Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Рэд рок ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Ерөнхий менежер

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгавар, нөөцийг хуваарилах, зохион байгуулан ажлын үр дүн үйл явцыг хянах Бодлого журам боловсруулах чадвартай, байгууллагуудтай гэрээ хийх Компанийн үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг, зардал хуваарилалт болон ашигт ажиллагаанд хяналт тавьж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх борлуулалтыг өсгөх, ашгийг нэмэгдүүлэн ажиллах Компанийн нийт ажилтнуудын ажил үүргийг жигд тэнцүү хуваарилах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлийг хянах Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой технологийн шинэчлэл, инновацын туршлага, Know how-r эрэлхийлэн судалж хэрэгжүүлэх Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн талаар тайлагнах

Зохион байгуулагч

Хоол үйлчилгээний стандарт  дүрэм стандартыг мөрдүүлэн ажиллуулах; Ажилчдын хөдөлмөрийн сахилга батыг хангуулах, сургах, хөгжүүлэх талд дээр санаачлагатай ажиллах, удирдлагаар хангаж ажиллах Тогооч нартай нягт хамтран ажиллаж, рестораны үйл ажиллагааг байнга тасралтгүй сайжруулж байх; Аюулгүй ажиллагаа болон холбогдох заавар журмыг мөрдөн ажиллах; Удирдлагаас даалгасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх; Зочдын хүсэл сонирхолыг сонсон боломжит арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах

Интерьер дизайнер /Рэд Рок Инженеринг ХХК/

Төслийн барилгын гүйцэтгэлийн зургийг гүйцэтгэх Төслийн ажлын зургийн өөрчлөлт болон тодруулгыг хариуцах Бусад төслийн үйл ажиллагаатай холбогдох зургуудын архивлалтыг бүрдүүлэх Барилгын интерьер зураг гаргах

Захирлын жолооч

Тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн байдал, цаг хугацаанд үзлэгт хамруулж, бэлэн байдлыг хангах; Жолоочийн замын тооцооны хуудсыг тээврийн хэрэгсэл бүрээр хөтлөх; Аюулгүй ажиллагаа болон холбогдох заавар журмыг мөрдөн ажиллах; Шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх;

Төслийн менежер / Рэд Рок Катеринг/

Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгавар, нөөцийг хувиарлах, зохион байгуулан ажлын үр дүн үйл явцыг хянах Бодлого журам боловсруулах чадвартай, байгууллагуудтай гэрээ хийх Төслийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах хянах Удирдлагыг мэдээллээр хангах Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу Баг удирдаж ажиллах, түргэн шуурхай зохицуулалт хийх чадвартай

Ерөнхий менежер /ресорт/

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөсөн ажлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үүрэг даалгавар, нөөцийг хуваарилах, зохион байгуулан ажлын үр дүн үйл явцыг хянах Бодлого журам боловсруулах чадвартай, байгууллагуудтай гэрээ хийх Компанийн үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртөг, зардал хуваарилалт болон ашигт ажиллагаанд хяналт тавьж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх борлуулалтыг өсгөх, ашгийг нэмэгдүүлэн ажиллах Компанийн нийт ажилтнуудын ажил үүргийг жигд тэнцүү хуваарилах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлийг хянах Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой технологийн шинэчлэл, инновацын туршлага, Know how-r эрэлхийлэн судалж хэрэгжүүлэх Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн талаар тайлагнах

Ахлах нягтлан бодогч /Рэд Рок Катеринг/

Бизнес төлөвлөгөөний дагуу орлого, зардлыг хянах; БМ-н зарцуулалт, өртөг тооцооллыг хийж, хяналт тавих, зардлыг бууруулах анхаарал тавьж ажиллах; Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад өдөр тутам хяналт тавьж, анхан шатны баримтын стандартыг хангаж ажиллах; Санхүүгийн тайлангуудыг цаг хугацаанд холбогдох байгууллагуудад тайлагнах; Удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах; Санхүү бүртгэлийн албаны ажилчдаа удирдлагаар хангах ажилд нь хяналт тавих;

