Ажил дээрх асуудал шийдвэрлэлт

Үнэгүй100,000₮Хямдрал: 100% offСургалтад бүртгүүлэх

Ажил дээрх асуудал шийдвэрлэлт

Энэхүү хичээлээр асуудалд хандах хандлага ба өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тулгардаг асуудлыг шийдвэрлэх арга, аргачлалуудыг хүргэх болно. 


Хичээлийн хөтөлбөр

  • Асуудал шийдвэрлэх чадвар гэж юу болох
  • Асуудалд хандах хандлага
  • Систем гэж юу болох
  • Асуудал шийдвэрлэх загвар
  • Асуудлын суурь шалтгааныг шинжилдэг аргууд