчилгээг хийлгүүлэх
Кемпийн дотоод журам, ажилтнуудын сахилга бат, дэг журмыг сахиулах, хяналт шаардлага тавьж ажиллах
Ажилтнуудыг идэвхижүүлэх олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллах 
Ажилтнуудын ажлын цаг бүртгэлийг хийх, ажлын цагийн тайланг нэгтгэн гаргах

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот
2022-05-16
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /РОСТЕРООР/

Компанийн бизнесийн зорилго, зорилтууд, стратегитай уялдуулан Хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалтыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг ханган ажиллах
Компани болон группийн компаниудын сургалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөөний дагуу сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах
Байгууллагын зөв, эерэг соёлыг тодорхойлох, түүнийг түгээн төлөвшүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүн, тайлан, статистик мэдээллийг нэгтгэн гаргах, удирдлагад танилцуулах, холбогдох тоон үзүүлэлтүүдийг хянах, үр дүн, хандлагад үндэслэн шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, сайжруулалтыг хийх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Бараа материалын худалдан авалт, зарцуулалтын холбогдох тооцоо бүртгэлийг хийх, тайлагнах
Бараа материалын ашиглалт, хадгалалтанд хяналт тавих, тооллого хийх
Бараа материалын гааль, тээвэр, татвар, бусад холбогдох өртгийн тооцоог хийх
Бэлтгэн нийлүүлэгч болон туслан гүйцэтгэх компаниудтай тооцоо нийлэх, баталгаажуулах
Бусад холбоотой ажил үүрэг
Төслийн талбайд ажиллаж буй агуулахын няравуудын ажлын удирдан зохион байгуулах
Агуулахын эмх цэгц зохион байгуулалтг хариуцах

1,800,000 - 2,100,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Халаалт агаар сэлгэлт, ариутгах татуургын ажлын даалгавар гаргах, тоо хэмжээ бодох, шаардлагатай бичиг баримтын боловсруулалтыг хийх
Нарийвчилсан ажлын зургийн болон барилга байгууламж, сантехникийн угсралтын туслах гүйцэтгэгч нарын ажилд хяналт тавих, удирдан чиглүүлэх
Гадна дотор дулаан хангамжийн систем, агаар сэлгэлт, хөргөлт, цэвэр бохир усны системийн тооцооллыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх
Материалын найдваржилтийн тоцооллыг гүйцэтгэх, хянах, барилга усгралт болон тоног төхөөрөмж суурилуултын үед хангуулах
Уурын зуух, гадна дотор дулаан хангамж, агаар сэлгэлт, цэвэр бохир усны системийн туршилт тохируулгыг хийх
Барилга байгууламжийг улсын комисст хүлээлгэн өгөх, баримт бичиг, угсралтын ажилтай холбоотой өөрчлөлтийг зохих журмын дагуу гүйцэтгэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, төсөв, төлөвлөгөө, чанарын шаардлага, ХАБЭА, байгаль орчны шаардлагын дагуу барьж байгуулах.
Төмөр замын Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн угсралт, суурилуулалтын ажилтай холбоотой техникийн холбогдох тооцоо судалгаа хийх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр хангах

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Техникийн асуудлаар төслийн хүрээнд талуудтай хамтран ажиллах
Инженерийн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтэд чанарын баталгаажуулалт хийх
Цахилгааны автоматикийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэлийн туршилт, суурилуулалт, ашиглалтанд оруулах үед хяналтын цэгүүдэд үзлэг хийхэд оролцох
Төслийн болон өөрчлөлтийн менежменттэй холбоотой инженерийн зураг төслийн дүн шинжилгээнд оролцох
Цахилгаан автоматжуулалт, удирдлагын тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, техникийн шийдэл, сонголт, тоцоолол, үзүүлэлт, баталгаа, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын баримт бичгүүдийг бүртгэлжүүлж, техникийн шаардлагын нийцлийг баталгаажуулах
Шаардлагатай тохиолдолд зураг төсөл, тоног төхөөрөмжүүдийн зохих өөрчлөлтүүдийг хийлгэх саналыг удирдлагад хүргүүлэх
Төлөвлөгөөний дагуу туслан гүйцэтгэгч нарын ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт тавьж, тэдгээрийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Баримтжуулах, хянах ба шалгах үйл ажиллагааг гардан гүйцэтгэх