Нягтлан бодогч /ростероор/

Компанийн өр авлагыг барагдуулах, насжилт өндөртэй өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч санхүүгийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, харилцагч байгууллагуудтай тоооцоо нийлэх; Үндсэн хөрөнгө болон түүнтэй адилтгах зүйлсийн холбогдох тооцоо хийх, баталгаажуулах, элэгдлийг тооцоолох, тайлагнах;  Үндсэн хөрөнгө болон бараа материалын тооллого хийх;

Рестораны менежер /ресорт/

Хоол үйлчилгээний стандарт  дүрэм стандартыг мөрдүүлэн ажиллуулах; Ажилчдын хөдөлмөрийн сахилга батыг хангуулах, сургах, хөгжүүлэх талд дээр санаачлагатай ажиллах, удирдлагаар хангаж ажиллах Тогооч нартай нягт хамтран ажиллаж, рестораны үйл ажиллагааг байнга тасралтгүй сайжруулж байх; Аюулгүй ажиллагаа болон холбогдох заавар журмыг мөрдөн ажиллах; Удирдлагаас даалгасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх; Зочдын хүсэл сонирхолыг сонсон боломжит арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах

Өрөө үйлчилгээний ажилтан

Амралтын байр, оффис, хурлын танхим, нийтийн талбайн бүх төрлийн цэвэрлэгээг стандартын дагуу өдөр тутам хийж гүйцэтгэх; Цэвэрлэгээний болон хангамж материалыг стандартын дагуу тоо хэмжээгээр тавих, хянах; Орны цагаан хэрэглэл, бусад даавуун эдлэлийг солих, нөхөж тавих; Өрөөний эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, хянах; Хуваарийн дагуу төлөвлөгдсөн цэвэрлэгээ үйлчилгээг цаг хугацаанд хийх

Угаагч /Ростероор/

Үйлдвэрлэлийн сав суулга, аяга тавгийг стандартын дагуу угааж цэвэрлэх; Аяга тавагны бүтэн байдал болон тоо ширхэгэнд хяналт тавих; Ноогдсон ажлын талбарыг эмх цэгцтэй цэвэрхэн байлгах; Хоолны газрын шал, хана, хаалгыг өдөр бүр цэвэрлэж ариутгах ба их цэвэрлэгээг 7 хоног тутам хийх; Хувийн ариун цэврийг чандлан сахих; Цэвэрлэгээний багаж хэрэгслийг тусгай байранд хадгалах, тэдгээрийг цэвэрлэгээ хийж дууссаны дараа халуун усаар угааж, ариутгалын бодисоор халдваргүйжүүлэх;

Бэлтгэгч тогооч /Рэд рок катеринг ХХК/

Өөрт ноогдсон ажлын талбарыг эмх цэгцтэй байлгах; Дараа өдрийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалыг бэлтгэх; Хөргөгч, хөлдөөгчийн эмх цэгц, цэвэрлэгээнд анхаарах; Хувийн ариун цэврийг чандлан сахих; Ахлах өгсөн заавар болон хоол үйлдвэрлэлийн стандартыг мөрдөж ажиллах; Түүхий эд материалыг хорогдол багатай бэлтгэх; Мах болон махан бүтээгдэхүүний чанарт анхаарал тавих;

Тогооч /Рэд рок катеринг ХХК/ Ростер

Хувийн ариун цэврийг чандлан сахих; Хоол үйлдвэрлэлийн стандарт; Түүхий эд, бараа материалын чанарт анхаарах; Түүхий эд материалыг технологийн дагуу зөв зохистой хэрэглэх, стандарт өртгийн дагуу зарцуулалттай байх; Цаг ашиглалт сайн байх; Дараа өдрийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалыг бэлтгэх;

Рестораны үйлчлэгч

Рестораны цэвэрлэгээ хийх. Нийтийн талбай цэвэрлэх

АЖ АХУЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН

Ресортын цахилгаан, дулаан, сантехник, цэвэрлэх байгууламжийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах, нэгж хэсгүүдийн эд хөрөнгийн эвдрэл, гэмтлийг засах. Гадна талбайн цэвэрлэгээ хийх

