Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Мандал Ресурс ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Оффисын үйлчлэгч

- Оффисын өдөр тутмын цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцан ажиллах,

Бутлуурын оператор

Баяжуулах үйлдвэрийн бутлуурын хэсгийн тоног төхөөрөмжүүдийг технологийн дагуу хэвийн ажиллуулах, хяналт тавих Технологийн горимыг тохируулах Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн заавар зааварчилгааны дагуу ажиллах Ажлын үүрэг даалгавар авах, тайлагнах Бутлуурын тоног төхөөрөмжийн гэмтэл доголдолыг оношлох, мэдэгдэх, засуулах Засвар үйлчилгээнд туслах, гар багажтай харьцаж ажиллах

ХАБЭА мэргэжилтэн

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй ХАБЭАБО-ы бодлогын хэрэгжилтийг хангах; Төслийн ХАБЭАБО-ны багийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; Үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх; Гарцаагүй үүссэн аюул ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах.

Бульдозерийн оператор

Овоолгын, зам талбайн хөмсөгүүдийг стандартын дагуу тавих Ил уурхайн уулын ажлын явуулахад шаардлагатай хөрс түрэлт, хуулалтын ажлыг гүйцэтгэх Өөрийн хариуцан ажиллах машин механизмын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хүлээн авах ба хүлээлгэн өгөх

ХАБЭА мэргэжилтэн

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй ХАБЭАБО-ы бодлогын хэрэгжилтийг хангах; Төслийн ХАБЭАБО-ны багийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; Үүсч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх; Гарцаагүй үүссэн аюул ослын хор, нөлөөллийг бууруулах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах.

Эмч, эрүүл ахуйч /Уурхай/

-Урьдчилан сэргийлэх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх  -Шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн анхан шатны яаралтай тусламжийг хурдан шуурхай үзүүлэх  -Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хянах 

Уурхайн тооцооны нягтлан бодогч

- Бүртгэлийн стандарт болон компанийн НББ-ийн бодлого, дүрэм журмыг дагаж мөрдөн ажиллах - Санхүүгийн программд мэдээллийг цаг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх - Уурхайн өдөр тутмын бараа материалын шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх хянах тайлагнах   

Диспетчер Инженер

-Хурлын тэмдэглэл хөтлөх (Хийгдэх ажлуудын биелэлт хэрэгжилтийн явцыг хөтлөх танилцуулах)-Үйлдвэрийн өдөр тутмын мэдээг бэлтгэх -Талбай дах техникийн хөдөлгөөн зохицуулах -Техникийн бичиг баримт, хөдөлгөөний хяналт,ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулах -Үйлдвэрийн захиалгын мэдээллийг илгээх, бүртгэх,мэдээллэх -Барилга угсралтын улаан дэвтэр хөтлөх АКТ  боловсруулах -Тээврийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, хөдөлгөөний мэдээг бүртгэх 

Диспетчер Инженер

-Хурлын тэмдэглэл хөтлөх (Хийгдэх ажлуудын биелэлт хэрэгжилтийн явцыг хөтлөх танилцуулах)-Үйлдвэрийн өдөр тутмын мэдээг бэлтгэх -Талбай дах техникийн хөдөлгөөн зохицуулах -Техникийн бичиг баримт, хөдөлгөөний хяналт,ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулах -Үйлдвэрийн захиалгын мэдээллийг илгээх, бүртгэх,мэдээллэх -Барилга угсралтын улаан дэвтэр хөтлөх АКТ  боловсруулах -Тээврийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, хөдөлгөөний мэдээг бүртгэх 

Үйлдвэрийн дарга /баяжуулах үйлдвэр/

Геологи, уул уурхайн захирлын шууд удирдлага доор  төслийн бүтцийн хүрээнд ажиллаж байгаа инженер техникийн албыг удирдаж байгаа ахлах ажилтнуудыг  Төслийн менежмент, төсөв, төлөвлөгөө, гүйцэтгэл г.м чиглэлээр чиглүүлж, удирдаж ажиллах, үүнд: Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын албаны Угсралт технологийн хэсэг /үйлдвэрийн т.т-н угсралт/, Техник тоног төхөөрөмжийн хэсэг /хүнд машин механизмын засвар, ашиглалтын хэсэг/ ХАБЭАБО хэсэг, Геологи, Барилгын хэсэг нийт 5 хэсгийг хариуцна.  Гүйцэтгэх захиралд ажлын явцын мэдээг шууд танилцуулж ажиллана.  Эдгээр хэлтэс, албадын үйл ажиллагааны процессыг тогтоох, түүний дагуу боловсруулагдаж байгаа дүрэм журмыг хянаж баталгаажуулах,  Геологи, уул уурхайн  удирдлагын газрын захиралтай хамтран төслийг удирдан зохион байгуулна.  