Цахилгаан автоматжуулалт удирдлагын тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин, шаардлагатай хэмжилтийг хийж, чанарыг баталгаажуулан баримт бичиг хөтлөх

Төслийн удирдлагын багт ажлаа тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч нартай хамтран ажиллах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэх
Барилга байгууламжийн зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэлийг тоног төхөөрөмжтэй уялдуулах
Шинэ тоног төхөөрөмж, гүйцэтгүүлэх ажилтай холбоотойгоор холбогдож мэдээлэл авах, гэрээ, тендер, ажлын даалгаварт техникийн зүгээс хяналт хийх санал оруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавьж гүйцэтгэлтэй холбоотой санал гомдлыг мэдээллэх

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ТЕХНИК ХАРИЛЦААНЫ ИНЖЕНЕР-АНГЛИ ХЭЛТЭЙ

Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн баталгаа, засвар үйлчилгээ, үйлдвэрийн согог, гэмтэл, эд ангийн шинэчлэл гэх мэтчилэн асуудлыг хариуцан үйлдвэрлэгчтэй нягт хамтран ажиллах
Бусад инженер болон хэлтсүүдийг тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн мэдээллээр хангах
Тоног төхөөрөмжийн эд ангиудын баталгааны нөхцөл, задаргааг үйлдвэртэй хамтран нарийн тодорхойлж, баталгаат хугацаан дахь аливаа эвдрэл гэмтлийн холбогдолтой техникийн асуудлыг үйлдвэрлэгч болон шаардлагатай бусад хэлтэс, нэгжүүдтэй хамтран шийдвэрлэх
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний нэр төрөл, сэлбэгийн жагсаалт, хуваарь, завсар үйлчилгээний заавар, гарын авлага, засвар үйчилгээнд шаардагдах тусгай багаж хэрэгслийн жагсаалтыг үйлдвэрлэгчтэй харилцан нарийн тодорхойлж, энэхүү мэдээллүүдийг бусад инженер нэгж хэлтсүүдэд гаргаж өгөх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
БУТЛУУРЫН ИНЖЕНЕР / РОСТЕРООР /

Нүүрсний бутлуур болон түүний дагалдах хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн сонголт, техник, инженеринг, тоцоолол, баталгаа, засвар үйлчилгээ, ашиглалт гэх мэт асуудлыг хариуцан ажиллана
Нүүрсний бутлуур болон түүний дагалдах хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлт, угсралт, улсын комист хүлээлгэн өгөх, шаардлагатай баримт бичиг, стандартад нийцүүлэн боловсруулах зэрэг ажлыг хариуцан ажиллана
Төлөвлөгөөний дагуу туслан гүйцэтгэгч нарын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, удирдан чиглүүлэх
Бусад туслах хэлтэс, нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Төслийн удирдлагын багийг шаардлагатай тайлан мэдээгээр хангах
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч нартай хамтран ажиллах, үүссэн аливаа асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэх
Барилга байгууламжийн зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэлийг тоног төхөөрөмжтэй уялдуулах

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ТУУЗАН ДАМЖУУРГА,ТУСЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн конвейер буюу туузан дамжуурга болон түүний туслах тоног төхөөрөмж болох дээж авагч, жин, метал илрүүлэгч, метал зайлуулагч нарыг техник инженеринг тооцооллын хувьд зөв захиалах, суурилуулах, ажиллагаанд оруулах, баталгаа, завсар үйлчилгээг зөв оновчтой зохион байгуулах
Автоматжуулалтын нэгдсэн төвд туузан дамжуурга болон түүний туслах тоног төхөөрөмжийг уялдуулан нэгдсэн автомат удирдлагатай байх боломжийг бүрдүүлэх
Туузан дамжуурга болон түүний туслах тоног төхөөрөмжийг бусад тоног төхөөрөмжүүдтэй уялдан ажиллах техникийн асуудлыг шийдвэрлэх
Конвейер, туузан дамжуургын сонголт, техник, инженеринг, тоцоолол, баталгаа, засвар үйлчилгээ, ашиглалт гэх мэт асуудлыг хариуцан ажиллана
Төслийн удирдлагын багт тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Төслийн менежер, төслийн зохицуулагч, ахлах инженер нарт тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч нартай хамтран ажиллах, аливаа техникийн асуудлыг шийдвэрлэх
Туслах гүйцэтгэгч нартай нягт хамтран ажиллаж, тэдний угсралтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, аливаа техникийн болон техникийн бус хүндрэлүүдийг хурдан шуурхай шийдвэрлэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-14
БАРИЛГА БҮТЭЭЦИЙН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Ажлын зурагны даалгавар гаргах, барилга угсралтын ажлын даалгавар гаргах
Ажлын зураг, барилга байгууламжийн туслах гүйцэтгэгч нарыг хянах, дэмжих, туслах, хүлээн авах, чиглүүлэх
Барилга бүтээцийн материаллын тооцооллыг гүйцэтгэх, хянах, тоног төхөөрөмж болон машин механизмтай нийцүүлэх
Материалын бөх бат, найдваржилтийн тоцооллыг гүйцэтгэх, хянах, барилга усгралт болон тоног төхөөрөмж суурилуултын үед хангуулах
Барилга байгууламжийг улсын комисст хүлээлгэн өгөх, баримт бичиг, угсралтын өөрчлөлтийг зохих журмын дагуу гүйцэтгэх

