Үнэгүй120,000₮Хямдрал: % off Сонсох

Санхүү татварын нэгдсэн ойлголтТанилцуулга

users 436 сонссон
00:00

Хичээлийн хөтөлбөр

 • Үндсэн ойлголт, эрх зүйн орчин
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа
 • Бүртгэл хөтлөлт, программ хангамж
 • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх
 • Санхүүгийн тайлан тушаах, хянах
 • Татварын тайлангийн төрлүүд
 • Тайлан тушаах хугацаа, хувь хэмжээ
 • Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлан
 • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан

 

userБагш:
Ган-эрдэнэ Мөнхбаяр
Багш

"Азуре Хүлүг Аудит" компанийн гүйцэтгэх захирал

 • Аудитын ажлыг удирдан зохион байгуулах, Пантнер, Санхүүгийн багш
 • Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн гишүүн 
 • Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч нийгэмлэгийн гишүүн