Бүтээмжтэй ажиллах нь

Үнэгүй80,000₮Хямдрал: % offСургалтад бүртгүүлэх

Бүтээмжтэй ажиллах нь

Би юу сурах вэ? 

Байгууллага болон удирдах ажилтан ажилчдадаа тавьдаг нэг шаардлага бол ажлын цаг бол байгууллагын өмч, энэ хугацаанд юу хийх бүтээж амжуулсан бэ гэж асуудаг. Одоогийн ажилтны хандлага  бол заавал 8 цаг ажил дээрээ суух биш төлөвлөсөн ажлаа бага цагт амжуулах, түүнийгээ үнэлүүлэх хүсэлтэй байна. Аль ч талд нь тухайн ажил чанартай, үр дүнтэй хугацаандаа хийгдсэн байх нь чухал. Энэхүү сургалтыг үзсэнээр бүтээмжийн тухай ойлголтоо нэгтгэж, төлөвлөсөн хугацаандаа ажлаа чанартай, үр дүнтэй хэрхэн хийх аргад суралцана.

Хичээлийн хөтөлбөр

  • Бүтээмж гэж юу вэ?
  • Бүтээмжтэй ажиллах зарчим 
  • Бүтээмжийг хэрхэн хэмжих вэ?