Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Биллионер Икс

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Lawyer

Draft and review contracts, agreements, and other legal documents Provide legal advice on a wide range of matters, including employment law, intellectual property, and contract disputes Conduct legal research and stay up-to-date on relevant laws and regulations Oversee risk management processes and recommend strategies to mitigate potential legal issues Represent our organization in negotiations, settlements, and court proceedings Collaborate with cross-functional teams to ensure legal compliance in various business operations Develop and implement legal policies and procedures to maintain high ethical standards

Human Resource manager

Responsibilities Develop and implement HR strategies and policies that align with the company's vision and objectives Oversee the entire recruitment and selection process, from sourcing candidates to onboarding new hires Handle employee relations matters, including disciplinary actions, grievances, and performance management Develop and conduct employee training programs to enhance job-related skills and personal growth Monitor and ensure compliance with labor laws, regulations, and internal policies Manage employee benefit programs, including insurance, retirement plans, and leave policies Oversee the administration of performance evaluation processes and provide guidance to supervisors and managers

Барипга угсралт төлөвлөлтийн инженер

Барилгын зураг, төсөв, барилга угсралтын төлөвлөлтийн ажлуудыг журмын дагуу мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллах, тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь тайлагнаж хариуцлагатай ажиллах  Зохиосон  төсвийн дагуу барилгын материалын нарийвчилсан түүвэр rapгах, тооцоо гаргах, гадаад дотоод захиалга өгөх  Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа мэдээлэл боловсруулах, гүйцэтгэх  Төслийн багийн уяалдаа холбоо, мэдээлэл солилцоо, ажил үүргийн биелэлтийг хангуулах  хянаж ажиллах, дүгнэлт гаргах заавар, зөвөлгөө өгөх  Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гуйцэтгэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тайлагнах Туслан гуйцэтгэгч байгууплагуудын уялдаа холбоог зохион байгуулах,  ГҮйцэтгэлд хяналт тавих хариуцлагаа тооцох, ажил гүйцэтгэх аргачлалын дагуу гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих баталгаажуулах  Туслан гуйцэггэгч байгууллагын өдөр тутмын үйп ажиллагааг удирдан чиглүүлэх  ИТА зааварчилгаа өгөх   

Сантехникийн Инженер

  Барилга угсралтын ажилд сантехникийн шийдэлтэй холбоотой ажил нь батлагдсан зураг төсөв, техникийн нөхцөл, гэрээнд заасан нөхцөл, тоо хэмжээний дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, зөвлөх, төсөв төлөвлөгөө, графикийн дагуу угсралтын ажлыг норм, нормативын дагуу чанартай, хурдан шуурхай гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сантехникийн материалын ашиглалт, зарцуулалтын тооцоо төсөв гаргах, худалдан авалт хийх, зөв зохистой зарцуулах ажлыг зохион байгуулах, хянах  Барилга угсралтын ажилд сантехникийн шийдэлтэй холбоотой ажил нь батлагдсан зураг төсөв, техникийн нөхцөл, гэрээнд заасан нөхцөл, тоо хэмжээний дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, зөвлөх, төсөв төлөвлөгөө, графикийн дагуу угсралтын ажлыг норм, нормативын дагуу чанартай, хурдан шуурхай гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сантехникийн материалын ашиглалт, зарцуулалтын тооцоо төсөв гаргах, худалдан авалт хийх, зөв зохистой зарцуулах ажлыг зохион байгуулах, хянах

Визний мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажилна.

Санхүү хариуцсан захирал

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг ургийн дагуу

Ерөнхий нягтлан бодогч

Группийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

ТУЗ-н дэргэдэх техник үйл ажиллагааны мэргэжилтэн

Групп доторх Уул уурхай, засварын компани болон ТУЗ хоорондын үйл ажиллагааг тогтвортой явахад хяналт тавьж тавина.

Хуульч

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, дүрэм, журам заавар, тушаал шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, зөвлөгөө өгөх, компаниас иргэд, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээ, хэлцлийн төслийг батлуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гэрээнээс үүдэн гарах хууль зүйн үр дагаварт дүгнэлт гаргах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг цаг тухайд нь оруулах, төлөөлөн удирдах зевлөлийн нарийн бичгийн даргын чиг үүргийг гүйцэтгэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагад итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийг төлөөлөх.

Нягтлан бодогч

Компанийн бүртгэл тайланг стандарт болон хууль, дүрэм журмын дагуу үнэн зөв, алдаагүй бүртгэх, тайлагнах удирдлагын чиг үүргийг дэмжиж ажиллах, Өдөр тутмын НББ бүртгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Техникийн инженер

Машин механизмын хөдлөгүүр, механик болон бусад эд ангийн эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах Машин механизмын найдвартай ажиллагааг хангах Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг захиалах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, СБД, Шангрила 16 давхар

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.