Ажил дээрх асуудал шийдвэрлэлт

Үнэгүй100,000₮Хямдрал: 100% offСургалтад бүртгүүлэх
4.5
(11)
notebook8
avatar5,854
time38:32

Энэхүү хичээлээр асуудалд хандах хандлага ба өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тулгардаг асуудлыг шийдвэрлэх арга, аргачлалуудыг хүргэх болно. 


Хичээлийн хөтөлбөр

 • Асуудал шийдвэрлэх чадвар гэж юу болох
 • Асуудалд хандах хандлага
 • Систем гэж юу болох
 • Асуудал шийдвэрлэх загвар
 • Асуудлын суурь шалтгааныг шинжилдэг аргууд
userБагш:
Төмөрбаатар Пүрэвхатан
 • Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Төсөл, Судалгааны платформ үүсгэн байгуулагч, Менежментийн зөвлөх
 • ProMind Institute of Accelerator, Хамтран үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх Захирал
 • EBRD Women in Business Mentoring хөтөлбөрийн ментор

Ажлын туршлага

 • НҮБХХ, Идэвхэжсэн 2030 төслийн зөвлөх
 • ОБЗЕРВ Консалтинг, Менежментийн зөвлөх
 • ОБЗЕРВ Консалтинг, Гүйцэтгэх Захирал
 • Макс Хүнс ХХК, Дэд захирал
 • Мах маркет ХХК, Эдийн засагч, ХНЗА дарга

Мэргэшил 

 • Менежментийн зөвлөх, сургагч, модератор
 • Business analyst
 • Process analyst
 • PECB Certified Management System Auditor
 • PECB Certified QMS ISO9001 Lead Implementer
 • PECB Certified FSMS ISO22000 Lead Auditor