КАСС

Кассын орлого тухай бүр авах Программ дээр зочдын захиалсан бүтээгдэхүүнийг шивж, бүртгэл хөтлөх  Өдрийн борлуулалтын тайлан гаргах Билл тулгалт хийх 

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Тэрэлжид/

Амралтын байр, оффис, хурлын танхим, нийтийн талбайн бүх төрлийн цэвэрлэгээг стандартын дагуу өдөр тутам хийж гүйцэтгэх; Орны цагаан хэрэглэл, бусад даавуун эдлэлийг солих, нөхөж тавих; Хуваарийн дагуу төлөвлөгдсөн цэвэрлэгээ үйлчилгээг цаг хугацаанд хийх

Угаагч /Тэрэлжид ростероор болон УБ хотод ажиллах/

Үйлдвэрлэлийн сав суулга, аяга тавгийг стандартын дагуу угааж цэвэрлэх; Ноогдсон ажлын талбарыг эмх цэгцтэй цэвэрхэн байлгах

Зөөгч

Хоол үйлчилгээг стандартын дагуу үйлчлэх; Харилцагч үйлчлүүлэгч нарын санал сэтгэгдэлийн сонсож удирдлагуудад түргэн шуурхай мэдээллэж байх; Уух зүйлс, мөн хариуцсан бараа бүтээгдэхүүний захиалга, хадгалах хугацаа, чанар стандартыг хариуцаж хянаж ажиллах;

ТОГООЧ

Хувийн ариун цэврийг чандлан сахих; Хоол үйлдвэрлэлийн стандартын талаар мэдлэгтэй байх; Түүхий эд, бараа материалын чанарт анхаарах; Түүхий эд материалыг технологийн дагуу зөв зохистой хэрэглэх, стандарт өртгийн дагуу зарцуулалттай байх; Дараа өдрийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалыг бэлтгэх;

Ресепшн

- Гадаад дотоодын зочдыг угтах, үдэх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх; - Биечлэн харилцах, утсаар харилцах соёлыг чанд баримтлан ажиллах; - Өндөр зэрэглэлийн ресортын дотоод зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн урсгалыг шуурхай байлгах тал дээр хамтран ажиллах; - Цэвэрлэгээ үйлчилгээнд хяналт тавих; - Бүртгэл мэдээлэл хөтлөх, тайлагнах; - Шууд удирдлагын даалгасан бусад ажил үүргийг хариуцан гүйцэтгэх;

Нярав

Бараа материал болон ТЭМ-ийн орлого, зарлагыг үнэн зөв бүртгэх, Анхан шатны баримтуудыг зөв бүртгэх, тайлан мэдээг зөв гаргах Агуулахын бүртгэлийг зөв хийх,  захиалга зөв хийж, бараа материалын нөөцийг хангах, бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хамтарч ажиллах,  Бараа материалын болон өмч хөрөнгийн тооллогыг цаг тухайд нь шуурхай хийж, тайлан тооцоог нэгтгэж, удирдах ажилтанд тухай бүр шуурхай мэдээллээр хангах,  Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтанд өдөр тутам байнгын хяналт тавьж, болзошгүй эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан  сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах, 

ХАБЭА-н ажилтан ростероор

Кэмпийн бүх хэсгийн ажлын байр, ажилтнуудын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын хууль, дүрэм, стандартыг мөрдүүлэх; Ажлын байр, тоног төхөөрөмж болон ажилтны ур чадвар, ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой осол, эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах; Ажилтнуудад зориулсан хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын талаарх сургалтын төлөвлөгөө хийх, сургалтыг зохион байгуулах, тогтмолжуулах; Кэмпийн нэгж хэсгүүдэд холбогдох зааварчилгаа, дүрэм журам, аюулгүй ажиллагааны бодлогын бичиг баримт боловсруулах; Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний процесст хяналт тавих, алдагдсан тохиолдолд арга хэмжээ шуурхай авах; Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах;

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч /ростероор/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх Ажлын байрны орчноос ажилтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, арга зүйгээр хангах Шаардлагатай тохиолдолд анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх, гарсан дүгнэлтэнд хариу арга хэмжээг авч төлөвлөх хэрэгжүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан бусад чиг үүргүүдийг гүйцэтгэх

Цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажилтан /Ростероор/

Амралтын байр, оффис, хурлын танхим, нийтийн талбайн бүх төрлийн цэвэрлэгээг стандартын дагуу өдөр тутам хийж гүйцэтгэх; Цэвэрлэгээний болон хангамж материалыг стандартын дагуу тоо хэмжээгээр тавих, хянах; Орны цагаан хэрэглэл, бусад даавуун эдлэлийг солих, нөхөж тавих; Өрөөний эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, хянах; Хуваарийн дагуу төлөвлөгдсөн цэвэрлэгээ үйлчилгээг цаг хугацаанд хийх, бүртгэх

ХАБЭА-н инженер /Рэд Рок Инженеринг/

ХАБЭА-н менежментийн бодлогын бичиг баримт боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах Ажилтнуудыг осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах Багийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүсэж болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх Үүссэн аюул, ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах Байгаль орчны шинжилгээ, үнэлгээ гаргах чадвартай

Барилгын хяналтын инженер /Рэд Рок Инженеринг/

Зураг төслийн дагуу барилгыг угсрах, барих ажлыг барилгын норм, дүрэм, стандарт техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангах хяналт тавих  Барилгын ажлын ажил үүргийн уялдаа холбоог хангаж хуваарилах, удирдан зохион байгуулах Барилгын ажлыг чанартай, үр дүнтэй гүйцэтгэх зорилгоор компанийн бусад алба нэгж удирдах албан тушаалтантай хамтран ажиллах Барилга бүтээцийн зураг зурах, төсөв тооцоолол гаргах

ХАС, ЦБУ инженер /Рэд Рок Инженеринг ХХК/

Төслийн барилга байгууламжийн усан хангамж, ариутгах татуургын болон халаалт, агаар сэлгэлтийн шийдлийг эдийн засгийн хэмнэлттэй чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах Барилга байгууламжийн усан хангамж, ариутгах татуургын болон халаалт агаар сэлгэлтийн шугамын тоног төхөөрөмжийн шийдлийг гаргах Халаалт агааржуулалт, хөргөлт, цэвэр бохир усны шугамын тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, ашиглалтыг хариуцан ажиллах Зургийн дагуу угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажилд хяналт тавих Тоног төхөөөрөмж, шугам сүлжээний зураг төслийг төлөвлөх, төсөв гаргах

Заал зохион байгуулагч /Ростероор/

Кэмпийн хоол үйлчилгээг стандартын дагуу явуулж үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжтай байлгах; Харилцагч үйлчлүүлэгч нарын санал сэтгэгдлийг сонсож, шууд удирдлагадаа шуурхай мэдээлэл дамжуулах; Заалны эрүүл ахуй, дүрэм стандартыг мөрдүүлэн ажиллуулах; Ажилчдын хөдөлмөрийн сахилга батыг хангуулан ажиллуулах; Хоолны цэсэн дэх үнийн тусгай тариф, шинээр үнэ зохиоход санал оруулах; Кемп зохицуулагч, өрөө үйлчилгээний даамал, ахлах тогооч нартай нягт хамтран ажиллаж, үйл ажиллагааг байнга тасралтгүй сайжруулж байх; Удирдлагаас даалгасан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх; Аюулгүй ажиллагаа болон холбогдох заавар журмыг мөрдөн ажиллах;

Аж ахуйн ажилтан /Ростероор ажиллах/

Кэмпийн цахилгаан, дулаан, сантехник, цэвэрлэх байгууламжийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах, нэгж хэсгүүдийн эд хөрөнгийн эвдрэл, гэмтлийг засах. Компанийн тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүрэг

