Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-02-24
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэн ажиллах
Өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, туслах

 
 

2021-02-22
МЕХАНИК, АЖ АХУЙН АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Компаний автомашин, механизм, техник тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг бүрэн хангаж, засвар үйлчилгээ болон арчилгааг тогтмол хийж, зохион байгуулах ба бүтээгдэхүүний материал, процесын механик эд ангитай холбогдох асуудлаар судалгаа хийх зөвөлгөө өгөх, тоног төхөөрөмжөөр гүйцэтгэх ажлын хуваарь гаргах мөрдүүлэх
Замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлан төслийн талбай дээр ажиллах ажилтнуудад автомашинаар аюулгүй, түргэн шуурхай үйлчлэх, зохион байгуулах
Автомашинуудын техникийн бүрэн бүтэн байдал, өнгө үзэмжийг анхаарч байнга угааж цэвэрлүүлэх, арчуулах, дотор салоныг эмх цэгцтэй цэвэр байлгуулах, байнгын ажиллагаанд бэлэн байлгуулах

2021-02-22
ГҮҮР ХООЛОЙН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР АЖИЛЛАХ/

Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төмөр замын гүүр, хоолойн барилгыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, ажлын тоо хэмжээг  баталгаажуулж ажиллах
Төслийн ажлын хүрээнд гаргасан шийдвэрүүдээс өөрийн хариуцаж байгаа ажлын биелэлт хангах, холбогдох мэдээллийг үнэн зөвөөр шуурхай гаргаж өгөх

2021-02-22
ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕР/

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх холбооны шугам, шилэн кабель, автоматжуулалтын систем болон түүний тоноглол угсралтын ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, техникийн шаардлага болон технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах.

2021-02-22
ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР/РОСТЕРООР

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжын гадна болон дотор угсрагдах бүх төрлийн инженерингийн шугам хоолойн угсралтын ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, техникийн шаардлага болон технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах.

2021-02-17
ТӨМӨР ЗАМЫН ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Компанийн зорилго, үйл ажиллагааны хүрээнд ТТ-ГС чиглэлийн төмөр замын төслийн Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, төсөв, төлөвлөгөө, чанарын шаардлага, ХАБЭА, БО-ны шаардлагын дагуу барьж байгуулах.
Төмөр замын Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын барилга байгууламжийн угсралт суурилуулалтын ажилтай холбоотой техникийн холбогдох тооцоо судалгаа хийх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр хангах.
Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын барилга угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх болон материал, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагуудыг боловсруулах, санал оруулах
Төслийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдсэн Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын системийн баримт бичиг, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх технологийн аргачлал боловсруулах, хоцрогдол нөхөх болон нарийвчилсан төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах
Зураг төслийн стандартын дагуу хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2021-02-17
ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Компанийн зорилго, үйл ажиллагааны хүрээнд ТТ-ГС чиглэлийн төмөр замын төслийн Харилцаа холбоо, мэдээлэл, радио системийн тоног, төхөөрөмж, барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, төсөв, төлөвлөгөө, чанарын шаардлага, ХАБЭА, БО-ны шаардлагын дагуу барьж байгуулах.
Төмөр замын Харилцаа холбоо, мэдээлэл, радио системийн тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн угсралт суурилуулалтын ажилтай холбоотой техникийн холбогдох тооцоо судалгаа хийх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр хангах.
Харилцаа холбоо, мэдээлэл, радио системийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх болон материал, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагуудыг боловсруулах, санал оруулах
Төслийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдсэн Харилцаа холбоо, мэдээлэл, радио системийн баримт бичиг, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх технологийн аргачлал боловсруулах, хоцрогдол нөхөх болон нарийвчилсан төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах

2021-02-17
ВАГОНЫ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

ТТ-ГС чиглэлийн төмөр замаар тээвэр хийх Хөдлөх бүрэлдэхүүний /ачааны вагон/ техникийн нөхцөл, шаардлагыг төслийн хүрээнд судлаж сонголт хийх
Хөдлөх бүрэлдэхүүн засварын газрын тоног төхөөрөмжийг техникийн шаардлага, нөхцөлд тохируулан судалж сонгох
Хөдлөх бүрэлдэхүүн засварын газрын барилгын зураг төсөл, угсралтад хяналт тавих
Хөдлөх бүрэлдэхүүний засвартай холбоотой технологиин болон дүрэм зааврын баримт, бичгийг боловсруулах

2021-02-16
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Примавера программ ашиглан төслийн төлөвлөгөөг богино, дунд, урт хугацаанд гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах
Захиалагчид болон туслан гүйцэтгэгч компанийн явц дундын төлбөрийн тайлан боловсруулах, батлуулах
Захиалагчаар батлагдсан мастер төлөвлөгөөний дагуу зураг төсөл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажил явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих, мониторинг хийх

2021-02-14
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Компанийн үндсэн хөрөнгө, бараа материалын бүртгэлийг няравын үйлдсэн анхан шатны баримтад үндэслэн стандартын дагуу үнэн зөв бүртгэж, тайлагнах.
Бараа материалын дутагдах шамшигдах байдлаас урьдчилан сэргийлж, бараа материалын ашиглалтад хяналт тавих.
Үндсэн хөрөнгийн дутагдах шамшигдах байдлаас урьдчилан сэргийлж, үндсэн хөрөнгийн ашиглалтад хяналт тавих

