19,000₮ Сонсох

Цаг төлөвлөлтийн 4Х аргыг суръяТанилцуулга

users 3 сонссон
00:00

Би юу сурах вэ?

Амжилттай, аз жаргалтай хүн бүрийн хамгийн том нууц бол цагаа удирдах, төлөвлөх байдаг. 4Х цагаа оновчтой төлөвлөх арга нь монгол хүмүүсийн сэтгэлгээ онцлогт тохирсон, орчин үеийн төлөвлөлтийн арга юм. Энэхүү хичээлд хамрагдсанаар цаг хугацааны үнэ цэнийг ойлгож, ирээдүйн цэгээс өнөөдрийн цагаа зөв төлөвлөх, амьдралын балансаа тэнвцэржүүлэх , цаг хором бүрийг утга учиртай аз жаргалтай өнгөрүүлж, зорилго өөд зогсолтгүй урагшлахад тань туслах болно.


Хичээлийн хөтөлбөр 

  • Цагаа оновчтой төлөвлөх 4х аргын тухай
  • Хамгийн чухлаа олох 
  • Хамгийн чухлаа төлөвлөж бичих
  • Хамгийн чухлаа эхэнд хийх
  • Хамгийн чухалдаа төвлөрөх
userБагш:
Анхтөр Эрдэнэцэцэг

Батбайгаль ХХК-д Хүний нөөцийн мэргэжилтэн. 2014 онд ИЗОУИС-г Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Көүчийн чиглэлээр суралцаж байгаа.  2020 оноос хойш сургагч багшаар ажиллаж байна.