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ЗАХИРГААНЫ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн засаглалын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх, эерэг соёлыг бүрдүүлэх

Группын компаниудад чиг үүргийн хүрээнд зөвлөх, чиглүүлэх, удирдлагаар хангах
Захиргааны бодлого, системийг тодорхойлох, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
Хурал, уулзалтуудын зохион байгуулалтыг хангах
Оффисын менежментийн асуудлуудыг хариуцан ажиллах

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ТЕНДЕР ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн эрхэм зорилгыг биелүүлэхэд чиглэсэн олон улсын болон дотоодын төсөл хөтөлбөрийн судалгаа хийх
Тендерийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах, дүн шинжилгээ хийж сайжруулах, төслийн загварчлал гаргах
Тендерийн баримт бичиг боловсруулах

Төслийн гүйцэтгэл, хэрэгжилтэд хяналт тавих


 

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Мэдээллийн системийн хэвийн, тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах
Сүлжээний аюулгүй, тасралтгүй ажиллагааг хангах
Компьютер, техник, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хариуцах, ашиглалт үйлчилгээг хангах

 

2,100,000 - 2,500,000
Улаанбаатар хот
2022-05-13
ДОТООД АУДИТОР

Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах зорилгоор компани болон хараат компаниудын дотоод аудитын хөтөлбөр боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
Хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх
Үр дүнг тайлагнах, дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот
2022-05-16
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Төслийн баримт бичиг боловсруулах, хадгалах, ашиглах, хүргүүлэх, хүлээн авах, шинэчлэх
Хүргүүлж буй бичиг баримтын үнэн зөв, алдаагүй, бодит байдалд хяналт тавих
Төслийн баримт бичгийн хяналтын журам боловсруулах, батлуулах, мөрдлөг болгон ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

1,500,000 - 1,800,000
Улаанбаатар хот
2022-05-09
ХУУЛЬЧ

Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хууль зүйн үр дагавар бүхий аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
Төмөр замын төслийн хүрээнд FIDIC EPC гэрээ түүний хэрэгжилт түүний явц дахь харилцааг хариуцан ажиллах 
Компанийн ашиг сонирхлыг хуульд нийцүүлэн хамгаалах, эрх зүйн асуудлаар төлөөлөх
Компанийн газар, хэлтэс, охин компанийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад эрх зүйн асуудлаар хамтран ажиллах, гэрээ, баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах;
Гэрээ, хэлцлийн хэрэгжилтийн явцад албан бичиг, холбогдох бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах, бусад байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, шаардлага, үүссэн аливаа асуудалд хууль зүйн дүгнэлт гаргах, мемо, хариу тайлбар бичих;
Гэрээ, эрх зүйн баримт бичгийн орчуулга хийх /орчуулгын нэмэлт туслалцаа зайлшгүй гарсан үед/

2,500,000 - 3,000,000
Улаанбаатар хот
2022-04-26
ҮЙЛДВЭРТ НЯРАВ /РОСТЕРООР/

Сэлбэгийн болон шатахуун, тос тослох материалын холбогдох тооцоо бүртгэлийг хийх, тайлагнах
Эд хөрөнгө, бараа материал бүртгэлжүүлэх
Бусад холбогдох ажил үүрэг 

1,200,000 - 1,500,000
Улаанбаатар хот
© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.