1
(1)
notebook17
avatar9
time2:29:31

Энэхүү хичээлийг үзэж судалснаар өгөгдлийн шинжилгээ хийхэд түгээмэл ашиглагддаг SPSS программаар анхан шатнаас дээд шатны шинжилгээ хийх ерөнхий ажиллагааны горимыг ойлгож, мэдэх болно.

Юу сурах вэ? 

  • IBM SPSS программын бүх функцийг практик дээр суурилан ажиллаж сурах
  • Өгөгдөл дээрээ таамаглал дэвшүүлэн шалган дүгнэх
  • Судалгааны өгөгдөл ашиглан вариац, корреляц, регрессийн шинжилгээ хийх
userБагш:
Эрдэнэ Мөнгөншагай

Бизнес хөгжил, Дата анализийн чиглэлээр ажилладаг.