Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2020-08-12
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Төмөр замын тээвэр, хөдлөх бүрэлдэхүүн  болон өртөө зөрлөгийн барилга байгууламж, эрчим хүч, дохиолол холбоо, гүүр, төмөр замын байгууламжийг байгуулах тухай Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, стандарт, тогтоол, тушаал шийдвэр, дүрэм журам, норм нормотивийг баримтлан, чиглэл тус бүрийн чанар хангалт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд нь хяналт дүгнэлт, үнэлгээ хийх,  үйлдвэрлэлийн явцад чанарын хяналт хянах
Төслийн хэрэгжилтийн явцад үйл ажиллагааг бүхэлд нь чанар, стандартын шаардлагад нийцэх эсэхэд хяналт тавьж, чанарын хяналтыг төлөвлөх, түүнийг удирдан зохион байгуулах, гүйцэтгэл, хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт гаргах, чанарын хяналтын үйл явцыг баталгаажуулах баримтжуулах, эрсдлийг буруулах
Ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйгээр удирдан ажиллах
Төслийн чанарын удирдлагын тогтолцоог тасралтгүй сайжруулах
Чанарын хяналтын нэгжийн хувиаралсан багц ажлуудын чанарын хяналтын инженерүүдийг ахлах. Тэдний өдөр тутмын ажилд хяналт тавих

2020-08-12
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР АЖИЛЛАХ/

Төслийн хүрээнд харьяалагдах багц ажлуудыг нэгдсэн төлөвлөгөөт хугацаанд, техникийн шаардлага, нөхцөл байдалд тохируулан зөв зохион байгуулалттай төлөвлөж, зураг төсөлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгэж, нэгж хэлтсүүдийг шаардагдах зураг төсөл, тоо хэмжээ ханган, үүсэх асуудал болон харилцааг ,удирдан зохион байгуулах
Төслийн зорилтот төлөвлөгөө болон харьяалах ажиллагчдын ажлын процессд хяналт тавих
Зураг төслийн ажлын даалгавар технологийн даалгавар тоног төхөөрөмжийн нарийвчилсан даалгавар боловсруулах ажлыг гүйцэтгэн батлуулах
Барилга угсралтын үе шатанд зургийн хяналт тавин угсралтын үед үүсэх өөрчлөлтөд инженерингийн шийдэл гарган гүйцэтгэлийн тоо хэмжээг шалган батлуулах
Зураг төслийн инженерүүдийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих

2020-08-12
ТӨМӨР ЗАМЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Төмөр замын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх дээд бүтцийн ажилд чанарын хяналт тавих, шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын чанарт хяналт тавьж, технологи мөрдөлт, ажлын аргачлал боловсруулах, баримт бичгээр баталгаажуулах
Төслийн ажлын хүрээнд гаргасан шийдвэрүүдээс өөрийн хариуцаж байгаа ажлын биелэлт хангах, холбогдох мэдээллийг үнэн зөвөөр шуурхай гаргаж өгөх
Төмөр замын дээд бүтцийн угсралтын ажил шалгах төлөвлөгөө боловсруулж  үзлэг шалгалт хийх, баримт бичгээр баталгаажуулах
Угсралтын ажил нь төслийн техникийн шаардлагын дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллах
Дээд бүтцийн барилгын  ажилд ашиглагдаж буй бараа материалд туршилт шинжилгээг техникийн шаардлагад заасны дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

2020-08-06
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦААНЫ АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Төслийн үйл ажиллагааны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй төмөр зам, замын байгууламж, дохиолол холбоо, эрчим хүч, тээвэр хөдлөх бүрэлдэхүүн, ашиглалтын ажлын мэдээ, мэдээллийг үнэн зөв олон нийтэд хүргэх, байгууллагын цахим хуудсыг хөтлөх, цахим мэдээлэлийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангах, сурталчилгааг төлөвлөх, удирдлагад цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тайлагнах, мэдээлэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
Төслийн хэрэгжилтийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан үнэн зөв, бодитой мэдээ, мэдээллийг олон нийт болон хамтрагч талуудад цаг тухайд шуурхай хүргэх, сурталчилах
Монгол улсын Хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүйн тухай хууль болон  холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг баримтлан хэрэгжүүлэх    
Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр цаг үеийн асуудлаар өгсөн  үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах
Байгууллагын цахим хуудасны мэдээ, мэдээллийг шинэчлэх,  баяжуулах,  хэвийн ажиллагааг ханган ажиллах, цахим хуудасны аюулгүй байдлыг хангах

© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2020 он

Монгол хүн бүрийг ажилтай болгохын төлөө.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2020.