Microsoft Word | Ахисан шат

Үнэгүй70,000₮Хямдрал: % off Сургалтад бүртгүүлэх
4.7
(6)
avatar13,616
reply17
time2:45:40

 Би юу сурах вэ?

Microsoft Word программын ахисан түвшний сургалтад хамрагдсанаар автоматаар засагдах болон өөрчлөгдөх тохиргоог хийх, баримтад хийсэн өөрчлөлтийг хянах, агуулгын хүснэгтийг автоматаар үүсгэх, мэйл нэгтгэх болон макро бичих, файлаа хамгаалах, түгжих, хадгалаагүй гаргасан файлаа сэргээх зэрэг 70 гаруй төрлийн тохиргоонуудыг хийж сурах юм.

Хичээлийн хөтөлбөр

 • Зөв бичиг болон дүрмийн алдааг шалгах: Spelling & Grammar check;
 • AutoCorrect оруулах;
 • Коммент оруулах, зохион байгуулах;
 • Өөрчлөлтийг хянах буюу Track changes ашиглах;
 • Ном зүй болон эх сурвалж оруулах;
 • Зураг, хүснэгт болон графикийн тайлбар оруулах, жагсаалт үүсгэх;
 • Хөл толгой болон ишлэл зүүлт оруулах;
 • Агуулгын жагсаалт буюу гарчиг үүсгэх нь;
 • Hyperlink болон Bookmark оруулах нь;
 • Мэйл нэгтгэх;
 • Envelope болон Labels үүсгэх;
 • Subdocument үүсгэх;
 • Макро бичих;
 • Document хамгаалах, түгжих;
 • Хадгалаагүй гаргасан файлаа сэргээх;
 • Файлаа шейрлэх;
 • Нэмэлт тохиргоо хийх;
userБагш:
Баясгалан Батгэрэл

"Зангиа Портал" компанийн судалгааны менежер, дата аналист

Ажлын туршлага

 •  2019 оноос хойш Зангиа Академийн танхимын сургалтын Эксел програмын багш болон судалгааны менежерээр ажиллаж байна.