Бэлтгэгч тогооч /Рэд рок катеринг ХХК/

Өөрт ноогдсон ажлын талбарыг эмх цэгцтэй байлгах; Дараа өдрийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалыг бэлтгэх; Хөргөгч, хөлдөөгчийн эмх цэгц, цэвэрлэгээнд анхаарах; Хувийн ариун цэврийг чандлан сахих; Ахлах өгсөн заавар болон хоол үйлдвэрлэлийн стандартыг мөрдөж ажиллах; Түүхий эд материалыг хорогдол багатай бэлтгэх; Мах болон махан бүтээгдэхүүний чанарт анхаарал тавих; Гал тогооны бэлтгэл ажлыг хурдан шаламгай хариуцлагатай хийж гүйцэтгэх

Тогооч /Рэд рок катеринг ХХК/

Хувийн ариун цэврийг чандлан сахих; Хоол үйлдвэрлэлийн стандарт; Түүхий эд, бараа материалын чанарт анхаарах; Түүхий эд материалыг технологийн дагуу зөв зохистой хэрэглэх, стандарт өртгийн дагуу зарцуулалттай байх; Цаг ашиглалт сайн байх; Дараа өдрийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалыг бэлтгэх;

Хүнсний эрүүл ахуйч /Ростероор/

Кемпийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ өрөө байрны цэвэрлэгээнд эрүүл ахуй талаас стандартыг мөрдүүлэх, чанарын хяналт тавих Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд тавигдах стандартыг хангаж ажиллах, эрдслээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх, хянах, эрсдлийн акт, зохистой дадлын гүйцэтгэлийг хангахын тулд заавар зөвлөмж өгөх, мэдээллээр хангах Кемпийн өрөө байр, гадаа талбай зэрэгт эрүүл ахуйн хяналт тавьж, шаардагдах ариутгал, халдваргүйжилт, мэргэч болон шавьжны устгал, хоргүйжилтыг стандартын дагуу хийлгэх Кемпийн нийт ажилтнуудад ажил мэргэжил болон ажлын байрны эрүүл ахуйн сургалтыг тогтмол хийх холбогдох, заавар зөвлөмж, журам боловсруулах ХАБ-ын чанарын хяналт тавих, лабораторын шинжилгээнд дүгнэлт хийх, түүхий эдийн шинжилгээнд хяналт тавих Ажилтнуудын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын хууль дүрэм стандартыг мөрдүүлэх

Худалдан авалтын ажилтан /Ред Рок инженеринг/

Барилгын материалын  чанар сайн мэддэг, үнийн судалгаа хийх,  Барилгын материал худалдаалдаг байгууллагын хаяг байршил мэддэг Жолооны үнэмлэхтэй, жолоо барьж чаддаг Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үндсэн чиг үүргийн дагуу

Нярав/ ростероор/

-НББ-ийн баримт бичгийн хүрээнд бараа материалын зарлага, орлого, агуулахын бүртгэлийг хурдан шуурхай гүйцэтгэх; - БМ-ын орлого, зарлага, бусад дагалдах бичилтийг НББ-ын стандартын дагуу бүртгэх, сар бүр зохих тайлангуудыг гаргах; - Үндсэн хөрөнгө болон бараа материалын тооллого хийх; - Үйлчилгээний тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай бараа материалын захиалга авах  - Бэлтгэн нийлүүлэгчээс  бараа материалын татан авалт хийх , хадгалалт, агуулахын бүртгэлийг хийх; - Бараа материал олгох, бүртгэл хөтлөх, зарцуулалтанд хяналт тавих; - Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах; - Ээлжит болон гэнэтийн тооллого хийж үр дүнг гаргах; - Агуулахын эмх цэгцийг хангаж ажиллах;  

Нягтлан бодогч /Скайкатеринг ХХК/

Стандарт , хууль дүрэм журмын дагуу баримт бүрдүүлэлт хийж тайлан баланс үнэн зөв гаргах тайлагнах Бизнес төлөвлөгөөний дагуу орлого, зардлыг хянах; БМ-н зарцуулалт, өртөг тооцооллыг хийж, хяналт тавих, зардлыг бууруулах анхаарал тавьж ажиллах; Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад өдөр тутам хяналт тавьж, анхан шатны баримтын стандартыг хангаж ажиллах; Санхүүгийн тайлангуудыг цаг хугацаанд холбогдох байгууллагуудад тайлагнах; Удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах; Санхүү бүртгэлийн албаны ажилчдаа удирдлагаар хангах ажилд нь хяналт тавих