Ил уурхайн дарга

Уурхайн олборлолтын ажлыг орчин үеийн техник технологийн бодлого, инженерчилэлд тулгуурлан урт болон богино хугацааны төлөвлөлтийг эдийн засгийн болоод үйл ажиллагааны хувьд хамгийн ашигтай байх боломжит арга замуудыг сонгон оновчтой шийдвэр гаргах; Өдөр тутмын үйл ажиллагааг зөв зохистой удирдлагаар хангаж зохион байгуулах, нэгдсэн хяналт тавьж ажиллах; Үйлдвэрлэлийн норм, норматив тогтоож, олборлолт явуулах талбайг төлөвлөх, цагийн горим тогтоох мөн хангалтыг шийдвэрлэх замаар үйлдвэрийн үйл ажиллагаа болон чанарт хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн бүртгэл, тайланг бэлтгэх; Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

Маяти жолооч

Автомашины бэлэн байдлыг ханган, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган, удирдлагын өгсөн чиглэлийн дагуу хот дотор болон хөдөө орон нутагт ажиллах, шуурхай тээвэрт ажиллах

Уурхайн нярав /Баяжуулах үйлдвэр/

   Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, түүний сэлбэг бараа материал, барилгын материалын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалтыг хариуцан ажиллах;  Баяжуулах үйлдвэрийн сэлбэг бараа материал, барилгын материалын орлогыг тухай бүрд нь дагалдах баримтын дагуу тооллогоор хүлээн авч, коджуулах, санхүүгийн программд бүртгэх;   Уурхайн агуулахын дотоод эмх цэгц, аюулгүй байдлыг ханган ажиллах; Хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн өдөр тутмын орлого, зарлагын гүйлгээг бүртгэж, тайлагнах;    Бараа материалын тайланг  ээлж бүрт гарган уурхайн тооцооны нягтлан бодогчид тайлагнах;    Анхан шатны баримт үдэж архивлах;    Компанийн өмч хөрөнгийг хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулалт хийхэд идэвх санаачилгатай ажиллах;    Ажлын байр, талбай, өөрийн ажиллаж  буй хэсгийн орчныг цэвэр, эмх цэгцтэй байлгах;   Төслийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа аливаа дүрэм, журам, заавар, аюулгүй ажиллагааны горимуудыг мөрдөж ажиллах;   Чиг үүргийн дагуу удирдлагын өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь аюулгүй, бүрэн биелүүлэх; АБТ дагуу бусад ажлын чиг үүргийн хүрээнд

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн /сонгон шалгаруулалт/

Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу хариуцсан компанийн хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын чиг үүргийг хариуцан ажиллах Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, журмыг сайжруулах, шинэчлэн боловсруулах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой тайлан мэдээг тогтмол гаргах, шаардлагатай судалгааг гаргаж дүгнэлт хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн компани, их дээд сургууль, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдтэй хамтран ажиллах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн сувгийг өргөжүүлэх Сонгон шалгаруулалтын тест материалуудыг боловсруулах, шинэчлэх, Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой төсвийг жил бүр төсөвлөх, тухай бүр төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих Шууд удирдлага болон чиг үүргийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, заавар, зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн /сонгон шалгаруулалт/

Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу хариуцсан компанийн хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын чиг үүргийг хариуцан ажиллах Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, журмыг сайжруулах, шинэчлэн боловсруулах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой тайлан мэдээг тогтмол гаргах, шаардлагатай судалгааг гаргаж дүгнэлт хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн компани, их дээд сургууль, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдтэй хамтран ажиллах Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн сувгийг өргөжүүлэх Сонгон шалгаруулалтын тест материалуудыг боловсруулах, шинэчлэх, Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой төсвийг жил бүр төсөвлөх, тухай бүр төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих Шууд удирдлага болон чиг үүргийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, заавар, зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах

Худалдан авалт, хангамжийн менежер

Ажлын тайлан төлөвлөгөөгөө бэлтгэх, илтгэх Бараа материалын худалдан авалт хийх болсон тохиолдолд батлагдсан захиалгын дагуу хурдан шуурхай, чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй арга замаар төсөв боловсруулах Батлагдсан төсвийн дагуу худалдан авалт хийхдээ бараа нийлүүлэгчидтэй үнийн талаар харилцан тохиролцож худалдааны гэрээ байгуулах, хангамжийн шаардлагад нийцүүлж, ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад ажил үүргүүд 

Агуулахын нярав

Дамжин өнгөрөх агуулахад анхан шатны баримтыг үндэслэн бараа матеиал хүлээн авах, тээвэрт өгөх  Бараа материалын тайлан гаргах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасны дагуу 

Кемп менежер

350 хүнтэй хотхоны хэвийн үйл ажиллагааг ханган удирдан зохион байгуулан ажиллах.  -Хотхоны цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажиллаж, багийг удирдлагаар хангах  -Хотхоны аж ахуйн ажлын төлөвлөгөөг гаргаж гүйцэтгэж,Багийг удирдлагаар хангах  -Зочдыг угтах үйлчилгээний стандарт бий болгож мөрдөж ажиллах  -Хотхоны бохир, угаалга зэрэг цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажиллах -Бусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу 

Захирлын жолооч

Автомашины бэлэн байдлыг ханган, замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган, удирдлагын өгсөн чиглэлийн дагуу хот дотор болон хөдөө орон нутагт ажиллах, шуурхай үйлчлэх.

Үйлчилгээний машины жолооч

Автомашины бэлэн байдлыг ханган, замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган, оффисийн дотоод ажлаар хот дотор болон төслийн талбай руу аялах 

Механик инженер /Баяжуулах үйлдвэрийн/

- Үйлдвэр ашиглалтад ороход технологийн горимын дагуу үйл ажиллагааг удирдан явуулах - Горимын хэвийн найдвартай ажиллагааны бичиг баримт боловсруулах, зааварчилгаа өгөх  -Баяжуулах үйлдвэрийн хэсгийн ажилтнуудын холбогдох чиглэлийн ажлын байрны зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллах -Аюулгүй ажиллагааны горимыг мөрдөн ажиллах -Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - 24, Авзага оффис /UBH центрийн баруун талд/, 3 давхарт

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.