0
(0)
notebook35
avatar26
time3:06:05

Power BI нь Business Intelligence буюу бизнесийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, тайлан боловсруулах программ юм.

Power BI нь маш олон мэдээллийн эх сурвалж буюу программ, сервер болон вэб сайт зэргээс өгөгдлөө цуглуулж, холбох боломжтойгоороо давуу талтай. Мөн тухайн олон өөр төрлийн өгөгдлүүд хооронд холболт хийж model буюу загвар бий болгон түүн дээрээ график дүрслэлүүдийг ашиглан тайлангаа хялбар бөгөөд оновчтой боловсруулах боломжтой юм.

Мөн хоорондоо холбогдох боломжгүй олон өөр төрлийн файлаас өгөгдөл нэгтгэж, өгөгдлөө power query editor-ын тусламжтай хялбархан цэгцлэх боломжтой.


Юу сурах вэ?

  • Олон өөр төрлийн датаг нэгтгэх;
  • Power Query Editor-ыг ашиглан өгөгдлөө хувиргах, цэгцлэх;
  • Movel view ашиглан query хооронд холболт хийж, загвар үүсгэх;
  • Олон төрлийн чартуудыг ашиглан тайлан боловсруулах;
  • DAX тооцоолол хийх;
  • Дашбоард үүсгэх;
userБагш:
Баясгалан Батгэрэл

"Зангиа Портал" компанийн судалгааны менежер, дата аналист

Ажлын туршлага

  • 2019 оноос хойш Зангиа Академийн танхимын сургалтын Эксел програмын багш болон судалгааны менежерээр ажиллаж байна.