Өрөө үйлчилгээний даамал /ростероор/

Кемпийн бүх хэсгийн байр сууцны өдөр тутмын цэвэрлэгээ үйлчилгээ, угаалгын хэсгийг хариуцаж ажилтнуудыг удирдлагаар хангах,  Ажлын төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж, ажил үйлчилгээг чанартай гүйцэтгүүлэх, хянах захиалагчийн сэтгэл ханамжид хүрэх, ЗБ-ын менежмент, өрөө үйлчилгээний ажилтнаар мэргэшсэн  

Тогооч /Шөл, халууны хэсэг/ /Рэд рок катеринг ХХК/

Хувийн ариун цэврийг чандлан сахих; Хоол үйлдвэрлэлийн стандарт; Түүхий эд, бараа материалын чанарт анхаарах; Түүхий эд материалыг технологийн дагуу зөв зохистой хэрэглэх, стандарт өртгийн дагуу зарцуулалттай байх; Цаг ашиглалт сайн байх; Дараа өдрийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалыг бэлтгэх;

Зөөгч

Хоол үйлчилгээг стандартын дагуу үйлчлэх; Харилцагч үйлчлүүлэгч нарын санал сэтгэгдэлийн сонсож удирдлагуудад түргэн шуурхай мэдээллэж байх; Уух зүйлс, мөн хариуцсан бараа бүтээгдэхүүний захиалга, хадгалах хугацаа, чанар стандартыг хариуцаж хянаж ажиллах;

Ерөнхий тогооч /Скайкатеринг ХХК /

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсний түүхий эдийг анхан шатны болон дулааны боловсруулалтанд оруулж батлагдсан жор, технологийн дагуу хоол үйлдвэрлэх Хоол, бүтээгдэхүүнээс дээж авах, устгах, хянах үйл ажиллагаа, үйлчлүүлэгчдээс хоолны амт, чанартай холбоотой гарсан санал, гомдлыг судалж тухай бүр барагдуулж байх Хоолны газарт ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа, ариутгал, цэвэрлэгээний зааврыг боловсруулж ажлын байранд мөрдүүлэх

Угаалгын ажилтан "Ред Рок катеринг" ХХК/ростероор/

Кемпийн бүх даавуун эдлэл болон, кемпийн ажилтнуудын дүрэмт хувцас угаалга, индүүдлэгийг стандартын дагуу хийж, тасралтгүй сэлгэлтийн нөөцтэй байлгах; Цэвэрлэгээний болон хангамж материалыг стандартын дагуу тоо хэмжээгээр тавих, хянах, бүртгэл хөтөлж кемп зохицуулагч, няравт танилцуулах; Угаалгын тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн аюулгүй ажиллагааг хангаж, зааварчилгааны дагуу хариуцлагатай харицах, Хуваарийн дагуу төлөвлөгдсөн цэвэрлэгээ үйлчилгээг цаг хугацаанд хийх; Цагаан хэрэглэл болон даавуун эдлэл, ажлын хувцсыг стандартын дагуу угаах, хатаах, индүүдэх, хуваарилах, дугаарлах;

Мужаан /Аж ахуйн туслах ажилтан/ /Ростероор/

Кэмпийн цахилгаан, дулаан, сантехник, цэвэрлэх байгууламжийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах, нэгж хэсгүүдийн эд хөрөнгийн эвдрэл, гэмтлийг засах; Компанийн тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах; Хог тээвэрлэлтийг хариуцах; Аюулгүй ажиллагаа болон холбогпдох заавар журмыг мөрдөн ажиллах; Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүрэг;

Жолооч /Ростероор/

Тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн байдал, цаг хугацаанд үзлэгт хамруулж, бэлэн байдлыг хангах; Жолоочийн замын тооцооны хуудсыг тээврийн хэрэгсэл бүрээр хөтлөх; Аюулгүй ажиллагаа болон холбогдох заавар журмыг мөрдөн ажиллах; Шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх;

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Соёл амралтын хүрээлэн, П.Гэндэнгийн гудамж-16, Цэнтрал оффис 4 давхарт

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.