Байгууллагын хөгжлийн хандлага, удирдлагын загварууд

Үнэгүй60,000₮Хямдрал: 100% offСургалтад бүртгүүлэх
5
(1)
notebook7
avatar2,408
time28:06

Байгууллагын хөгжлийг удирдан зохион байгуулахад зайлшгүй харгалзах нийтлэг үндсэн зорилт бол үйл ажиллагааны бие даасан чиглэл тус бүрээр зайлшгүй баримтлах зарчим, хэм хэмжээгээ тодорхой болгох нь чухал ач холбогдолтой байдаг. Үүнийг менежментийн шинжлэх ухаанд удирдлагын загвар боловсруулж мөрдөх гэж үздэг. Энэхүү сургалтаар тус сэдвийн агуулгыг авч үзэх болно. Үүнд: Чиг хандлагаа тодорхойлох загвар, 7S-ын загвар, 5S-ын загвар,Удирдлагын 5 тулгуурт загвар, 7М-ын загвар, ММ-загвар, БХУ-загвар тус тус орно.

Энэхүү хичээлийг үзсэнээр Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлүүдээр ямар зарчмыг тодорхойлж мөрдөж болох талаар шинэ санаа авах улмаар хамт олны хувьд нийтлэг дагах хэм  хэмжээгээ сахин мөрдөхөд чиглэсэн мэдлэг олж авахад оршино.

userБагш:
Дамдин Ганбаатар

Удирдлагын Академи, Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн доктор, профессор