2021-02-08
ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төслийн захиалагч болон туслан гүйцэтгэгч компанийн явц дундын төлбөрийн хүсэлт, баталгаажуулалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх, тайлан мэдээ боловсруулах, 
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн тоо хэмжээ хянах, баталгаажуулах
Зураг төсөл шинэчлэгдсэнтэй холбоотой гэрээний тоо хэмжээ шинэчлэх, өөрчлөлтийг хянах, тайлагнах

 

2021-02-08
ТӨСВИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Төслийн мастер төлөвлөгөөний дагуу зураг төсөл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажил явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих, мониторинг хийх
Төсвийн программ ашиглаж барилга угсралтын ажлын төсөв гаргах, гүйцэтгэлийг бүртгэх, баримтжуулах, Захиалагчид болон туслан гүйцэтгэгч компанийн явц дундын төлбөрийн тайлан боловсруулах, батлуулах

2021-02-08
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Төслийн баримт бичиг боловсруулах, хадгалах, ашиглах, хүргүүлэх, хүлээн авах, шинэчлэх
Хүргүүлж буй бичиг баримтын үнэн зөв, алдаагүй, бодит байдалд хяналт тавих
Төслийн баримт бичгийн хяналтын журам боловсруулах, батлуулах, мөрдлөг болгон ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

2021-02-08
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Санхүүгийн стратеги, төсөв төлөвлөгөө боловсруулах, хянах, нэгтгэх, хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүгийн, үр ашиг, эрсдлийн үнэлгээг гүйцэтгэх, хяналтад туслах, хөрөнгийн удирдлагын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, батлагдсан төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг цаг тухайд нь шаардлагатай тайлан мэдээллээр хангах

2021-02-08
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР /ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ/

Төмөр замын төслийн хүрээнд харьяалагдах багц ажлуудыг төлөвлөгөөт хугацаанд, техникийн шаардлага, нөхцөл байдалд тохируулан зөв зохион байгуулалттай төлөвлөж, зураг төсөлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгэж, зураг төсөл, тоо хэмжээг шалган эцэслэх

2021-02-04
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР / РОСТЕРООР АЖИЛЛАХ/

Компанийн мэдээллийн технологийн хөгжүүлэлт, шинэчлэлтийг хариуцан ажиллах
Мэдээллийн системийн хэвийн, тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах
Сүлжээний аюулгүй, тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллах
Компьютер, техник, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хариуцах, ашиглалт үйлчилгээг ханган ажиллах
 

2021-02-03
ИНЖЕНЕР - ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ /РОСТЕРООР/

Төмөр зам угсрах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, аргачлал боловсруулах, тайлагнах
Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө болон аргачлал боловсруулах, хяналт тавих
Ажлын тоо хэмжээ бодож материал захиалга үүсгэх
Өдөр тутмын төлөвлөгөөт ажил хугацаандаа бүрэн хийгдсэн эсэхэд хяналт тавьж шалгах хуудсаар баталгуулах
Өдөр тутмын төлөвлөгөөт ажлын чанар хангагдсан эсэхэд хяналт тавьж ажиллах

2021-01-30
ИНЖЕНЕР /МЕТАЛ ХИЙЦИЙН МЕХАНИК/

 

Метал хийцийн угсралт, гагнуурын ажлын зураг болон техникийн шаардлага, холбогдох стандарт, норм дүрмийн дагуу чанартай гүйцэтгэлтэй байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалтыг зургийн дагуу хийж гүцэтгэхэд хяналт тавих, тоо хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн тооцоолол  гаргах
Гүйцэтгэгчээс гарч буй техникийн шаардлага болон ажлын аргачлалд хяналт тавьж зааварчилгаа өгөх
ХАБЭА-н ажилтнаас өгсөн зааварчилгааг дагаж мөрдөн туслан гүйцэтгэгч нарын өдөр тутмын ХАБЭА ауюлгүй ажиллагааг хангуулахад хяналт тавьж ажиллах

2021-01-29
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Барилга угсралтын зураг төсөл боловсруулах үйл явцад гүйцэтгэгчтэй өдөр тутам хамтран ажиллах.
Барилга угсралтын ажлын туслан  гүйцэтгэгч шалгаруулах үеийн тендерийн материал бэлдэх, угсралтын ажлын төлөвлөгөө гаргах
Материалын тоо хэмжээ, зарцуулалт зургийн дагуу байх
Угсралтын үйл ажиллагаанд өдөр тумын хяналт тавих
Ажлын тайлан мэдээ гаргах
Барилга угсралтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдүүлэн ажиллах, шаардлага тавих.  

2021-01-29
ИНЖЕНЕР /ЦЭВЭР БОХИР УС, ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ /

Гүйцэтгэгч компаний өдөр тутмын төлөвлөгөөт ажлын биелэлтийг хангуулах
Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө болон аргачлал боловсруулах, хяналт тавих
Ажлын тоо хэмжээ бодож материал захиалга үүсгэх
Өдөр тутмын төлөвлөгөөт ажил хугацаандаа бүрэн хийгдсэн эсэхэд хяналт тавьж шалгах хуудсаар баталгуулах
Ажлын зураг болон техникийн шаардлага, холбогдох стандарт, норм дүрмийн дагуу чанартай гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

 

© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.